Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscodes en modules

Basis voor goede en transparante dienstverlening

Gedragscode en modules

Alle NVVK-leden voeren hun dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes Schuldhulpverlening, Sociale Kredietverlening en Bewindvoerders Wsnp, voor zover zij deze diensten verlenen.

Voor het proces en de werkzaamheden volgen NVVK-leden de modules die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld. Tot nu toe verliep de NVVK-certificering via een toets met 16 modules en 3 Gedragscodes. Echter wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw Kwaliteitskader en worden de modules en Gedragscodes herzien.

Het NVVK Kwaliteitskader vervangt straks de huidige set gedetailleerde auditcriteria, waaraan (nieuwe) NVVK-leden momenteel moeten voldoen en waarop zij elke 3 jaar worden geaudit.

1. Gedragscode Schuldhulpverlening

De Gedragscode Schuldregeling bestaat sinds 1979 en wordt breed geaccepteerd als de basis voor schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode regelt onder meer het 120 dagen model. De geactualiseerde Gedragscode Schuldhulpverlening vervangt de Gedragscodes Schuldregeling, Budgetbeheer en Schuldhulpverlening voor Ondernemers. De geactualiseerde Gedragscode is herzien op de actuele wet- en regelgeving en de norm NEN8048 voor schuldhulpverlenende organisaties. De Gedragscode is op 22 mei 2014 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en op een paar onderdelen aangepast op 27 november 2014. In augustus 2016 is de Gedragscode aangepast op het klachtenreglement. In september 2017 op beschermingsbewind.

Gedragscode Schuldhulpverlening (pdf, 349 kB)

2. Gedragscode Sociale Kredietverlening

De Gedragscode Sociale Kredietverlening is in de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2007 vastgesteld en op onderdelen gewijzigd op 26 november 2015 en augustus 2016.

Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB)

3. Gedragscode Bewindvoerders Wsnp

Op 15 maart 2013 zijn in de Staatscourant gepubliceerd de Gedragscode voor Wsnp-bewindvoerders, de nieuwe klachtenregeling met betrekking tot Wsnp-bewindvoerders en het reglement van de klachtenadviescommissie Wsnp, die de raad adviseert inzake klachten die over een bewindvoerder zijn ingediend.

Vanaf deze datum is het mogelijk om bij de raad een klacht in te dienen over een gedraging van een bewindvoerder, die in strijd zou zijn met een bepaling uit de Gedragscode. Voordat van deze regeling gebruik gemaakt kan worden moet de klager aantonen dat hij eerst de klachtenprocedure van de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is, heeft doorlopen. Ook mag er geen sprake zijn van een klacht die betrekking heeft op de inhoud van een dossier, daarvoor moet een klager nog steeds bij de rechter-commissaris zijn.

Gedragscode voor Wsnp-bewindvoerders (pdf, 813 kB)

Modules

De modules van de NVVK zijn openbaar toegankelijk. Hierdoor is transparant welke handelingen en stappen de NVVK-leden uitvoeren en volgen in hun dienstverlening aan mensen met financiële problemen. Dit biedt overzicht en houvast voor klanten, schuldeisers en schuldhulpverleners, die door de modules weten wat er op welk moment van hun wordt verwacht.

De modules vormen samen met de Gedragscode de belangrijkste basis voor de audit waarmee de kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening van de NVVK-leden wordt gewaarborgd. Deze audit wordt 1 x per 3 jaar bij het NVVK-lid door een onafhankelijke auditor afgenomen.

Belangrijk om te vermelden is dat niet alle diensten of producten door alle NVVK-leden worden geleverd; niet alle modules hoeven dus van toepassing te zijn op elk NVVK-lid.

Nieuwe modules

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe modules. De eerste modules zijn gereed. In de komende tijd volgen er meer. Zodra alle modules gereed zijn, zullen we ook onderstaand schema inclusief de links naar de huidige modules vervangen. 

Overzicht nieuwe modules

In het onderstaande processchema vind je de oude modules. De oude modules Aanmelden/intake en Crisisinterventie gelden niet meer.