Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscodes en modules

Basis voor goede en transparante dienstverlening

Gedragscode en modules

NVVK-leden helpen mensen bij het oplossen van hun financiële zorgen. De meeste leden zijn onderdeel van een publieke (gemeentelijke) organisatie of werken in opdracht van een gemeentelijke organisatie. Sommige leden die in opdracht van een gemeente werken, hebben een private achtergrond.

Er zijn ook leden die rechtstreeks diensten verlenen aan klanten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in opdracht van een werkgever of vanwege een ondertoezichtstelling door een rechtbank, zoals bij bewindvoering.

Let op: wijzigingen doorgevoerd in Gedragscode en modules

De Gedragscode en modules zijn aangepast naar aanleiding van de wijzigingen die zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergaderingen van 16 november 2023 en 14 mei 2024. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verkorting aflosperiode
  • Het berekenen van de afloscapaciteit bij een voorstel tegen finale kwijting;
  • Definitie van een problematische schuld.

NVVK Gedragscode

Om voor iedereen duidelijk te maken wat onze uitgangspunten zijn bij ons werk hanteren we de NVVK Gedragscode. Die beschrijft wat volgens ons de basis is van goede dienstverlening. Alle leden onderschrijven deze Gedragscode. Zo beperken we de verschillen tussen leden en weet iedereen wat er van NVVK-leden verwacht mag worden.

Voor de leden die sociale kredieten verstrekken geldt een aanvullende code: de gedragscode Sociale Kredietverlening.

Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB)

Hoogte vergoeding
Het Bestuur stelt de maximale hoogte van de vergoedingen vast en kan dat per kalenderjaar aanpassen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. De hoogte van de vergoeding voor een schuldregeling bedraagt nu maximaal 9% en 6 euro per maand voor financieel beheer. De vergoeding komt ten laste van de vastgestelde maximale afdracht van de schuldenaar. Voor incidentele bedragen (erfenis, levensverzekering) mag geen vergoeding in rekening worden gebracht.

Handleiding Implementatie Wijziging NVVK Gedragscode Schuldhulpverlening

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVVK op 14 mei 2024 hebben we gekozen voor twee belangrijke wijzigingen van de NVVK Gedragscode Schuldhulpverlening per 1 juli 2024:

  • Het berekenen van de afloscapaciteit bij een voorstel tegen finale kwijting
  • Definitie van een problematische schuld.

Deze handleiding (pdf, 341 kB) is bedoeld om handvatten te geven aan de uitvoering en om ervoor te zorgen dat er een werkwijze ontstaat die door alle schuldhulpverleners eenduidig wordt uitgevoerd. Zo voorkomen we onduidelijkheid onder hulpvragers en schuldeisers.

NVVK-modules

Ons werk bestrijkt een breed gebied van financiële hulpverlening. Om inzicht te geven in het dienstenaanbod beschrijven we de onderdelen van ons werk in modules. Sommige leden bieden alle modules aan, anderen beperken zich tot een selectie hieruit. De modules bieden opdrachtgevers, schuldeisers en schuldhulpverleners inzicht in de uitgangspunten voor dienstverlening.

nvvk-processchema-2022-220708 zonder 'submodule'

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De modules zijn recentelijk herschreven en aangepast op nieuwe wetgeving. In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle modules.

Module
Preventie
Vroegsignalering
Aanmelding
Informatie en advies
Crisisinterventie
Intake
Stabilisatie
Schuldregeling
- Communicatie met schuldeisers (onderdeel van Module Schuldregeling)
- Gelijkberechting (onderdeel van Module Schuldregeling)
Duurzame financiële dienstverlening (DFD)
Financiële begeleiding - Budgetbeheer
Financiele begeleiding - Beschermingsbewind
Financiele begeleiding - Budgetcoaching
Oplossingen
- Betalingsregeling (onderdeel van Module Oplossingen)
- Herfinanciering (onderdeel van Module Oplossingen)
- Saneringskrediet (onderdeel van Module Oplossingen)
- Schuldbemiddeling (onderdeel van Module Oplossingen)
- Schuldregeling zonder uitdeling (onderdeel van Module Oplossingen)
Flankerende hulp
Nazorg
Schuldhulp aan ondernemers (SHVO)

De modules zijn te vinden in de NVVK Kennisbank. Hier vind je ook meer informatie over het dwangakkoord en Wsnp.