Sociale kredietverlening

De NVVK-leden met een kredietfaciliteit kunnen verschillende vormen van leningen geven. De twee meest voorkomende vormen zijn sociale leningen met een consumptief karakter en saneringskredieten gericht op het oplossen van schulden.

Schuldhulp aan ondernemers

Ook ondernemers met een levensvatbaar bedrijf kunnen bij een aantal NVVK-leden terecht voor schuldhulpverlening. In overleg met de schuldeisers wordt een schuldregeling gezocht, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

NVVK werkt samen

De NVVK werkt op vele fronten samen. Met maatschappelijke partijen als Divosa, VNG en Sociaal Werk Nederland. Met schuldeisers als Zorgverzekeraars Nederland, Belastingdienst en KBvG.

Openbare community Vroegsignalering

De NVVK heeft een openbare community die toegankelijk is: NVVK-leden, andere schuldhulpverleners, ketenpartners en schuldeisers kunnen zo online ervaringen over vroegsignalering met elkaar delen

NVVK: branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering. Word ook lid!

Home

Nieuws

Bijeenkomsten

Ons werk

112 Ilona met collega bij laptop.jpg

Gedragscodes en modules

Alle leden werken volgens de NVVK-gedragscodes en modules.
Ontmoeting.jpg

Thema's

De NVVK is actief op verschillende thema's.
Leden.jpg

Convenanten

De NVVK heeft met diverse schuldeisers een convenant afgesloten, waarin samenwerkingsafspraken over het minnelijk traject van schuldhulpverlening zijn vastgelegd.

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens