Overslaan en naar de inhoud gaan

Snel duidelijkheid met Saneringskrediet voor ondernemers

Snel duidelijkheid met Saneringskrediet voor ondernemers

4 december 2023 OndernemersSaneringskrediet

saneringskrediet Breda

Het sneller helpen van mensen met schulden is een van de speerpunten van de gemeente Breda. Vanaf het eerste moment maakt Kredietbank West-Brabant zich hard voor het goed uitrollen van het Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers. De hoogste tijd voor een goed gesprek met Peter Doré, Klantmanager Kredietbank West-Brabant en Mark Gielkens, mede-eigenaar van Philips l Stiels l Gielkens (schuldbemiddeling voor MKB).

Mark, hoe kwam het tot samenwerking tussen een bureau uit Zuid-Limburg en de gemeente Breda?

'Schuldhulpverlening aan ondernemers is een vak apart. Er is sprake van andere problematiek dan bij particulieren. Ons kantoor bestaat twintig jaar en we hebben een groot netwerk en een goede reputatie. We werken in Zuid Nederland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland.'

Peter, wat is jouw rol?

Peter: 'Sinds 2009 werk ik bij de gemeente Breda. Tot 2019 was ik schuldhulpverlener. Bij de Kredietbank ontwikkel ik onder andere producten, en ik ben betrokken bij een overleg team van schuldhulpverleners en Bbz regisseurs. Het beheren van zaken die niet onder het Bbz vallen is ook een van van mijn bezigheden.'

Hoe kennen jullie het Saneringskrediet voor ondernemers?

Peter: 'De Kredietbank West-Brabant is in oktober 2022 aangesloten bij het Waarborgfonds. Daar kwam het Saneringskrediet voor ondernemers voorbij. Mark was via de NVVK op de hoogte. Ik dacht meteen: Dit is een kansrijke oplossing voor ondernemers die niet onder het Bbz vallen, maar wel een financiering nodig hebben.'

Mark Gielkens blog

Hoe werkt het Saneringskrediet voor ondernemers in Breda?

Mark: 'De gemeente meldt klanten bij ons aan. Dan volgt een intake. Het advies wat hieruit rolt bespreken we met de gemeente. Dat kan een saneringskrediet zijn. We dienen dan bij de Kredietbank een aanvraag in. Het kan voor veel ondernemers een oplossing zijn. Eerst waren er alleen mogelijkheden vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Behoorde je niet tot de Bbz-doelgroep, omdat je partner een inkomen boven de bijstandsnorm had, dan had je pech. Nu kunnen ondernemers met een levensvatbaar bedrijf ook in aanmerking komen voor het Saneringskrediet.'

Waar liepen jullie tegenaan?

Mark: 'Het is even zoeken hoe we dit inregelen zodat het ook snel gaat. In het begin liepen we tegen dingen aan als: ‘Is er een extra levensvatbaarheidsonderzoek nodig? En wie betaalt dat dan? Want elke gemeente gaat hier anders mee om. Het zou beter zijn wanneer gemeenten hier één lijn in trekken.'

'Gemeenten zijn verplicht om schuldhulp aan te bieden aan al haar inwoners, dus ook aan ondernemers. We hopen dat alle gemeenten een levensvatbaarheidsonderzoek faciliteren en betalen, mocht dat nodig zijn om een regeling te laten slagen.' Judith van Geffen, beleidsadviseur NVVK

Peter: 'Wanneer een ondernemer zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente een check doen of de ondernemer onder het Bbz valt. Wanneer dit niet het geval is, dan komt de ondernemer terecht bij het team Schuldhulpverlening. Dan bespreken we de beste en kortste weg. De kortste weg is wanneer het dossier direct naar Mark gaat. Want daar zit de expertise over de best mogelijke richting.'

Mark: 'Hoe sneller ondernemers met financiële problemen in beeld zijn, hoe beter.  Daarom bespreken we het proces regelmatig. Meestal blijven mensen te lang met schuldproblematiek rondlopen. Zeker een ondernemer denkt: 'Dat fix ik nog wel'. In de praktijk valt dat tegen. Ook de onbekendheid met regelingen speelt mee. Zo was het voor corona vaak niet duidelijk dat er een Bbz-regeling was. Mede door corona en de steunmaatregelen weet men dat de gemeente iets kan betekenen voor ondernemers met financiële problemen.'

Hoe komt het dat veel ondernemers juist nu in de problemen komen?

Mark: 'Ondernemers moeten onder andere de TOZO en het belastinguitstel van de coronaperiode terugbetalen. Een aantal van hen had al oude belastingschulden. Nu alle kosten zijn gestegen en het moeilijk is om aan personeel te komen, zie je dat bedrijfsresultaten stagneren en schulden gaan stapelen. Ondernemers vinden het lastig om aan de bel te trekken. Het hebben van schulden heeft verregaande gevolgen. Ook zit er veel schaamte en angst dat klanten erachter komen.'

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers eerder aan de bel trekken?

Mark: 'Blijf werken aan meer bekendheid van de regelingen. Informeer ook accountants goed en betrek hen bij de campagne. Zij zijn de eersten die zien dat een ondernemer het moeilijk heeft. Zij kunnen wijzen op de juiste regeling. Ook in brieven van de Belastingdienst staat nu vaker: ‘Neem contact op met de gemeente als je niet kunt betalen.’  Dat leidt ook tot meer meldingen van ondernemers voor hulp.'

