Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons werkveld

Minnelijke schuldhulpverlening

Sinds 2012 is de gemeente volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Iemand met schulden kan zich melden bij de gemeente of bij de organisatie die schuldhulpverlening voor de gemeente uitvoert. De gemeente kan er ook door vroegsignalering achter komen dat iemand een betalingsachterstand heeft en hulp aanbieden.

Lees meer

Schuldhulp ondernemers

Gemeenten moeten ook aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden.  De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt dat duidelijk. Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. De NVVK vindt het van groot belang dat schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) in elke gemeente toegankelijk is. 

Lees meer

Saneringskredieten en sociale leningen

Kredietbanken (ook wel sociale banken) zorgen voor saneringskredieten, sociale leningen en andere vormen van financiële ondersteuning. Saneringskredieten zijn leningen om schulden af te lossen. Die manier van schuldregelen biedt veel voordelen voor mensen met schulden, schuldhulpverleners en schuldeisers. Een sociale lening is een lening voor mensen die geen geld kunnen lenen bij een commerciële kredietverlener.

Lees meer

Financiële begeleiding

Schuldhulpverlening bevat naast het regelen van schulden ook verschillende vormen van financiële begeleiding: stabilisatie, duurzame financiële dienstverlening, budgetbeheer en budgetcoaching. Behalve stabilisatie kunnen deze producten ook los van een schuldregeling worden ingezet.

Lees meer

Beschermingsbewind

Sinds 2016 is beschermingsbewind als sociaal-financiële dienstverlening ook een van de werkvelden van de NVVK. De NVVK zet zich in voor de kwaliteit van beschermingsbewind en een goede aansluiting van schuldenbewind in de schuldhulpverleningsketen.

Lees meer

Gedragscodes en modules

Alle NVVK-leden voeren hun dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes Schuldhulpverlening, Sociale Kredietverlening en Bewindvoerders Wsnp, voor zover zij deze diensten verlenen. Voor het proces en de werkzaamheden volgen NVVK-leden de modules die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld. De NVVK-certificering verliep via een toets met 16 modules en 3 Gedragscodes. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Kwaliteitskader en worden de modules en Gedragscodes herzien.

Lees meer