Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden. Deze Kennisbank is in ontwikkeling. Mis je als NVVK-lid nog bepaalde informatie? Ga dan naar het ledenweb.

 1. Module Crisisinterventie

  Als er bij een inwoner door schulden een crisissituatie ontstaat (bijvoorbeeld door een woningontruiming) zet je crisisinterventie in om de crisis af te wenden. Crisisinterventie vraagt om snel ingrijpen. Het eerste gesprek is binnen 3 werkdagen nadat je een signaal van een schuldeiser krijgt of nadat de inwoner zich aanmeldt. Binnen 2 weken is de interventie afgerond (bij ondernemers binnen 4 weken).

  lezen
 2. Module Intake

  De module Intakefase beschrijft het proces na de aanmeldingsfase om de klantsituatie te onderzoeken en voorbereidingen te treffen om de schulden duurzaam op te lossen of te stabiliseren.

  lezen
 3. Module Aanmelding

  De module Aanmelding beschrijft de formele aanmelding, het eerste gesprek en de beslissing over toelating tot de schuldhulpverlening, inclusief het sturen van een beschikking met een plan van aanpak op hoofdlijnen.

  lezen
 4. Convenant T-Mobile

  T-Mobile is de mobiele-telefonie-tak van het Deutsche Telekom-concern. Het hoofdkantoor van het dochterbedrijf T-Mobile bevindt zich in Bonn. T-Mobile in Nederland bestaat uit 4 merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel.

  lezen
 5. Landelijk Convenant Vroegsignalering

  De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vastelastenpartners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vastelastenpartners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen tekenen.

  lezen
 6. Overzicht van mogelijkheden voor uitstel van betaling

  Er zijn steeds meer verschillende manieren om uitstel van betaling te krijgen voor een hulpvrager met schulden. Schuldhulpverleners weten soms niet van alle mogelijkheden af, en ze hebben ook geen tijd om dat uit te zoeken. Daarom zetten we hier alle mogelijkheden voor je op een rij.

  lezen
 7. Convenant Flanderijn

  Flanderijn is de tweede incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie die met de NVVK een convenant afsluit over de samenwerking in minnelijke schuldhulpverleningstrajecten.

  lezen
 8. Convenant Schakel! – samenwerking met hypotheekverstrekkers 

  In Schakel! zoeken de NVVK en de grootste hypotheekverstrekkers de samenwerking op het moment dat een gezamenlijke klant financiële problemen heeft, ook als er nog géén betalingsachterstanden of restschulden zijn op de hypotheek. Door te kijken naar overwaarde of de huidige hypotheekconstructie wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om vaste lasten te verlagen en schulden aan te pakken.

  lezen
 9. Wanbetalersregeling

  De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, ook wel bekend als de wanbetalersregeling, maakt deel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wanbetalersregeling kent verschillende fasen. Als de verzekeringnemer niets doet, dan wordt hij bij een achterstand van 6 maandpremies aangemeld bijhet CAK. De verzekeringnemer heeft na de aanmelding de officiële status van wanbetaler.

  lezen
 10. Convenant Zorgverzekeraars Nederland

  Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

  lezen