Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze thema's

NVVK Belofte

Als een hulpvrager zich meldt, hoe lang mag het dan duren voor er een eerste gesprek plaatsvindt? En hoe zorg je ervoor dat elke hulpverlener bij zijn werk uitgaat van, bijvoorbeeld, de laatste inzichten van de gedragspsychologie? Dat en meer is allemaal opgenomen in de NVVK Belofte.

Lees meer

Convenanten

Een convenant is een samenwerkingsafspraak tussen de NVVK en een schuldeiser over het minnelijk traject van schuldhulpverlening, vanaf vroegsignalering tot en met schuldregelen en finale kwijting. Daardoor verbetert de samenwerking tussen NVVK-schuldhulpverleners en schuldeisers of andere ketenpartners die kunnen bijdragen aan een betere SHV-dienstverlening. De NVVK vertegenwoordigt ruim 90% van alle schuldhulpverlenende organisaties.

Lees meer

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Lees meer

Collectief Schuldregelen

Collectief Schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp bij gemeenten en schuldeisers. Daardoor krijgen mensen met schulden sneller perspectief en haken ze minder vaak af.

Lees meer

Schuldenknooppunt

Met het Schuldenknooppunt kunnen schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, betrouwbare, veilige en uniforme manier met elkaar communiceren. Door digitale berichtenuitwisseling en standaardafspraken worden kosten bespaard én mensen met schulden sneller geholpen om een oplossing voor hun problematische schuldsituatie te vinden.

Lees meer

Schuldenrust

Er zijn veel verschillende manieren om uitstel van betaling te krijgen voor een hulpvrager met schulden. Schuldhulpverleners maken daar niet allemaal even intensief gebruik van. Een nieuw NVVK-project moet er voor zorgen dat schuldhulpverleners de mogelijkheden die er nu al zijn om klanten snel schuldebrust te geven, beter gebruiken. 

Lees meer

NVVK Kwaliteitskader

Kwaliteit is voor de NVVK en haar leden meer dan 'het voldoen aan een bepaald proces in de uitvoering'. Kwaliteit bied je wanneer je als organisatie ontwikkelgericht en resultaatgericht bent. Dat kan betekenen: optimaliseren van processen, maar net zo goed voor de troepen uitlopen en meedoen aan innovaties. Daarvoor heeft de NVVK met haar leden een nieuw Kwaliteitskader ontwikkeld.

Lees meer

Samenwerking bewindvoerders & gemeenten

Als een debiteur zijn rekening niet betaalt, ondanks incassomaatregelen of betalingsafspraken die een schuldeiser met hem gemaakt heeft, is de kans groot dat er meer schuldeisers zijn. Zowel de schuldeiser als de schuldenaar zelf zijn dan gebaat bij een structurele oplossing voor de problematiek.

Lees meer

Vakmanschap

Met het vakmanschapsprogramma wil de NVVK stimuleren dat er kwalitatief betere zorg wordt geleverd en de schuldenaar duurzaam geholpen wordt. Dat dus niet alleen zijn schulden afgelost of een budget goed wordt beheerd, maar dat de financiële hulpverlener waar nodig ook oog heeft voor de diepere oorzaken van de problemen.

Lees meer

Schuldenvrij blijven

Niet alleen hulpverleners, gemeenten én schuldeisers pleiten voor duurzame schuldhulp. Het is bovenal de klant zelf die nooit meer in hetzelfde schuitje terecht wil komen. Zeker na het afronden van een langdurig en vaak zwaar schuldhulptraject droomt elke klant van een schuldenvrij leven.  

Lees meer

Vrijwilligers

Ruim 15.000 vrijwilligers in Nederland zijn actief in de schuldhulp. Zij spelen daarmee een zeer belangrijke rol in de keten. Vrijwilligers kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor mensen met financiële problemen.

Lees meer

Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten werkt de NVVK al ruim een jaar aan de realisatie van een Waarborgfonds Saneringskredieten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft er inmiddels geld voor vrijgemaakt in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van corona. Over de exacte vormgeving van het fonds vindt nog overleg plaats tussen de betrokken partijen.

Lees meer