Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale kredietverlening

Saneringskredieten en verantwoorde leningen

Sociale kredietverlening

Sociale kredietverlening is verantwoorde leningen verstrekken zonder winstoogmerk door (sociale) kredietbanken aan mensen die niet terecht kunnen bij een commerciële kredietverlener. Tot de taken van kredietbanken behoort armoedebestrijding maar ook het bevorderen van bijvoorbeeld welzijn, gezondheid, educatie, huisvesting en de lokale economie.

Snel naar:

Hoe werkt het?

Sociaal krediet wordt verleend op aanvraag. De aanvrager moet wel voldoen aan de voorwaarden: een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm of geen krediet kunnen krijgen bij een commerciële financier. Zie ook de website van de sociale banken.

Saneringskredieten

Bij een kredietbank kunnen mensen geld lenen om hun schulden af te lossen: een saneringskrediet. De aanvraag daarvan verloopt dan via de gemeentelijk schuldhulpverlening.

Wat zijn de voordelen van een saneringskrediet? En hoe zet je dit in? De NVVK heeft het voor je op een rijtje gezet in het handboek Saneringskrediet.

Sociale kredieten

Kredietbanken helpen ook mensen die geld willen lenen voor bepaalde aankopen of voor hun onderneming. Met een sociaal krediet kunnen mensen hun woonomstandigheden verbeteren, een opleiding volgen of een bedrijf starten. Sociale kredieten zijn rentedragend, met een rentepercentage dat meestal 2% lager is dan maximaal toegestaan.  

Kredietbanken zorgen dat een lening nooit iemands draagkracht te boven gaat en binnen een redelijke termijn terug te betalen is, meestal in maximaal 60 maanden. Kredietbanken voeren een sociaal incassobeleid. Dat betekent dat ze bij betalingsachterstanden vroegtijdig met iemand overleggen over een oplossing.

Andere financiële ondersteuning

Mensen kunnen door of via de kredietbank ook ondersteuning op maat krijgen bij financiële vraagstukken of problemen. De kredietbank biedt bijvoorbeeld schuldhulpverlening en helpt mensen een beroep te doen op regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Een kredietbank is dus financier, onafhankelijk financieel adviseur en hulpverlener.

Wat zijn de voordelen?

Sociale kredietverlening biedt veel maatschappelijke voordelen. Het bevordert de financiële participatie van burgers, lost tijdelijke betalingsproblemen op en voorkomt schulden. Het kan een belangrijk instrument zijn bij het sociale beleid van een gemeente en een positieve bijdrage leveren aan het lokale of regionale economisch klimaat.

Aan welke regels voldoet het?

Kredietbanken werken in opdracht van het bestuur van de gemeente of regio waar ze zijn gevestigd. Die ziet toe op hun werkzaamheden. Ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet financiering decentrale overheden, de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op het financieel toezicht. Alle kredietbanken zijn lid van de NVVK en moeten voldoen aan de regels van de NVVK, zoals de Gedragscode Sociale Kredietverlening en het Bankreglement.

Wat vindt de NVVK?

De NVVK vindt dat een saneringskrediet de voorkeur verdient boven een schuldbemiddeling: het geeft mensen met schulden sneller schuldenrust en schuldeisers en gemeenten minder administratieve rompslomp. 

In de visie van de NVVK is sociaal krediet een onmisbaar onderdeel van kredietverlening en een effectief instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. Investeren in en door sociaal krediet levert sociale winst op en kan een positieve bijdrage leveren aan het economisch klimaat van een stad of regio. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en kredietbanken zelf de mogelijkheden van sociaal krediet volop benutten.

De NVVK vindt dat uitvoeringskosten van een sociale lening niet doorberekend zouden moeten worden en dat de rente zo laag mogelijk moet zijn. Gemeenten zouden middelen beschikbaar moeten stellen voor deze dienstverlening.

Wat doet de NVVK?

De NVVK stimuleert gemeenten om meer saneringskredieten in te zetten, onder meer door te werken aan de oprichting van een Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet. Dat kan financiële risico’s voor gemeenten afdekken (hoewel het terugbetalingspercentage daar in de praktijk geen aanleiding toe geeft).

Voor leden

De NVVK biedt leden meer informatie en handige documenten. Log in voor meer voor onder meer:

Nieuws over sociale kredietverlening

 1. Financiele-schuldhulp-anno-2021.jpg

  Snel inzicht in alle belangrijke onderwerpen

  Handig: één plaat met alles wat we doen

  7 mei 2021 BeschermingsbewindSchuldeisersSociale Kredietverlening

  Wie nieuw is in de wereld van schuldhulpverlening en beschermingsbewind heeft tijd nodig om te begrijpen wat de relatie is tussen alle onderwerpen waar de NVVK en haar leden zich mee bezighouden. Deze plaat geeft je inzicht.

 2. wopke-hoekstra.jpg

  Tijdelijke verlaging kredietrente verlengd tot september 2021

  16 februari 2021 Sociale Kredietverlening

  De coronacrisis houdt aan, en daarom verlengt minister Hoekstra zijn eerdere besluit tot tijdelijke verlaging van de maximaal toegestane kredietrente. Op basis van zijn eerdere besluit mocht hij de tijdelijke verlaging nog een keer verlengen, tot september 2021.

 3. Winkelcentrum foto Bandhaso_cp.jpg

  Onderzoekers waarschuwen voor negatief effect lagere kredietrente

  16 februari 2021 Sociale Kredietverlening

  Wat zijn de gevolgen als de regering de maximaal toegestane kredietrente verlaagt? Een rapport van SEO Economisch Onderzoek maakt duidelijk dat een renteverlaging niet alleen maar positief uitpakt voor mensen die geld willen lenen. Voor de sociale Kredietbanken is de kans groot dat verlaging leidt tot hogere lasten voor gemeenten of een verminderde toegankelijkheid van sociale kredieten voor de doelgroep.