Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie en visie

De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen.

De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Voor mensen met financiële zorgen biedt de NVVK via onze leden de beste hulp die er is. Gericht op oplossingen. Zo lang als het moet, zo kort als het kan. 

In hun werk houden onze leden (meer dan 100 gemeenten en publieke en private organisaties) ook de belangen van schuldeisers in het oog. Want alleen in samenwerking komen we tot oplossingen.

Onze leden realiseren zich dat ze werken voor mensen in kwetsbare posities. Schuldhulpverleners en bewindvoerders krijgen veel vertrouwen. Van hulpvragers en van opdrachtgevers. Dat vertrouwen proberen we elke dag opnieuw te verdienen.

Schuldeisers en ketenpartners: we hebben iedereen nodig. Alleen zo kan de NVVK eraan bijdragen dat mensen met schulden mee kunnen doen in de maatschappij en toekomstperspectief kunnen ontwikkelen.

Wij hebben 3 hoofddoelen:

  1. Wij behartigen de belangen van onze leden en lobbyen bij het Rijk en op andere plekken.
  2. Wij vergemakkelijken het werk van onze leden en bieden ze service.
  3. Wij werken samen in de keten en ordenen de markt met een kwaliteitssysteem en certificering.

NVVK Belofte: het cliëntperspectief

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft bestuurlijke input geleverd voor een (gemeentelijke) Basisnorm. Die geeft aan wat inwoners van ons land volgens de VNG mogen verwachten van hun gemeente. De Basisnorm wordt voor alle Nederlandse gemeenten de standaard in schuldhulpverlening.

Voor en met onze leden vertalen wij de Bestuurlijke Basisnorm naar een voor de sector uitvoerbare toepassing: de NVVK Belofte. Dat wordt onze nieuwe kwaliteitsstandaard.

De NVVK Belofte is een vanuit klantperspectief uitgewerkte set van waarden, normen en uitgangspunten voor de dienstverlening door onze leden.

De Belofte bestrijkt onderwerpen als uniformiteit, verlagen van drempels, samenwerking met schuldeisers en stress-sensitief werken. Hiermee maken wij duidelijk voor welke aspecten van de Basisnorm de sector aan de lat kan en wil staan, vanuit eigen verantwoordelijkheid, rol en taak.

Kwaliteitskader: het organisatieperspectief

NVVK-gecertificeerde leden onderscheiden zich van andere organisaties. Zij zijn betrouwbare partners voor overheden en schuldeisers. Ze bieden dienstverlening op een gegarandeerd basisniveau.

De NVVK-certificering verloopt via een proces met veel aandacht voor kwaliteitsontwikkeling. Audits zijn gericht op waarden en resultaten. Hoe het werkt, kun je lezen op onze pagina over het NVVK Kwaliteitskader.

Wij werken daarmee aan een toekomstbestendig NVVK-keurmerk, met de nieuwe Bestuurlijke gemeentelijke Basisnorm als vertrekpunt:

  • gericht op NVVK-certificering (waaronder voldoen aan de NVVK Belofte);
  • maar ook gericht op kwaliteitsontwikkeling (lerende organisatie).

Naast de onafhankelijke audit bieden wij zelftoetsing en intercollegiale visitatie aan. Zo wordt de NVVK-kwaliteitsstandaard regelmatig onderwerp van gesprek bij onze leden.

NVVK-label: goedgekeurd!

Voor partijen buiten de vereniging introduceren wij het label ‘goedgekeurd door de NVVK’. Dat verlenen wij als de doelstelling, organisatie en resultaten van de betrokken organisatie bijdragen aan de uitvoering van de gemeentelijke Basisnorm.

Hiervoor ontwikkelt de NVVK een toetsingsprocedure. Vooral innovatieve projecten en organisaties zullen ervan profiteren.

Het wordt een krachtig instrument om ‘best practices’ op te schalen naar regionaal en landelijk niveau. Hiervoor werken wij op dit moment al samen met bijvoorbeeld SchuldenlabNL.

Vakmanschap: het perspectief van de medewerker

Een kwaliteitsbewuste branche vraagt om medewerkers die bevoegd, bekwaam én bevlogen zijn. De NVVK juicht de ontwikkeling toe van beroepsorganisaties in de ontwikkeling van beroepsregistratie en stimuleert dat schuldhulpverleners zich aansluiten bij een beroepsvereniging.

Kennisplein

Vanuit de NVVK willen wij in de beroepsontwikkeling bijdragen aan vakmanschap en leiderschapskwaliteit in de sector. Initiatieven hiervoor labelen wij onder de werknaam ‘NVVK Kennisplein’.

We werken aan een bloeiend Kennisplein voor de hele sector. Georganiseerd met herkenbare NVVK-partnerships, met verwante organisaties in de sector en in samenwerkingsverbanden zoals Schouders Eronder. Hier wordt de professional, die zich bezighoudt met schuldhulpverlening, ondersteund in zijn professionele ontwikkeling.