Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons werkveld

Minnelijke schuldhulpverlening

Sinds 2012 is de gemeente volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Iemand met schulden kan zich melden bij de gemeente of bij de organisatie die schuldhulpverlening voor de gemeente uitvoert. De gemeente kan er ook door vroegsignalering achter komen dat iemand een betalingsachterstand heeft en hulp aanbieden.

Lees meer

Schuldhulp ondernemers

Gemeenten moeten ook aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden schuldhulpverlening bieden.  De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt dat duidelijk. Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. De NVVK vindt het van groot belang dat schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) in elke gemeente toegankelijk is. 

Lees meer

Sociale kredietverlening

Sociale kredietverlening is verantwoorde leningen verstrekken zonder winstoogmerk door (sociale) kredietbanken aan mensen die niet terecht kunnen bij een commerciële kredietverlener. Tot de taken van kredietbanken behoort armoedebestrijding maar ook het bevorderen van bijvoorbeeld welzijn, gezondheid, educatie, huisvesting en de lokale economie.

Lees meer

Financiële begeleiding

Schuldhulpverlening bevat naast het regelen van schulden ook verschillende vormen van financiële begeleiding: stabilisatie, duurzame financiële dienstverlening, budgetbeheer en budgetcoaching. Behalve stabilisatie kunnen deze producten ook los van een schuldregeling worden ingezet.

Lees meer

Beschermingsbewind

Sinds 2016 is beschermingsbewind als sociaal-financiële dienstverlening ook een van de werkvelden van de NVVK. De NVVK zet zich in voor de kwaliteit van beschermingsbewind en een goede aansluiting van schuldenbewind in de schuldhulpverleningsketen.

Lees meer

Gedragscodes en modules

Alle NVVK-leden voeren hun dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes Schuldhulpverlening, Sociale Kredietverlening en Bewindvoerders Wsnp, voor zover zij deze diensten verlenen. Voor het proces en de werkzaamheden volgen NVVK-leden de modules die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld. De NVVK-certificering verliep via een toets met 16 modules en 3 Gedragscodes. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Kwaliteitskader en worden de modules en Gedragscodes herzien.

Lees meer