Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

Toepassingsbereik

Dit privacy statement is van toepassing op de website van de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), op onze dienstverlening, op het gebruik van de contactformulieren en het ledendeel van deze website.

Algemeen

De NVVK respecteert je privacy en verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de zin van de AVG is de NVVK aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Op onze contactformulieren laat je gegevens achter. Op ons ledendeel maak je, indien je daarvoor kiest en daartoe de bevoegdheid hebt gekregen, een profiel aan. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld NAW-gegevens, je e-mailadres, geslacht (ten behoeve van aanhef) en telefoonnummer. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens.

De NVVK gaat er vanuit dat alleen meerderjarige bezoekers informatie achterlaten op de website. Indien je jonger bent dan 18 jaar, is er toestemming nodig van ouders om ons contactformulier in te vullen.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te treden nadat je het contactformulier heeft ingevuld;
  • om met jouw organisatie/werkgever in contact te treden omtrent aanvraag van het lidmaatschap;
  • om deel te nemen/bij te dragen aan het ledendeel van de website;
  • om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature.

Bewaartermijn

De NVVK bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

  • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd binnen 1 maand nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is voor verdere terugkoppeling/contactmomenten in de toekomst;
  • In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan één maand nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
  • In het kader van lidmaatschap zullen de persoonsgegevens die tijdens het lidmaatschap worden verzameld nadat het lidmaatschap is geëindigd na een archiveringsperiode van 7 jaar worden vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De NVVK hecht grote waarde aan de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik.

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De NVVK behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Indien de bezoeker na wijziging van het privacy statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy statement op dit gebruik van toepassing.

Recht op inzage en correctie

Indien de NVVK beschikt over persoonsgegevens, of je het vermoeden heeft dat de NVVK beschikt over jouw gegevens, kun je op schriftelijk verzoek inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. Indien je na inzage onjuistheden in je persoonsgegevens constateert, dan kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Dit doet je door te mailen naar info@nvvk.nl.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van de informatie op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende bevragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wijzig je cookie instellingen