Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaak hebben mensen met schulden recht op de energietoeslag - check het voor jouw hulpvragers!

Omgang met stijgende energiekosten vraagt alertheid

Vaak hebben mensen met schulden recht op de energietoeslag - check het voor jouw hulpvragers!

26 april 2022 Schuldeisers

Onlangs publiceerde Stimulansz een goede handreiking over de toepassing van de energietoeslag. Tegelijk publiceerde specialist Marion Bijveld van Stimulansz een verhelderende blog over het onderwerp. Zij beschreef daarin de mogelijkheden om mensen die al in een schuldregeling zitten te helpen wanneer de energierekening sterk stijgt. Op haar blog is veel gereageerd. Naar aanleiding van die signalen benadrukken we 2 adviezen en hebben we ook een vraag voor je.

Ten eerste benadrukken we graag dat veel mensen in een schuldregeling – Msnp of Wsnp- mogelijk in aanmerking komen voor de energietoeslag. Deze toeslag is namelijk een vorm van categoriale bijzondere bijstand. Diverse gemeenten hebben in hun beleidsregels 'Bijzondere bijstand' opgenomen dat zij ervan uitgaan dat er in het geval van beslag of een schuldregeling geen draagkracht is.

Stimuleer om zelf energietoeslag aan te vragen

Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar het werkelijke inkomen, maar naar het besteedbare inkomen. Het is in die gevallen belangrijk dat mensen zelf de aanvraag voor de energietoeslag doen. Ze zullen meestal niet automatisch benaderd worden!

Ten tweede lichten we hier graag de maatwerkoptie toe om de looptijd van de schuldregeling te verlengen. Wanneer iemand in een schuldregeling te kampen heeft met de gevolgen van stijgende energieprijzen wordt maatwerk aanbevolen binnen de kaders die er inmiddels zijn (ze staan hier beschreven in het blog van Marion Bijveld).

Hoofdregel blijft: looptijd van 36 maanden

Het is alleen niet de bedoeling dat op grond van het aanbevolen maatwerk nu standaard gekozen wordt voor verlenging van de looptijd van 36 maanden, om maar te komen tot het geprognotiseerde afbetalingsbedrag. Soms is verlengen een optie. Maar het antwoord op de vraag of het een goede keuze is hangt af van de totale situatie en alle factoren die meespelen. De hoofdregel blijft dat een schuldregeling loopt over 36 maanden, ook als de energieprijzen stijgen.

Probeer tot een oplossing te komen die ook voor anderen in een vergelijkbare situatie toepasbaar zou zijn. Kies bovendien voor een oplossing die je desgevraagd goed kunt uitleggen aan de schuldeisers.

Ervaring gezocht met verhogen beslagvrije voet

Een andere optie is om de beslagvrije voet te verhogen, zodat je hulpvrager meer overhoudt om de hogere energietarieven te betalen. Daarvoor moet je dan gebruik maken van de hardheidsclausule 'hoge energielasten'. Heb jij een beroep gedaan op die clausule, of ken je collega's die dat deden? Informeer ons, dan bestuderen we het verloop van het proces inclusief eventuele rechterlijke uitspraken, zodat we daar wellicht anderen mee kunnen helpen.

Deel je ervaringen via j.eijzenbach@nvvk.nl of k.stoffels@nvvk.nl.

Waar vind ik de Stimulansz-handreiking?

Je vindt de handreiking op de speciale pagina 'Energietoeslag' op de website van Divosa.

Daar vind je ook een webinar over het onderwerp.

Sleutelwoorden

Schuldeisers