Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Euro's - Unsplash - Ibrahim Boran.jpg

  Gezamenlijke verbetervoorstellen NVVK en Sociaal Werk Nederland

  Berekening beslagvrije voet moet fijnmaziger

  30 maart 2022 om 09:40 LobbyWetgeving

  Samen met Sociaal Werk Nederland reageerden we op voorstellen van het ministerie van SZW om de wetgeving rond de beslagvrije voet aan te passen. We pleiten voor een hogere beslagvrije voet voor gepensioneerden, verlaging van de grens om hoge woonkosten bij te tellen en bepleiten dat het verzoek 'toepassing hardheidsclausule' bij de kantonrechter gratis wordt. 

 2. Beeldmerk NVVK

  Ons 11-puntenplan voor een socialere overheidsincasso

  Meer aandacht voor Noodstop, einde aan preferente positie overheidsschuldeisers

  28 februari 2022 om 12:05 Lobby

  Op donderdag 17 maart heeft de Tweede Kamer voor het eerst een Algemeen Overleg met de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten. Het incassobeleid van de overheid is onderwerp van gesprek. Hier lees je onze adviezen om de overheidsincasso socialer te maken.

 3. Beeldmerk-Wsk-rgb-1000px-rechthoek.jpg

  Fonds geeft iedere gemeente toegang tot snelle schuldregeling

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) lanceert Waarborgfonds saneringskredieten

  8 december 2021 om 17:00 LobbySchuldregeling

  In een bijeenkomst georganiseerd door de NVVK zette staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken zijn handtekening onder een samenwerkingsverklaring, opgesteld door de partijen die actief aan de slag gaan met het Waarborgfonds saneringskredieten.