Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons werkveld

Moderne financiele hulpverlening- graphic

Minnelijke schuldhulpverlening

Sinds 2012 is de gemeente volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Iemand met schulden kan zich melden bij de gemeente of bij de organisatie die schuldhulpverlening voor de gemeente uitvoert. De gemeente kan er ook door vroegsignalering achter komen dat iemand een betalingsachterstand heeft en hulp aanbieden.

Lees meer

Doelgroepen financiële hulpverlening

In de schuldhulpverlening komen we groepen hulpvragers tegen die vanwege hun specifieke kenmerken een eigen aanpak vragen. Denk aan jongeren, ondernemers, woningbezitters en hulpvragers met een migratieachtergrond.

Lees meer

Saneringskredieten en sociale leningen

Kredietbanken (ook wel sociale banken) zorgen voor saneringskredieten, sociale leningen en andere vormen van financiële ondersteuning. Saneringskredieten zijn leningen om schulden af te lossen. Die manier van schuldregelen biedt veel voordelen voor mensen met schulden, schuldhulpverleners en schuldeisers. Een sociale lening is een lening voor mensen die geen geld kunnen lenen bij een commerciële kredietverlener.

Lees meer

Samenwerking met schuldeisers

Veel organisaties krijgen wel eens te maken met betalingsachterstanden bij hun klanten. Soms kunnen debiteuren de vordering simpelweg niet betalen vanwege geldproblemen. Bij ernstige financiële problemen kunnen ze een beroep doen op schuldhulpverlening. NVVK-leden bemiddelen tussen debiteur en schuldeisers en maken samen met de debiteur een plan om zoveel mogelijk schulden betaald te krijgen. Als volledige betaling niet mogelijk blijkt, is het de bedoeling om de schulden te saneren. Daarbij besteedt de schuldhulpverlener veel aandacht aan de positie van schuldeisers. Wat betekent het voor jou als je debiteur schuldhulp krijgt?

Lees meer

Financiële begeleiding

Schuldhulpverlening bevat naast het regelen van schulden ook verschillende vormen van financiële begeleiding: stabilisatie, duurzame financiële dienstverlening, budgetbeheer en budgetcoaching. Behalve stabilisatie kunnen deze producten ook los van een schuldregeling worden ingezet.
Lees meer

Beschermingsbewind

Sinds 2016 is beschermingsbewind als sociaal-financiële dienstverlening ook een van de werkvelden van de NVVK. De NVVK zet zich in voor de kwaliteit van beschermingsbewind en een goede aansluiting van schuldenbewind in de schuldhulpverleningsketen.
Lees meer

Gedragscodes en modules

Alle NVVK-leden voeren hun dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes Schuldhulpverlening, Sociale Kredietverlening en Bewindvoerders Wsnp, voor zover zij deze diensten verlenen. Voor het proces en de werkzaamheden volgen NVVK-leden de modules die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld.
Lees meer