Overslaan en naar de inhoud gaan

Word lid

De NVVK is dé brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële hulp. Het ledenbestand van de NVVK bestaat uit gemeentelijke en particuliere organisaties op het gebied van kredietverlening aan particulieren en (ex-)ondernemers, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Meer dan 110 organisaties in heel Nederland zijn lid. Daarmee vertegenwoordigen wij:

 • Alle sociale kredietbanken
 • Ruim 90% van de uitvoerende gemeenten of opdrachtnemers van gemeenten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • 20% van de professionele beschermingsbewindvoerders van Nederland
 • Schuldhulpverlening aan ondernemers
 • Budgetbeheerders, budgetbegeleiders

Al 90 jaar voordelen van het lidmaatschap

 • Vanuit een unieke positie is de NVVK de gesprekspartner op het gebied van financiële dienstverlening in het sociale domein
 • Sterke lobby en beleidsbeïnvloeding bij politiek en ministeries
 • Zelf inspraak hebben op vorming van het werkveld en ordening van de markt
 • Unieke samenwerkingsafspraken met schuldeisers voor versnelling van schuldregelingen
 • Kwaliteitsborging van de NVVK-leden door de audit op het Kwaliteitskader
 • Inhoudelijk netwerk met gelijkgestemden
 • Een online community voor vragen over casuïstiek
 • Een kennisbank
 • Participatie binnen de vereniging via diverse Kernteams en on- én offline bijeenkomsten
 • Elk half jaar een bijgewerkt normenoverzicht
 • Een collectieve AFM-vergunning voor (aangesloten) budgetbeheerders
 • Een actief Verenigingsbureau dat de leden faciliteert

Aanvraag NVVK-lidmaatschap

Het NVVK-lidmaatschap staat open voor organisaties die op professionele wijze één of meer producten voeren, zoals budgetbeheer, sociale kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

Organisaties die lid willen worden, zullen eerst worden geaudit door een onafhankelijke certificerende instelling. De door ons gecontracteerde certificerende instellingen kun je hier vinden: NVVK Kwaliteitskader - NVVK. Op basis van de uitkomsten uit de audit wordt door het bestuur besloten over eventuele toelating.

De aanvraag:

 1. De aanvraag start met het invullen van het aanvraagformulier, waarbij ook een aantal aanvullende documenten moet worden meegestuurd.
 2. Als de aanvraag compleet is en er geen bijzonderheden zijn geconstateerd, dan kun je contact opnemen met een certificerende instelling die bij je past. Afspraken over de prijs van de audit en de datum waarop deze kan worden afgenomen maak je met de auditor.
 3. Voorafgaand aan de toelatingsaudit vul je een zelfscan in. Hier krijgt je alvast een beeld van het Kwaliteitskader.
 4. De audit resulteert in een compleet rapport voor de organisatie en een samenvatting voor de NVVK.
 5. De samenvatting van de toelating wordt besproken in het Kernteam Kwaliteit en er wordt over toelating geadviseerd aan het Bestuur.
 6. Na een positieve beslissing volgt een toegezonden certificaat en is jullie organisatie NVVK-lid.

Voor volledige informatie over de voorwaarden voor het lidmaatschap en de procedure voor certificering verwijzen wij je naar de NVVK Richtlijn Certificering. Daarnaast bevatten de statuten van de NVVK belangrijke informatie over de vereniging en de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. Daarna wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging

Contributie & overige kosten

Contributie per 1 januari 2023

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie hangt af van de grootte van de formatie.

Formatie Tarief 2023
A 0-10 € 5.122
B 10,1-20 € 7.770
C 20,1-30 € 10.153
D 30,1-40 € 12.299
E 40,1-50 € 14.229
F 50,1-60 € 15.958
G 60,1-70 € 17.531
H 70,1-80 € 18.938
I 80,1-90 € 20.205
J 90,1- € 21.346

Certificering

De kosten voor het uitvoeren van een audit en her-certificering worden door de NVVK-leden zelf gedragen. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en beginnen vanaf € 2.000,-. De NVVK heeft een raamovereenkomst met de certificerende instellingen die je kunt inschakelen voor een audit.

Collectieve bemiddelingsvergunning

NVVK-leden kunnen zich, indien nodig,  aansluiten bij de collectieve bemiddelingsvergunning bij de AFM. Dat verloopt via de Stichting Bemiddeling en Fondsbeheer. De kosten hiervan bedragen bij aanmelding € 500,- en jaarlijks ongeveer € 600,- op basis van nacalculatie.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar, tenzij men
zich niet meer bezighoudt met de dienstverlening zoals genoemd bij artikel 4 lid 1 of de
organisatie ophoudt te bestaan.