Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscodes en modules

Basis voor goede en transparante dienstverlening

Gedragscode en modules

NVVK-leden helpen mensen bij het oplossen van hun financiële zorgen. De meeste leden zijn onderdeel van een publieke (gemeentelijke) organisatie of werken in opdracht van een gemeentelijke organisatie. Sommige leden die in opdracht van een gemeente werken, hebben een private achtergrond.

Er zijn ook leden die rechtstreeks diensten verlenen aan klanten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in opdracht van een werkgever of vanwege een ondertoezichtstelling door een rechtbank, zoals bij bewindvoering.

NVVK Gedragscode

Om voor iedereen duidelijk te maken wat onze uitgangspunten zijn bij ons werk hanteren we de NVVK Gedragscode. Die beschrijft wat volgens ons de basis is van goede dienstverlening. Alle leden onderschrijven deze Gedragscode. Zo beperken we de verschillen tussen leden en weet iedereen wat er van NVVK-leden verwacht mag worden.

Voor de leden die sociale kredieten verstrekken geldt een aanvullende code: de gedragscode Sociale Kredietverlening.

Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB)

NVVK-modules

Ons werk bestrijkt een breed gebied van financiële hulpverlening. Om inzicht te geven in het dienstenaanbod beschrijven we de onderdelen van ons werk in modules. Sommige leden bieden alle modules aan, anderen beperken zich tot een selectie hieruit. De modules bieden opdrachtgevers, schuldeisers en schuldhulpverleners inzicht in de uitgangspunten voor dienstverlening.

nvvk-processchema-2022-220708 zonder 'submodule'

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Op dit moment herschrijven we de modules. We verwerken nieuwe wetgeving en maken ze beter leesbaar. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle modules inclusief de status.

Module Nieuw Oud
Preventie (pdf, 177 kB) In ontwikkeling Gepubliceerd
Vroegsignalering Gepubliceerd (april 2022) Nvt
Aanmelding Gepubliceerd (februari 2022) Geldt niet meer
Informatie en advies Gepubliceerd (april 2022) Geldt niet meer
Crisisinterventie Gepubliceerd (april 2022) Geldt niet meer
Intake Gepubliceerd (maart 2021) Geldt niet meer
Stabilisatie Gepubliceerd (augustus 2021) Geldt niet meer
Schuldregeling Gepubliceerd (april 2022) Geldt niet meer
Duurzame financiële dienstverlening (DFD) Gepubliceerd (april 2022) Geldt niet meer
Financiële begeleiding
- Budgetbeheer Gepubliceerd (augustus 2021) Geldt niet meer
- Beschermingsbewind Gepubliceerd (november 2021) Geldt niet meer
- Budgetcoaching Gepubliceerd (november 2021) Geldt niet meer
Oplossingen Gepubliceerd (april 2022) Nvt
- Betalingsregeling Onderdeel van Module Oplossingen Geldt niet meer
- Herfinanciering  Onderdeel van Module Oplossingen Geldt niet meer
- Saneringskrediet  Onderdeel van Module Oplossingen Geldt niet meer
Flankerende hulp Gepubliceerd (april 2022) Geldt niet meer
Nazorg Gepubliceerd (juli 2022) Geldt niet meer
Communicatie met schuldeisers Onderdeel van Module Schuldregeling Geldt niet meer
Gelijkberechting Onderdeel van Module Schuldregeling Geldt niet meer
Schuldhulp aan ondernemers (SHVO) Gepubliceerd (maart 2022) Geldt niet meer

De nieuwe modules zijn te vinden in de NVVK Kennisbank. Hier vind je ook meer informatie over het dwangakkoord en Wsnp.