Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze thema's

NVVK Belofte

Als een hulpvrager zich meldt, hoe lang mag het dan duren voor er een eerste gesprek plaatsvindt? En hoe zorg je ervoor dat elke hulpverlener bij zijn werk uitgaat van, bijvoorbeeld, de laatste inzichten van de gedragspsychologie? Dat en meer is allemaal opgenomen in de NVVK Belofte.
Lees meer

NVVK Arrangement

Om schuldregelen te versnellen en hulpvragers sneller schuldenrust te bieden is er het NVVK Arrangement. Het bestaat uit saneringskredieten, convenanten met schuldeisers en het Schuldenknooppunt.
Lees meer

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.
Lees meer

Schuldenrust

Er zijn veel verschillende manieren om uitstel van betaling te krijgen voor een hulpvrager met schulden. Schuldhulpverleners maken daar niet allemaal even intensief gebruik van. Een nieuw NVVK-project moet er voor zorgen dat schuldhulpverleners de mogelijkheden die er nu al zijn om klanten snel schuldenrust te geven, beter gebruiken. 
Lees meer

Convenanten

Een convenant is een samenwerkingsafspraak tussen de NVVK en een schuldeiser over het minnelijk traject van schuldhulpverlening, vanaf vroegsignalering tot en met schuldregelen en finale kwijting. Daardoor verbetert de samenwerking tussen NVVK-schuldhulpverleners en schuldeisers of andere ketenpartners die kunnen bijdragen aan een betere SHV-dienstverlening. De NVVK vertegenwoordigt ruim 90% van alle schuldhulpverlenende organisaties.
Lees meer

Verkorting Aflosperiode

Met ingang van 1 juli 2023 hanteren we in de Msnp een aflosperiode van 18 maanden. In de Wsnp geldt vanaf 1 juli een periode van 18 maanden als uitgangspunt. Alles wat we als NVVK publiceren rond dit thema vind je op deze pagina. 
Lees meer

Schuldenknooppunt

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: een snelle regeling van schulden. En toch duurt het vaak langer dan 3 maanden voordat schuldeisers en schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Dit kan en moet sneller!
Lees meer

Waarborgfonds saneringskredieten

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten is er het Waarborgfonds saneringskredieten. Met saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. De NVVK heeft de rijksoverheid gevraagd een fonds te vormen waarmee de risico's van het verstrekken van kredieten gedekt kunnen worden. Dat is het Waarborgfonds saneringskredieten.

Lees meer

Schuldenvrij blijven

Niet alleen hulpverleners, gemeenten én schuldeisers pleiten voor duurzame schuldhulp. Het is bovenal de klant zelf die nooit meer in hetzelfde schuitje terecht wil komen. Zeker na het afronden van een langdurig en vaak zwaar schuldhulptraject droomt elke klant van een schuldenvrij leven.  

Lees meer

NVVK Kwaliteitskader

Kwaliteit is voor de NVVK en haar leden meer dan 'het voldoen aan een bepaald proces in de uitvoering'. Kwaliteit bied je wanneer je als organisatie ontwikkelgericht en resultaatgericht bent. Dat kan betekenen: optimaliseren van processen, maar net zo goed voor de troepen uitlopen en meedoen aan innovaties. Daarvoor heeft de NVVK met haar leden een nieuw Kwaliteitskader ontwikkeld.

Lees meer

Samenwerking bewindvoerders & gemeenten

Bij de inzet van schuldenbewind overlappen verschillende subsystemen elkaar. Naast schuldenbewind zelf gaat het om de minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening. Deze subsystemen sluiten nog niet altijd goed op elkaar aan. De gemeente heeft bij schulden de regierol, maar kan die niet altijd goed uitvoeren. De NVVK zet zich in voor een betere aansluiting, in het belang van mensen met schulden.

Lees meer

Vakmanschap

Met het vakmanschapsprogramma wil de NVVK stimuleren dat er kwalitatief betere zorg wordt geleverd en de schuldenaar duurzaam geholpen wordt. Dat dus niet alleen zijn schulden afgelost of een budget goed wordt beheerd, maar dat de financiële hulpverlener waar nodig ook oog heeft voor de diepere oorzaken van de problemen.

Lees meer