Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking met schuldeisers

Schuldhulpverlening voor jouw klanten

Samenwerking met schuldeisers

Jouw organisatie krijgt weleens te maken met betalingsachterstanden van klanten. Bij ernstige geldproblemen kunnen mensen met schulden een beroep doen op schuldhulpverlening. NVVK-leden bemiddelen dan tussen de debiteur en schuldeisers en maken samen met jouw klant een plan. Uitgangspunt is altijd om schulden niet verder op te laten lopen en zoveel mogelijk schulden betaald te krijgen. Een goede samenwerking en heldere afspraken met schuldeisers zijn hierbij cruciaal.

Minnelijke schuldhulpverlening in de praktijk

Iemand die schulden heeft kan zich melden bij de gemeente of bij de organisatie die schuldhulpverlening voor de gemeente uitvoert. Bij een minnelijk traject betaalt iemand in 3 jaar zoveel mogelijk van zijn schuld terug. Het restant wordt daarna kwijtgescholden. Een schuldhulpverlener vraagt een schuldeiser om hiervoor akkoord te gaan met een betalingsvoorstel. De hoogst haalbare afloscapaciteit berekent hij volgens een uniforme standaard.

Meer over het traject van minnelijke schuldhulpverlening

Samen snel, efficiënt en sociaal schuldregelen

Iedereen is gebaat bij een effectieve manier van schulden regelen. Het biedt mensen met schulden sneller financiële stabiliteit en toekomstperspectief. Maar het kan schuldeisers ook tijd en onnodige incassokosten besparen. Je kunt op de volgende manieren samenwerken met de NVVK:

 • Maak gebruik van het Schuldenknooppunt: dat is een snellere en veilige manier om standaard berichten tijdens het schuldhulpverleningstraject uit te wisselen. Dat voorkomt handmatige handelingen.

Meer over het Schuldenknooppunt

 • Sluit een convenant af: in een convenant maak je afspraken over het pauzeren van de incassomaatregelen voor jouw klant. Ook spreek je af dat jouw organisatie bij voorbaat akkoord gaat met betalingsvoorstellen die de schuldhulpverlener doet. Zo hebben alle partijen sneller duidelijkheid en ben jij minder kosten en tijd kwijt. Het is handig als ook een koepelorganisatie (bijvoorbeeld een branche- of beroepsorganisatie) een convenant sluit en zo afspraken met leden kan maken over schuldregelen.

  Meer over de voordelen van een convenant

Wat doet de NVVK?

De NVVK is de brancheorganisatie van schuldhulpverleners. Om uit te leggen wat wij doen hebben we een infographic gemaakt met een overzicht van de begrippen en onze dienstverlening. Bekijk de infographic.

Meer over

Veelgestelde vragen

 • Wat doet een schuldhulpverlener voor jou als schuldeiser?

  • Hij probeert tot een voor alle schuldeisers aanvaardbare regeling te komen, die passen binnen de wettelijke kaders.

  • Hij kiest voor uitbetaling in één keer. Bij voorkeur kiest een schuldhulpverlener voor een saneringskrediet. Dat is een lening waarmee de schuldenaar het voorgestelde afkooppercentage van de schuld aan jou en andere schuldeisers in een keer uitbetaalt. Je kan dan direct de boeken sluiten en hebt geen administratieve rompslomp meer. De schuldhulpverlener houdt nog een tijdje in de gaten of de schuldenaar nieuwe rekeningen wel betaalt.

  • Hij houdt de afloscapaciteit in de komende 3 jaar in de gaten. Een schuldhulpverlener kiest vaak voor een schuldbemiddeling als er reëel zicht is op een hogere afloscapaciteit in de komende 3 jaar. Als schuldeiser krijg je dan een prognose-aanbod, waarna de schuldenaar jou en alle andere schuldeisers jaarlijks het maximaal haalbare deel van de schuld terugbetaalt. De schuldhulpverleners zien toe op aflossing en kijken elk jaar of iemands afloscapaciteit is veranderd.

