Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

Zoekveld

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Alles wat je wilt weten nu nog makkelijker vindbaar

  Handig: Kennisbank uitgebreid met slimme zoekfunctie

  Onze Kennisbank wordt dagelijks geraadpleegd door NVVK-leden en anderen die informatie zoeken over financiële hulpverlening. De bouwer van de Kennisbank voegde onlangs, op ons verzoek, een effectieve zoekoptie toe. Wat betekent dat voor jou?

   

  lezen
 2. Module Nazorg

  Nazorg is een essentieel onderdeel van de schuldhulpverlening met als doel om de klant te ondersteunen bij de start van een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid waar mogelijk te bevorderen én terugval waar mogelijk te voorkomen.

  lezen
 3. Beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

  Werk jij als professional met mensen aan het versterken van hun financiële bestaanszekerheid? Verken dan welke deskundigheid je nu en in de toekomst nodig hebt. Het staat beschreven in de beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening.

  lezen
 4. Convenant Lokale Overheid

  Het convenant Lokale Overheid is de overkoepelende term voor een set convenanten met lokale overheidspartijen of hun vertegenwoordigers.

  lezen
 5. Module Crisisinterventie

  Als er bij een inwoner door schulden een crisissituatie ontstaat (bijvoorbeeld door een woningontruiming of andere bedreigende situatie) zet je Crisisinterventie in om de crisis af te wenden. Crisisinterventie vraagt om snel ingrijpen. Het eerste gesprek vindt plaats binnen 3 werkdagen nadat de inwoner zich aanmeldt of je een signaal van een bedreigende situatie krijgt van een schuldeiser. Binnen 2 weken is de interventie afgerond (bij ondernemers binnen 4 weken).

  lezen
 6. Module Vroegsignalering

  Het doel van vroegsignalering is inwoners met geldzorgen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en actief hulp aan te bieden en zo te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

  lezen
 7. Module Oplossingen

  De module Oplossingen beschrijft in 4 submodules wat de schuldhulpverlener doet om een oplossing te realiseren.

  lezen
 8. Module Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)

  Het doel van Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is om de inkomsten en uitgaven van een inwoner in evenwicht te brengen als de schulden (nog) niet duurzaam opgelost kunnen worden.

  lezen
 9. Module Flankerende Hulp

  Flankerende hulp bestaat uit alle vormen van hulp- en dienstverlening die schuldhulpverlening ondersteunen om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

  lezen
 10. Module Informatie & Advies

  Het doel van Informatie en Advies is inwoners zelf in staat te stellen een duurzaam financieel evenwicht te bereiken. Het kan een beroep op uitgebreidere vormen van dienstverlening overbodig maken.

  lezen