Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Meer mensen met hoger inkomen zoeken financiële hulp, het saneringskrediet is de dominante vorm van schuldsanering geworden.

Bekijk het jaarverslag 2022

Download het jaarverslag als pdf (5,2 Mb)

Jaarverslag 2021

Het aantal aanmeldingen is gestabiliseerd. Ook in 2021 waren er meermaals periodes waarin de coronacrisis voor sociale beperkingen zorgde.

Bekijk het jaarverslag 2021 online

Jaarverslag 2020

In het coronajaar 2020 koos de rijksoverheid voor massieve steunmaatregelen om te voorkomen dat ondernemers -zowel grote als kleine- in de problemen zouden raken door de lockdowns. De maatregelen voorkwamen massale ontslagen en hielden zzp’ers overeind. Het effect ervan zien we terug in de jaarcijfers van de NVVK-leden.

Bekijk het jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Het aantal mensen dat hulp zocht vanwege schulden steeg licht in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de NVVK. Het beeld voor 2020 en verder ziet er radicaal anders uit, waarschuwt de vereniging.

Bekijk het jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

De leden van de NVVK en andere schuldhulpverleners ondersteunen jaarlijks zo’n 250.000 mensen met problematische schulden. Toch is de toegang tot deze vorm van financiële dienstverlening voor veel mensen nog lastig. Dat blijkt uit het feit dat de NVVK-leden in 2018 zo’n tien procent minder nieuwe aanvragen telden dan een jaar eerder. “We waren eerst verbaasd toen we deze daling zagen”, zegt voorzitter Marco Florijn van branchevereniging NVVK. Volgens Florijn is het aantal huishoudens in financiële nood aanzienlijk hoger. “Zij kunnen of willen kennelijk niet bij de gemeente aankloppen voor hulp. Er heerst nog steeds veel schaamte. Daardoor dreigen deze kwetsbare groepen alleen maar verder weg te zakken.”

Bekijk het jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Niet eerder meldden zoveel mensen met financiële problemen zich bij leden van de NVVK. De schuldenproblematiek blijft complex. Een fenomeen dat daaraan bijdraagt, is de ontstane schuldenhandel van de laatste jaren waarbij schuldeisers hun vorderingen op consumenten grootschalig doorverkopen aan incassobureaus. Deze doorverkoop van vorderingen waar geen zekerheid tegenover staat - zoals een huis of auto als onderpand, wil de NVVK aan banden leggen.

Bekijk het jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Vandaag (15 mei 2017) presenteert de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarverslag 2016. Uit de cijfers van de NVVK-leden blijkt dat de schuldenproblematiek hardnekkiger is geworden, ook al blijft de omvang van de schulden redelijk stabiel. Daarnaast is financiële zelfredzaamheid van mensen niet altijd haalbaar in onze maatschappij; er is minder te besteden, er zijn teveel keuzes en de regels zijn complex. Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomens-voorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden.

Bekijk het jaarverslag 2016