  • Hij voorkomt nieuwe betalingsachterstanden. Een schuldhulpverlener biedt mensen in een schuldregeling een vorm van budgetbegeleiding. Of ze regelen beschermingsbewind voor mensen die hun geldzaken niet zelf kunnen regelen.
 • Hoe kun jij helpen om een schuldhulpverleningstraject te versnellen?

  Pas als alle schuldeisers hebben gereageerd kan de schuldregeling starten. Het is in ieders belang dat het schuldhulpverleningstraject zo kort mogelijk duurt.  

  • Reageer daarom snel op een verzoek om het saldo-overzicht (de totale schuld van de debiteur) op te sturen en op een voorstel voor een schuldregeling. Een gemeente mag die informatie bij je opvragen; daar is geen toestemming van de debiteur voor nodig. Lees meer in het memo Wgs en gegevensuitwisseling (pdf, 302 kB) 

  • Zie tijdelijk af van kostenverhogende incassomaatregelen zodra je hoort dat een debiteur met schulden is toegelaten tot de schuldhulpverlening. Dat betekent namelijk dat iemand niet meer kan betalen. Incassomaatregelen zorgen er dan niet langer voor dat je je geld eerder krijgt, maar laten jouw kosten onnodig oplopen. Een incasso-pauze geeft iemand de rust om met een schuldhulpverlener te werken aan een sociale en duurzame oplossing van de schulden.

 • Wat kun je doen om schulden bij klanten te voorkomen?

  Als schuldeiser weet je vaak in een vroeg stadium al van de betalingsachterstanden bij een klant. Goede hulp kan escalatie van de geldproblemen voorkomen. 

  •  Zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht om signalen over betalingsachterstanden aan te leveren voor wettelijke vroegsignalering. 
  • Andere organisaties kunnen bij betaalachterstanden contact opnemen met debiteuren om ze te informeren over eigen betalingsregelingen. Of om ze te wijzen op hulpmogelijkheden bij de gemeente of via Geldfit.nl (0800-8115). Dat is het nationale loket voor hulp bij geldzorgen. 
  • Je kunt je als schuldeiser ook aansluiten bij De Nederlandse Schuldhulproute (de organisatie achter Geldfit.nl), een publiek-private samenwerking om mensen met financiële problemen vroegtijdig te wijzen op hulp. 

Meer nieuws over samenwerking met schuldeisers

 1. Huis Unsplash Luke Stackpoole.jpg

  Deel 2 serie praktijkverhalen 'schuldregelen met woningbehoud'

  Voor deze hulpvragers geldt: huren is duurder. Maar hun woning heeft forse overwaarde. Wat nu?

  20 maart 2023 SchuldeisersSchuldregelingSaneringskrediet

  Wat doe je als een hulpvrager flinke schulden heeft maar ook een eigen woning met (waarschijnlijk) overwaarde? Aandringen op verkoop van de woning lijkt dan logisch. Toch leidt verkoop van de woning vaak tot nieuwe problemen. In een korte serie vertellen we praktijkverhalen waarin woningbehoud mogelijk (b)leek.

 2. Vrouw op verwarming Unsplash jusfilm-dhhiCx3PyJs-unsplash.jpg

  'Meer ruimte voor herhaalde signalen nodig'

  NVVK reageert op voorgenomen wijziging afsluitbeleid energie

  20 maart 2023

  In de consultatieronde voor het voorgenomen besluit tot structurele wijziging van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ en de ‘Warmteregeling’ reageerde ook de NVVK. We zijn positief, maar zien wel een paar belangrijke verbeterpunten.

 3. Ron Cats.jpg

  Mr. Ron Cats en Edith van Dijk (KBNL) in NVVK-sessie

  Deze rechter vertelt hoe je de meeste kans maakt op een succesvol dwangakkoord

  16 maart 2023 Wetgeving

  We organiseerden een Donderdagmiddagsessie over de inzet van het dwangakkoord. Sprekers waren mr. Ron Cats, rechter in Den Haag en Edith van Dijk, senior schuldhulpverlener en Wsnp-bewindvoerder bij Kredietbank Nederland. Je kunt de sessie hier terugkijken, inclusief de sheets die te zien waren.