Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Advies

Sinds 2006 kent de NVVK een Raad van Advies. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van schuldeisers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. De Raad vertegenwoordigt hiermee een groot deel van de schuldeisers en de maatschappelijke deelnemers waarmee de NVVK-leden te maken hebben in hun werk.

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de schuldhulpverlening. De inbreng en het advies van de Raad  zorgt er onder meer voor dat de inzet vanuit de NVVK breder wordt gedragen en beter aansluit op de praktijk.

De Raad is opgericht tijdens de ontwikkeling van 'Schuldhulpverlening nieuwe stijl'. Toen in 2010 de werkwijze van Schuldhulpverlening nieuwe stijl was afgerond, bleek zowel vanuit de NVVK als vanuit de leden van de Raad van Advies de behoefte om de Raad van Advies voort te zetten.

In de Raad van Advies zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Aedes - branchevereniging van woningcorporaties
 • CJIB - Centraal Justitieel Incassobureau
 • Divosa - vereniging van managers van sociale diensten
 • EnergieNederland
 • KBvG - Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 • IPW - Instituut voor Publieke Waarden
 • Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
 • NTO - belangenvereniging voor webwinkels in Nederland
 • NVB - Nederlandse Vereniging van Banken
 • NVI - Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen
 • Raad voor Rechtsbijstand/bureau Wsnp
 • Social Force
 • Sociaal Werk Nedeland
 • SUN Nederland
 • VFN - vereniging van financieringsondernemingen
 • VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten