Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie NVVK op internetconsultatie Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Reactie NVVK op internetconsultatie Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

20 maart 2019 Ondernemers

Op 19 maart 2019 heeft de NVVK een reactie geplaatst op de internetconsultatie inzake de voorgenomen wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Ondanks de erg korte reactietermijn, van nog geen vier weken, heeft de NVVK de visie van NVVK-leden, die SHVO bieden, en gereageerd hebben op de oproep binnen de SHVO-community, kunnen meenemen in de reactie.

De NVVK heeft aangegeven dat zij de Bbz regeling ziet als een mooi instrument van schuldhulpverlening voor zelfstandigen en dat zij zich kan vinden in modernisering van die doelstelling en de daarvoor noodzakelijk geachte technische aanpassingen. De NVVK ziet de Bbz minder als onderdeel van de Participatiewet en meer als instrument dat zelfstandigen kan stimuleren hun bedrijf te behouden. De NVVK kan zich niet vinden in verslechtering van de regeling waar het gaat om de terugwerkende kracht-opties, nu het voor ondernemers vaak lastig is exact te bepalen wanneer hun financiële problemen zijn begonnen. Daarnaast heeft zij haar ongenoegen geuit met het voornemen om de Bbz regeling af te schaffen voor oudere zelfstandigen.

Voor eventuele vragen over de reactie kun je terecht bij Kosta Skliris (k.skliris@nvvk.eu).

Meer informatie

Reactie NVVK op internetconsultatie

Sleutelwoorden

Ondernemers