Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering

Voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Snel naar:

Proces vroegsignalering gemeenten

Bron: VNG


Wat vindt de NVVK?

De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk kan opleveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen. Daarom heeft de vereniging vroegsignalering al voordat het wettelijk vereist was toegevoegd aan de standaarddienstverlening.

Wat doet de NVVK?

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vaste lasten partners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vaste lasten partners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen ondertekenen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering is ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, Stichting Kences en Vastgoed Belang. Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering

Wil je ook gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekenproces? Meld je dan aan als gemeente of als signaalpartner.

Ben je al aangemeld? Log in.

Community Vroegsignalering

De NVVK biedt een openbare community Vroegsignalering waar gemeenten en vaste lasten partners ervaringen met elkaar kunnen delen. Toegang krijgen tot de community.

Opzetten pilot hypotheekverstrekkers

De NVVK onderzoekt of ook hypotheekverstrekkers als signaalpartners kunnen optreden.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Vroegsignalering draagt bij aan de NVVK Belofte, vooral de aspecten aanmelding zonder drempels en geen klant buiten de boot.

Meer informatie

Hier volgen enkele bronnen van achtergrondinfomatie over vroegsignalering.

Nieuws over Vroegsignalering

 1. 20200715 banner 0800-8115.png

  Verwijzing naar 0800-8115 voor hulp bij geldzorgen werkt

  Bezoekers nvvk.nl vinden weg naar financiële hulp

  25 november 2021

  Mensen die googelen op  woorden als ‘schuldsanering’ komen vaak op nvvk.nl terecht, maar daar kunnen ze geen hulp vragen. Daarom staat sinds april bovenaan elke pagina een knop die ze naar 0800-8115.nl leidt, het nummer voor hulp bij geldzorgen. Zo krijgen maandelijks gemiddeld 12 mensen passende hulp.

 2. Huis Unsplash Luke Stackpoole.jpg

  NVVK start pilot met hypotheekverstrekkers

  Beginnende schulden bij huizenbezitters eerder in beeld

  9 november 2021

  Mensen met betaalachterstanden door financiële problemen hebben er baat bij als ze zo snel mogelijk hulp krijgen. Maar veel mensen wachten lang met hulp zoeken. Zes gemeenten hebben nu met twee hypotheekverstrekkers afgesproken dat betaalachterstanden bij hypotheken gemeld worden. De gemeente gaat vervolgens langs om hulp aan te bieden.

 3. Gaby.jpg

  Kom bij vroegsignaleringssignaal voor jongere meteen in actie

  Aantal jongeren met betaalachterstand zorgverzekering escaleert

  7 oktober 2021 Preventie

  Gemeenten combineren vaak meerdere signalen van schuldeisers voordat ze, in het kader van vroegsignalering, op pad gaan. Dat werkt prima, maar bij jongeren kan het verkeerd uitpakken stelt student Bestuurskunde Gaby van Loon. De Zorgverzekeringslijn steunt haar betoog. ‘Het aantal jongeren met zorgverzekeringsschulden escaleert’.