Overslaan en naar de inhoud gaan

Dankzij het Saneringskrediet voor ondernemers viel Roy niet tussen wal en schip

Dankzij het Saneringskrediet voor ondernemers viel Roy niet tussen wal en schip

8 november 2023 OndernemersSaneringskrediet

Blog Gemeente Rotterdam Saneringskrediet voor ondernemers

Marleen Over is sinds 2017 Consulent Zelfstandigen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Eerder werkte ze jarenlang als schuldhulpverlener en gedetacheerd medewerker met als specialisme het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In die rol zag ze ondernemers soms tussen wal en schip vallen. Tot medio 2023 het Saneringskrediet voor ondernemers mogelijk werd en ze het dossier van ondernemer Roy onder ogen kreeg.

Hoe kwam je op het idee om dit dossier in te dienen voor de pilot Saneringskrediet voor ondernemers?

'Tussen 2006 en 2015 heb ik gewerkt als schuldhulpverlener. Destijds was het al een hot item: als je als ondernemer een partner met inkomen hebt, kun je helemaal geen krediet krijgen. Het onderwerp heeft nog altijd mijn aandacht. En toen ik las over het Saneringskrediet voor ondernemers dacht ik: eindelijk! En toen besloot ik dit dossier aan te melden voor de pilot.'

Kun je iets meer vertellen over het dossier dat je hebt ingediend?

'Het gaat om Roy, een ondernemer die van ver is gekomen. Hij heeft een verleden met detentie en verslavingsproblematiek en in die periode, voordat hij ondernemer werd, is een schuldenlast van €10.000 ontstaan. Het ondernemen neemt hij heel serieus: hij deed de vereiste opleidingen, behaalde alle benodigde certificaten, schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en heeft nu volop opdrachten.

Voor het aflossen van de schulden liep al een Bbz-aanvraag. En Roy had er het volste vertrouwen in dat hiermee zijn schuldprobleem opgelost zou worden. Omdat de Kredietbank ondernemers altijd doorverwijst naar ons, kreeg ik het dossier in behandeling. En toen kwam ik erachter dat hij samenwoonde met zijn zus.'

Wat betekende het samenwonen met zijn zus voor de Bbz-aanvraag?

'De bijstandswet ziet samenwonen met een tweedegraads familielid, uitzonderingen daargelaten, als een gemeenschappelijke huishouding. En omdat de kans groot was dat de zus boven bijstandsniveau verdiende, verviel de noodzaak tot bijstandsverlening. Los daarvan wilde Roy zijn zus op geen enkele wijze betrekken in zijn financiële problemen.'

Hoe reageerde de ondernemer op jouw voorstel om zijn dossier in te dienen voor de pilot Saneringskrediet voor ondernemers?

'Afwachtend. Hij had natuurlijk zijn zinnen gezet op dat Bbz-krediet. Er lag zelfs al een akkoord. Maar toen hij begon met ondernemen, zei de Kredietbank: we kunnen je niet verder helpen en verwijzen je door. En vervolgens kom ik na bestudering van de aanvraag tot de conclusie dat het Bbz-krediet geen optie is. Dat was een tegenvaller. Daarbij helpt het overigens ook niet dat ik meneer nooit zelf heb gezien. Al kan ik me voorstellen dat er in kleinere gemeentes wel één aanspreekpunt is gedurende zo'n traject.'

Welke voordelen biedt het saneringskrediet?

'Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van een saneringskrediet de kans van slagen van een saneringstraject vergroot. Het is een alternatieve oplossing die in 2 stappen geregeld is, een eenvoudig werkproces kent en geen financieel risico vormt voor gemeenten en kredietbanken. De krediethoogte en dus ook de afloscapaciteit worden berekend door een bedrijfskundig adviesbureau. En omdat we in het geval van Roy niet gebonden waren aan de Bbz, kon de looptijd van de lening direct naar 18 maanden.'

'Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van een saneringskrediet de kans van slagen van een saneringstraject vergroot.'

In welke situaties zou het saneringskrediet voor ondernemers nog meer kunnen werken?

'Er zijn verschillende situaties. Denk bijvoorbeeld aan taxichauffeurs. Die zitten nog wel eens in een vof met een aantal vennoten. Doet één zo'n vennoot een beroep op de Bbz, dan moeten alle andere vennoten meetekenen voor dat krediet. Dat wil je niet. Of wat te denken van een dame die prachtig werk deed, deels als ondernemer en deels in loondienst. Haar inkomen uit loondienst ligt boven bijstandsniveau. Dus ook al zou ze aan het urencriterium voldoen, dan nog zou ze niet tot de doelgroep voor het Bbz behoren.'

Wat vraagt dat van jou als consulent?

'Je moet bereid zijn je écht te verplaatsen in de situatie van Roy en andere mensen in die kwetsbare positie. En ik denk dat je soms een stapje verder moet durven zetten. Want de situatie is er niet makkelijker op geworden.

Tot 2020 kon je bijvoorbeeld een levensvatbaarheidsonderzoek voor 90% declareren bij het Rijk. Nu moeten gemeenten dat financieren uit eigen budgetten. En dan kan ik me voorstellen dat in bepaalde gevallen voor spaarsanering wordt gekozen. Terwijl dat niet de beste oplossing hoeft te zijn. Als je vanuit de doelgroep kijkt, is het saneringskrediet voor ondernemers veel breder inzetbaar dan vaak wordt gedacht.'

'Je moet bereid zijn je écht te verplaatsen in de situatie…en soms een stapje verder durven zetten.'

Terug naar ondernemer Roy. Wat is de status van zijn dossier nu?

'Zijn dossier zit nu in de schuldregelingsfase, dus het is even spannend of dat akkoord er komt. Mogelijk kan er zelfs een volledige herfinanciering van de schulden plaatsvinden. Dat zou helemaal mooi zijn.'

Meld jouw dossier(s) ook aan voor het saneringskrediet voor ondernemers

Het saneringskrediet voor ondernemers is er voor (ex-)ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun schulden. In een pilot van de NVVK en het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) staat het Wsk voor 100 saneringskredieten borg en dekken ze daarmee het mogelijke risico.

Help ondernemers met schulden en dien je dossiers in met het aanvraagformulier. Ga naar de informatiepagina op nvvk.nl voor uitgebreidere informatie, de kennishub en updates. Samen werken we aan een nieuw aanbod zodat we iedere ondernemer nog beter kunnen helpen!

logo saneringskrediet nvvk

Sleutelwoorden

OndernemersSaneringskrediet