Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking met schuldeisers

Je debiteur krijgt schuldhulp, wat betekent dat voor jou?

Samenwerking met schuldeisers

Veel organisaties krijgen wel eens te maken met betalingsachterstanden bij hun klanten. Soms kunnen debiteuren de vordering simpelweg niet betalen vanwege geldproblemen. Bij ernstige financiële problemen kunnen ze een beroep doen op schuldhulpverlening. NVVK-leden bemiddelen tussen debiteur en schuldeisers en maken samen met de debiteur een plan om zoveel mogelijk schulden betaald te krijgen. Als volledige betaling niet mogelijk blijkt, is het de bedoeling om de schulden te saneren. Daarbij besteedt de schuldhulpverlener veel aandacht aan de positie van schuldeisers. Wat betekent het voor jou als je debiteur schuldhulp krijgt?

Snel naar:

Hoe werkt (minnelijke) schuldsanering?

Bij een minnelijk traject betaalt iemand in 3 jaar zoveel mogelijk van zijn schuld terug. Het restant wordt daarna kwijtgescholden. Deze vorm van schuldsanering wordt geregeld door een gemeente of door een schuldhulpverlenende instantie in opdracht van de gemeente. De schuldhulpverlener brengt in kaart hoeveel schuld er is bij welke schuldeisers en berekent de hoogst haalbare afloscapaciteit volgens een uniforme standaard. De afloscapaciteit wordt gelijk over alle schuldeisers verdeeld naar rato van de vordering (voor overheidsinstanties gelden soms andere regels). Vervolgens krijgt elke schuldeiser een voorstel.
Zie ook de pagina over minnelijke schuldhulpverlening of de Handreiking Minnelijke Schuldhulpverlening (pdf, 252 kB)

Gaan een of meerdere schuldeisers niet akkoord, dan kan de rechter een dwangakkoord opleggen, waarin die een schuldeiser dwingt akkoord te gaan met het voorstel van de schuldhulpverlener. De rechter kan ook kiezen voor een wettelijke schuldsanering of Wsnp. Het minnelijk traject is in veel gevallen voordelig voor schuldeisers: de afloscapaciteit is hoger doordat er geen kosten voor een Wsnp-bewindvoerder gemaakt hoeven te worden.

Financiele-schuldhulp-anno-2021

Bekijk de interactieve infographic

Wat doen schuldhulpverleners voor jou als schuldeiser?

Schuldhulpverleners houden bij een schuldregeling ook rekening met jouw belang als schuldeiser:

 • Ze proberen tot een voor alle schuldeisers aanvaardbare regeling te komen binnen de wettelijke kaders.
 • Ze kiezen bij voorkeur voor een  saneringskrediet. Dat is een lening waarmee de schuldenaar het voorgestelde afkooppercentage van de schuld aan jou en andere schuldeisers in een keer uitbetaalt.Je kan dan direct je boeken sluiten en hebt geen administratieve rompslomp meer. De schuldhulpverlener houdt nog een tijdje in de gaten of de schuldenaar nieuwe rekeningen wel betaalt.
 • Bij reëel zicht op een hogere afloscapaciteit in de komende 3 jaar, dan kiezen ze vaak voor een schuldbemiddeling. Als schuldeiser krijg je dan een prognose-aanbod, waarna de schuldenaar jou en alle andere schuldeisers jaarlijks het maximaal haalbare deel van de schuld terugbetaalt. De schuldhulpverleners zien toe op aflossing en kijken elk jaar of iemands afloscapaciteit is veranderd.
 • Ze bieden mensen in een schuldregeling een vorm van budgetbegeleiding zodat er geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. Of ze regelen beschermingsbewind voor mensen die hun geldzaken niet zelf kunnen regelen.

Wat kan je als schuldeiser bijdragen?

 • Reageer snel op een verzoek om het saldo-overzicht (de totale schuld van de debiteur) op te sturen en op een voorstel voor een schuldregeling. Pas als alle schuldeisers hebben gereageerd kan de schuldregeling starten. Een gemeente mag die informatie bij je opvragen; daar is geen toestemming van de debiteur voor nodig. Lees meer in het memo Wgs en gegevensuitwisseling (pdf, 302 kB)
 • Zie tijdelijk af van kostenverhogende incassomaatregelen zodra je hoort dat een debiteur met schulden is toegelaten tot de schuldhulpverlening. Dat betekent namelijk dat iemand niet meer kan betalen. Incassomaatregelen zorgen er dan niet langer voor dat je je geld eerder krijgt, maar laten jouw kosten onnodig oplopen. Een incasso-pauze geeft iemand de rust om met een schuldhulpverlener te werken aan een duurzame oplossing van de schulden .
 • Incasseer op een sociaal verantwoorde manier.

