Overslaan en naar de inhoud gaan

Lidmaatschap

Als lid van de NVVK heb je rechten en plichten. We zetten de belangrijkste voordelen, kosten en voorwaarden van (het aanvragen en opzeggen van het) lidmaatschap op een rijtje.

Wat krijg je als lid?

  1. Samenwerkingsafspraken met schuldeisers voor sneller en efficiënter schuldregelen;
  2. Actuele informatie via de ledennieuwsbrieven en (het besloten deel van de) kennisbank;
  3. Toegang tot de online community, kernteams en netwerken;
  4. Een keurmerk en kwaliteitsborging;
  5. Collectieve belangenbehartiging;
  6. Voor budgetbeheerders: de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve AFM-vergunning;
  7. Kosteloze deelname aan ledenbijeenkomsten en een voordelig ledentarief voor NVVK-congressen.

Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. De contributiestaffel bepaalt hoeveel stemmen je organisatie heeft.

Wat kost het lidmaatschap?

De Algemene Ledenvergadering stelt de contributie jaarlijks vast. De hoogte hangt af van de grootte van de formatie.

Contributie per 1 januari 2024

Formatie Tarief 2024
A 0-10 € 5.383
B 10,1-20 € 8.167
C 20,1-30 € 10.671
D 30,1-40 € 12.926
E 40,1-50 € 14.955
F 50,1-60 € 16.771
G 60,1-70 € 18.425
H 70,1-80 € 19.904
I 80,1-90 € 21.236
J 90,1- € 22.435

Kosten audit

NVVK-leden bekostigen de audit en hercertificering zelf. De kosten beginnen bij € 2.000, afhankelijk van de grootte van de organisatie. De NVVK heeft een raamovereenkomst met de certificerende instellingen die je kunt inschakelen voor een audit.

Kosten collectieve bemiddelingsvergunning

NVVK-leden kunnen aansluiten bij de collectieve bemiddelingsvergunning bij de AFM. Dat verloopt via de stichting Bemiddeling en Fondsbeheer (SBF). Aansluiten kost bij aanmelding € 500 en jaarlijks ongeveer € 600, op basis van nacalculatie.

Hoe vraag je het lidmaatschap aan? 

Het NVVK-lidmaatschap staat open voor organisaties voor kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering die voldoen aan de basisvoorwaarden voor het lidmaatschap. 

De aanvraag start met het invullen van het aanvraagformulier (Word, 781 kB) en het insturen van aanvullende documenten. Het verenigingsbureau schat aan de hand daarvan in of je kan voldoen aan de NVVK-lidmaatschapseisen. In dat geval word je toegelaten tot de certificeringsaudit. Op basis van de uitkomsten daarvan besluit de directeur of je lid kan worden.

Het lidmaatschap wordt in eerste instantie aangegaan voor minimaal 3 jaar. Daarna wordt het jaarlijks tot wederopzegging stilzwijgend verlengd. 

Beëindiging lidmaatschap

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, kan dat na de eerste 3 jaar jaarlijks vóór 1 oktober van het lopend kalenderjaar. De opzegging gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Opzeggen moet met een brief of e-mail aan de secretaris van de NVVK gebeuren.

De vereniging kan het lidmaatschap ook beëindigen, bijvoorbeeld als een lid niet meer voldoet aan de eisen van het lidmaatschap of van het NVVK Kwaliteitskader, de verplichtingen aan de vereniging niet nakomt of failliet is. Zie daarvoor de statuten van de NVVK.

Downloads