Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldenvrij blijven

Begeleiding & voorkomen herhaling

Schuldenvrij blijven

Niet alleen hulpverleners, gemeenten én schuldeisers pleiten voor duurzame schuldhulp. Het is bovenal de klant zelf die nooit meer in hetzelfde schuitje terecht wil komen. Zeker na het afronden van een langdurig en vaak zwaar schuldhulpverleningstraject droomt elke klant van een schuldenvrij leven.  

Maar weten is nog geen doen: de Nederlandse samenleving is complex. Financiële zelfredzaamheid ingewikkeld en de wens om je hetzelfde te kunnen permitteren als de buren blijft groot. Professionals in de schuldhulp weten hoe hobbelig de weg naar een schuldenvrij leven is en erkennen toenemend het belang van een goede begeleiding tijdens en ná een schuldhulpverleningstraject.  

De NVVK ziet in toenemende mate dat ook schuldeisers - met wie we afspraken maken over de versnelling van het Msnp-traject - eisen stellen aan duurzame schuldhulp én nazorg. Zij willen best een groot deel van de schuld kwijtschelden, maar willen niet elk jaar dezelfde klanten terugzien met nieuwe achterstanden. Zij vragen van de schuldhulpverlening dan ook een inspanning om terugval te voorkomen.  

Waarom is maatwerk belangrijk? 

De schuldhulp is geen 'wasstraat'. De groeiende groep mensen die met schulden kampt, is enorm divers. Van een klant die niet goed kan lezen of kampt met een verslaving, een gezin waar een inkomen is weggevallen door ziekte of een sterfgeval tot de groeiende groep ondernemers die door corona ‘financieel met de vingers tussen de deur is gekomen’. Goede en passende hulp  voor alle klanten hoort bij hét fundament van de schuldhulp.  

Daarbij is het noodzakelijk om ook een eventuele onderliggende oorzaak voor schulden aan te pakken en in de nazorg een laagdrempelig vangnet te blijven bieden mocht het onverhoopt tóch weer mis gaan. En tegelijkertijd: iemand die prima zelfredzaam is, maar door pech in de schuldhulpverlening terechtgekomen is, wenst niet betutteld te worden in een budgetcursus…

Eerder maakte Purpose in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Schouders Eronder (pdf, 7 MB) al onderscheid in 5 verschillende klantprofielen, die allemaal behoefte hebben aan ander type behandeling: 

 • De onwetende
 • De aanpakker
 • De kwetsbare
 • De benadeelde
 • De struisvogel

Door hier met een maatwerkaanpak bewust op aan te sluiten, wordt de kans van slagen vergroot. Niet alleen in de stabilisatiefase, maar ook daarna.

Nazorg als onderdeel van de NVVK Belofte

Schuldhulp in Nederland moet - vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - aan een aantal voorwaarden voldoen. Samen met de VNG heeft de NVVK het afgelopen jaar gewerkt aan zogeheten 'bestuurlijke uitgangspunten'. Deze basisnorm hebben wij vertaald naar een zestal beloftes. Wat mag de klant van ons verwachten? Eén van die beloftes gaat ook over nazorg: de klant zo goed en lang mogelijk schuldenvrij houden. Kortom: nazorg hoort bij het fundament van de schuldhulp. 

Belang van nazorg

Na de succesvolle afronding van een schuldhulptraject verdwijnt een klant vaak snel uit beeld, blij dat hij niet meer in een afhankelijke positie zit. De module Nazorg – die in ieder geval voorschrijft dat de schuldhulpverlener na een paar maanden nog een keer contact opneemt om te vragen of het nog goed gaat -  wordt als summier beschouwd, De roep om versteviging van dit deel van het schuldhulpverleningstraject wordt steeds luider. Daarbij constateren we ook dat het geen losstaand element is, maar dat goede nazorg bij voorkeur al bij de intake en het opstellen van een plan van aanpak aandacht krijgt. Met als doel: duurzame hulpverlening.  

Professionals worstelen met de vraag hoe zij, samen met ketenpartners, de nazorg kunnen verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen over de vraag wat je als hulpverlener je klant kunt bieden, maar juist ook over hoe je de klant verleidt om hier gebruik van te maken.  

Nieuws over Begeleiding en voorkomen herhaling

 1. toeslagen.jpg

  Geef wijzigingen voor 5 december door

  Check hoeveel toeslag jouw hulpvrager krijgt in 2024

  24 november 2023 Preventie

  De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën roept financiële hulpverleners op de nieuwe berekening voor toeslagen in 2024 samen met hun hulpvrager te controleren. Zijn er wijzigingen in het recht op toeslagen opgetreden, geef die dan voor 5 december door. Dan krijgt je hulpvrager aan het einde van de maand december de juiste toeslag voor januari 2024 uitgekeerd.

 2. Cover rapport.jpg

  Onderzoek Berenschot in opdracht van NVVK

  'Hulpverleners staan voor uitdaging aanbod aantrekkelijker te maken'

  16 november 2023 Schuldregeling

  De financiële begeleiding van hulpvragers in een schuldregeling kent grote verschillen tussen gemeenten. Gemiddeld genomen schiet de begeleiding tekort, constateren onderzoekers van Bureau Berenschot in een rapport dat werd opgesteld in opdracht van de NVVK. Maar er is ook optimisme.

 3. Trio.jpg

  Afspraken over financiële hulp in elke gemeente, ondernemers & saneringskredieten en: Schuldenknooppunt groeit

  NVVK Live 30 november, meld je nu aan

  8 november 2023 BeschermingsbewindFinanciële begeleiding

  Een schuldhulpverlener voor ondernemers en het Schuldenknooppunt werken mee aan de aflevering van NVVK Live van 30 november. We gaan het ook hebben over de Basisdienstverlening, een nieuwe afsprakenset tussen gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken die bijdraagt aan het eenduidiger maken van de financiële hulpverlening in alle gemeenten. Geef je op om mee te kijken!