Werk samen met de NVVK en voorkom onnodige incassokosten (Schuldenknooppunt en convenant)

 • Maak gebruik van het Schuldenknooppunt waarmee schuldhulpverleners en schuldeisers standaard berichten kunnen uitwisselen. Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen efficiënter, veiliger en accurater.  Het efficiëntievordeel van het Schuldenknooppunt werkt het best in combinatie met Collectief Schuldregelen (bij voorbaat akkoord gaan met voorstellen en die collectief afhandelen).
  Lees meer over stichting Schuldenknooppunt.
 • Sluit een convenant af met de NVVK, de brancheorganisatie van schuldhulpverleners. Voor publieke en private organisaties met veel openstaande vorderingen zoals incassobureaus en woningcorporaties is het handig om, eventueel via hun koepels, in een convenant structurele afspraken te maken over snel, efficiënt en sociaal schuldregelen. Je maakt dan afspraken over schuldenrust en bij voorbaat akkoord gaan met betalingsvoorstellen zonder een voorstel inhoudelijk te beoordelen. Dat doe je vanuit het vertrouwen dat NVVK-leden je binnen de wettelijke kaders altijd het hoogst haalbare voorstel doen. Voor schuldeisers hebben convenanten veel voordelen: sneller duidelijkheid, minder kosten en minder tijd kwijt.
  Lees meer over de voordelen van een convenant.

Veel organisaties gingen je al voor.

Informatie voor convenantspartners

De kern van de convenanten is dat schuldeisers sneller meewerken aan een schuldregeling en dat we daarmee samen het proces versnellen. Met convenantspartners maakt de NVVK bovendien afspraken over een ‘pauzeknop’: de Kennisgeving. Dat is een bericht waarin de schuldhulpverlener meldt dat er voor iemand schuldhulp in gang is gezet en een stabilisatie-periode nodig is. Op dat moment wordt van jou als schuldeiser verwacht dat je gedurende een vooraf afgesproken periode geen (kostenverhogende) incassomaatregelen uitvoert . Die periode, de stabilisatiefase, duurt maximaal 4 tot 8 maanden, afhankelijk van de afspraken in het convenant met jouw organisatie of koepel.
Lees meer over de kennisgeving.

Wat kun je doen om schulden bij je klanten te voorkomen?

Als schuldeiser weet je vaak in een vroeg stadium al van betalingsachterstanden. Goede hulp kan escalatie van de geldproblemen voorkomen.

 • Zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht om signalen over betalingsachterstanden aan te leveren voor wettelijke vroegsignalering.
 • Andere organisaties kunnen bij betaalachterstanden contact opnemen met debiteuren om ze te informeren over eigen betalingsregelingen. Of om ze te wijzen op hulpmogelijkheden bij de gemeente of via Geldfit.nl (0800-8115). Dat is het nationale loket voor hulp bij geldzorgen.
 • Je kunt je als schuldeiser ook aansluiten bij De Nederlandse Schuldhulproute (de organisatie achter Geldfit.nl), een publiek-private samenwerking om mensen met financiële problemen vroegtijdig te wijzen op hulp. 

Meer lezen

Infographic NVVK Arrangement

Vragen?

Heb je vragen over schuldhulpverlening of overweeg je om samenwerkingsafspraken met de NVVK te maken? Neem dan contact op met ons serviceteam.

Meer nieuws over samenwerking met schuldeisers

 1. Banner NVVK Studiedag 7 juni 2022 755x525.jpg

  NVVK Studiedag 7 juni legt accent op financiële begeleiding

  Ben jij bewindvoerder? Dan kom je natuurlijk naar onze studiedag

  20 mei 2022 Beschermingsbewind

  De NVVK verenigt behalve schuldhulpverleners ook bewindvoerders. Onze komende studiedag is voor alle leden relevant. We hebben deze keer extra veel aandacht voor bewindvoerders. Meld je aan!

 2. logo nvvk expeditie rechthoek.jpg

  Samen op onderzoek om elkaars werkwijze te verbeteren

  NVVK Expeditie: voor hulpverleners met moed

  18 mei 2022

  In september start de NVVK Expeditie. Jij kan samen met je team meedoen! Heb je zin in een avontuurlijke reis die speels is en toch serieus? Meld je dan aan voor de Expeditie, waarin je met andere NVVK-leden de strijd aangaat. Tegelijk deel je ook ideën met elkaar, waardoor meedoen je sowieso verder helpt in je ontwikkeling.

 3. Eef van Opdorp

  Schrijver, trainer en budgetcoach Eef van Opdorp ('Uitstel van Executie') presenteert nieuw boek in NVVK Live

  Kijk mee naar onze talkshow op donderdag 19 mei

  11 mei 2022

  Budgetcoach Eef van Opdorp woog ooit 20 kilo teveel vanwege intensief feesten en vakantievieren, spendeerde BTW-inkomsten aan zichzelf, scheidde twee keer van haar partner en zat uiteindelijk berooid op een plastic tuinstoel in haar huiskamer. Van Opdorp is bekend van 'Uitstel van Executie' (RTL4). Ze schreef een nieuw boek: 'Gek van Geld'. Het komt eind mei uit, op donderdag 19 mei praat ze erover in NVVK Live.