Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Marco breed.jpg

  NVVK: introduceer kwaliteitssysteem voor financiële hulpverlening

  Minister Schouten zet kracht achter ‘beweging naar voren’

  27 juli 2022 om 07:39 Lobby

  De recent gepubliceerde plannen van minister Schouten voor Armoedebeleid zijn ambitieus. Werken vanuit vertrouwen, oog voor wat nodig is, mét en niet óver hulpvragers praten en samen aan de slag: het zijn goede uitgangspunten voor effectief beleid. Als NVVK vragen we daarbij aandacht voor mensen met te weinig inkomen om hun schulden op te lossen. Ook bepleiten we de introductie van een sectorbreed kwaliteitssyssteem.

 2. Illustratie monitor.jpg

  NVVK/Divosa Monitor 'Schuldhulpverlening in onzekere tijden'

  Zo zag de hulpvraag er dit voorjaar uit

  13 juli 2022 om 16:01 LobbySchuldregeling

  Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schulhulpverlening in coronatijd. Deze monitor gaf een beeld hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkwamen en in hoeverre gemeenten de tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden.

 3. franc-weerwind foto Martijn Beekman.jpeg

  Minister Weerwind neemt voorstel voor beperking beslag- en executierecht over

  Beslagvrij bedrag beter beschermd

  15 juni 2022 om 15:34 LobbySchuldeisersVtlbStabilisatie

  Banken verrekenen over het algemeen hun eigen vordering op rekeninghouders met het saldo dat op de bijbehorende rekening staat. Dat is handig wanneer rekeninghouders hypotheek- of bankkosten moeten betalen. Maar het levert ook problemen op: rekeninghouders in geldnood zakken door deze werkwijze soms onder het bestaansminimum. Dankzij inbreng van de NVVK komt daar nu een einde aan.