Overslaan en naar de inhoud gaan

Over NVVK

De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Bekijk ons werkveld.

Wat doen we?

De vereniging zet zich in voor kwaliteitsstandaarden voor de dienstverlening (de NVVK Belofte). Zij bewaakt de kwaliteit van de lidorganisaties via het Kwaliteitskader. Ook zet zij zich in voor vakmanschap van medewerkers (de Kennisbank). De NVVK doet ook aan belangenbehartiging via lobbyactiviteiten.

Lees meer over onze missie en visie en onze Toekomstagenda.

Wie zijn we?

NVVK-leden zijn kredietbanken, gemeenten en particuliere organisaties voor schuldhulpverlening of bewindvoering (Wsnp en beschermingsbewind). Onze 115 leden vertegenwoordigen:

  • alle sociale kredietbanken;
  • ruim 90% van de gemeenten (of hun opdrachtnemers) die de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoeren;
  • 20% van de professionele beschermingsbewindvoerders;
  • veel budgetbeheerders en -begeleiders en schuldhulpverleners voor ondernemers.

Met wie werken we samen?

Bij ons werk houden we de belangen van schuldeisers in het oog en maken we met zoveel mogelijk (koepels van) schuldeisers werkafspraken over een efficiënt minnelijk schuldhulptraject. Ook werken we samen met verwante organisaties, brancheverenigingen en ministeries.

Lees meer over onze partners.

Hoe is de vereniging georganiseerd?

Leden

De leden van de NVVK vormen de Algemene Ledenvergadering; het hoogste bestuursorgaan van de vereniging. Ook borgen ze beleid en uitvoering en werken ze aan verbeteringen en innovaties in kernteams. En ze delen kennis en ervaring in community’s en op bijeenkomsten.

Bekijk de ledenlijst.

Bestuur

Het bestuur voert het beleid van de Algemene Ledenvergadering uit en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Bekijk de samenstelling van het bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies om de kwaliteit van de financiële hulpverlening te bevorderen.

Bekijk de samenstelling van de Raad van Advies.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur, Raad van Advies en kernteams en community’s bij de uitvoering van hun taken. Verder faciliteert het verenigingsbureau de activiteiten van de NVVK voor de leden.

Bekijk het overzicht van de medewerkers van het verenigingsbureau.

Over financiële hulpverlening

Deze infographic geeft overzicht over alle onderdelen van financiële hulpverlening en de relaties daartussen.

Moderne financiele hulpverlening- graphic

Meer informatie