Hebben jullie al een saneringskrediet voor ondernemers ingezet?

Mark: 'Er loopt een traject in de gemeente Breda voor een ondernemer in de bouw. De onderneming draaide prima tot corona roet in het eten gooide. De ondernemer gebruikte de uitstelregeling. Toen de aangifte Inkomstenbelasting werd ingediend en deze moest worden betaald, kwam de ondernemer alsnog in de problemen. Omdat zijn partner een inkomen boven de bijstandsnorm heeft, kwam hij niet in aanmerking voor een Bbz-krediet. Voor hem is het saneringskrediet een perfecte oplossing. Wij verwachten dat het wel goed gaat komen.'

Waar liep je tegenaan bij de aanvraag?

Mark: 'Er was onduidelijkheid of er een levensvatbaarheidsonderzoek nodig is. Gemeenten hanteren een werkproces waarbij ondernemers die geen gebruik kunnen maken van het Bbz, toch in aanmerking kunnen komen voor het saneringskrediet voor ondernemers. In principe zonder levensvatbaarheidsonderzoek. Maar in de praktijk blijkt dat de Belastingdienst hier toch om vraagt. Dat is wat verwarrend.'

Duurt het lang voor je een reactie krijgt?

Mark: 'Wanneer we een aanvraag indienen, gaat deze direct naar de Kredietbank. Peter stuurt de aanvraag naar het Waarborgfonds. Zij beoordelen de aanvraag en binnen 10 dagen weet je of de aanvraag wordt gehonoreerd. Daarna kun je de voorstellen naar de schuldeisers gaan versturen.'

Stijgt het aantal ondernemers met problematische schulden?

Peter: 'We zien een stijging ten opzichte van het eerste half jaar van 2023 in het aantal ondernemers dat hun rekeningen niet meer kan betalen. Dat loopt ongeveer gelijk met het terugbetalen van de coronaleningen.'

Mark:'Het is nú de tijd om een Saneringskrediet voor ondernemers aan te vragen! Tot april 2024 vordert de Belastingdienst nog ‘inlevend in.’ In plaats van het *preferente (dubbele) percentage, nemen ze genoegen met het concurrente percentage. *(uitleg termen door KvK). Na april wordt de Belastingdienst strenger. Daarom adviseren we ondernemers met problematische schulden om nu contact te zoeken met hun gemeente.'

Peter Doré blog

Hoe kunnen we drempels nog verder verlagen?

Mark: 'Het is belangrijk dat gemeenten (vooral de Bbz-afdelingen) en kredietbanken kennis hebben van dit Saneringskrediet voor ondernemers. En dat Kredietbanken dit ook goed op hun website zetten. Dan wordt er sneller doorverwezen.'

Peter: 'In Breda hebben we structureel overleg tussen het  Bbz en schuldhulpverleners om kennis uit te wisselen. We zijn dit nog aan het uitbreiden.'

Wat is het voordeel van de snelheid waarmee je dankzij het saneringskrediet kunt werken?

Mark: 'Die effecten zijn groot want je hebt als ondernemer met schulden je leven veel sneller weer op de rails. En dat heeft veel positieve gevolgen: minder zorgen, een betere gezondheid en snel je bedrijf weer op de rit. Een periode van 18 maanden is goed te overzien. Het alternatief is eigenlijk altijd slechter.'

Op welke toekomst hopen jullie voor wat betreft het Saneringskrediet voor ondernemers?

Mark: 'Ik ben benieuwd hoe schuldeisers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst reageren. Ik hoop dat we iedere ondernemer kunnen helpen. En dat we niet iemand die 2 euro te veel verdient moeten uitsluiten.' Peter: 'Daar ben ik het helemaal mee eens. Ook het bedrijf beëindigen is niet altijd de oplossing.'

Meld jouw dossier(s) ook aan voor het Saneringskrediet voor ondernemers!

Voordelen van het saneringskrediet ten opzichte van andere mogelijkheden, volgens Mark en Peter:

  • Je kunt bijna iedere ondernemer die hoofdelijk aansprakelijk is en niet valt onder het Bbz, helpen.
  • Binnen 10 dagen krijg je duidelijkheid. Andere trajecten waar externe adviseurs bij betrokken zijn kunnen wel 13 weken duren.
  • Het is een eenvoudig product.
  • Het is eenvoudig aan te vragen.
  • Bij een spaarsanering kan er nog iets mislopen en betaal je 18 maanden lang aan diverse schuldeisers. In het geval van een ondernemer kan dat ook je leverancier zijn. Dat is complicerend.
  • Bij een saneringskrediet wordt de schuld meteen afgekocht. Dit geeft direct duidelijkheid voor de ondernemer en de schuldeiser(s).
  • Er is nog maar een schuldeiser: de Kredietbank. Dat geeft schuldenrust.
  • We verwachten hogere slagingspercentages van schuldregelingen en minder risico’s voor Kredietbanken, omdat het krediet door het Waarborgfonds wordt geborgd.

Doelgroep van het Saneringskrediet voor ondernemers

Het Saneringskrediet voor ondernemers is er voor (ex-)ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun schulden. In een proefproject van de NVVK en het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) staat het Wsk voor 100 saneringskredieten borg. Help ondernemers met schulden en dien je dossiers in met het aanvraagformulier. Zo ervaren we samen het effect van dit nieuwe aanbod. Wanneer het succesvol is, kunnen we voortaan elke ondernemer beter helpen!

Sleutelwoorden

OndernemersSaneringskrediet