Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscodes en modules

Basis voor goede en transparante dienstverlening

Gedragscode en modules

Leden van de NVVK helpen mensen bij het oplossen van hun financiële zorgen. De meeste leden zijn onderdeel van een publieke (gemeentelijke) organisatie of werken in opdracht van een gemeentelijke organisatie. Sommige leden die in opdracht van een gemeente werken, hebben een private achtergrond.

Er zijn ook leden die rechtstreeks diensten verlenen aan klanten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in opdracht van een werkgever of vanwege een ondertoezichtstelling door een rechtbank, zoals bij bewindvoering.

NVVK Gedragscode

Om voor iedereen duidelijk te maken wat onze uitgangspunten zijn bij ons werk hanteren we de NVVK Gedragscode. Die beschrijft wat volgens ons de basis is van goede dienstverlening. Alle leden onderschrijven deze Gedragscode. Zo beperken we de verschillen tussen leden en weet iedereen wat er van NVVK-leden verwacht mag worden.

Voor de leden die sociale kredieten verstrekken geldt een aanvullende code: de gedragscode Sociale Kredietverlening.

Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB)

NVVK-modules

Ons werk bestrijkt een breed gebied van financiële hulpverlening. Om inzicht te geven in het dienstenaanbod beschrijven we de onderdelen van ons werk in modules. Sommige leden bieden alle modules aan, anderen beperken zich tot een selectie hieruit. De modules bieden opdrachtgevers, schuldeisers en schuldhulpverleners inzicht in de uitgangspunten voor dienstverlening.

Op dit moment herschrijven we de modules. We verwerken nieuwe wetgeving en maken ze beter leesbaar.

Dit zijn de modules die geactualiseerd zijn:

Dit zijn de overige modules, binnenkort in geactualiseerde vorm beschikbaar:

  • Informatie en advies
  • Duurzame financiële dienstverlening
  • Betalingsregeling
  • Herfinanciering
  • Saneringskrediet
  • Schuldbemiddeling
  • Schuldhulp voor ondernemers
  • Flankerende hulp
  • Nazorg

De modules zijn te vinden in de NVVK Kennisbank

In het onderstaande processchema vind je de oude modules. De oude modules Aanmelden/intake en Crisisinterventie gelden niet meer.