Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Schouten en Weerwind.jpg

  NVVK, Horus en NBBI in brief aan ministers:

  ‘Werk aan draagvlak en commitment om tot ‘bewindvoeringsakkoord’ te komen’

  25 mei 2024 om 10:58 LobbyBeschermingsbewind

  Ontwikkel een gemeenschappelijk gedragen visie op kwaliteit, toezicht en bekostiging van bewindvoering, schrijven we samen met Horus en de NBBI in een brief aan de ministers Weerwind (minister voor Rechtsbescherming) en Schouten (minister voor Armoedebeleid). 

 2. Online kopen Unsplash rupixen.com.jpg

  Reactie NVVK op ontwerpbesluit elektronisch communiceren:

  ‘Geef bewindvoerders tijd om digitaal communiceren met Rechtspraak te regelen’

  6 april 2024 om 15:29 LobbyBeschermingsbewindWetgeving

  Veilige en snelle communicatie tussen bewindvoerders en de rechtspraak is belangrijk. Daar past digitalisering bij, en dat minister Weerwind van Justitie en Veiligheid digitaal communiceren wil verplichten steunen we. Maar we pleiten wel voor een regeling die bewindvoerders tijd geeft hun systemen aan te passen, schrijven we in een consultatiereactie aan de minister. 

 3. Tweede Kamer.jpg

  Inbreng NVVK Rondetafel beschermingsbewind:

  ‘Betere samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten bespaart geld’

  6 april 2024 om 11:11 LobbyBeschermingsbewind

  Goede samenwerking en betere communicatie tussen bewindvoerders en gemeenten zorgt er aantoonbaar voor dat mensen sneller uitstromen en weer zelfredzaam zijn. Tijdens het recent gehouden Rondetafelgesprek over bewind in de Tweede Kamer benadrukte NVVK-bestuurslid Marjolein Smith het belang van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in het bevorderen van de samenwerking.