Overslaan en naar de inhoud gaan

Saneringskredieten en sociale leningen

Wat doen kredietbanken?

Saneringskredieten en sociale leningen

Kredietbanken (ook wel sociale banken) zorgen voor saneringskredieten en sociale leningen en bieden ook andere vormen van financiële ondersteuning.

Saneringskredieten

Kredietbanken verstrekken leningen om schulden af te lossen: saneringskredieten. De aanvraag daarvan verloopt via de gemeentelijk schuldhulpverlening.

Met saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. Het incassocircus valt definitief stil. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om de schulden te betalen sluiten klanten via hun gemeente een krediet af dat ze in 1,5 jaar moeten aflossen. Anders dan bij schuldbemiddeling hoeft de hulpvrager een eventuele inkomensverhoging niet te delen met de schuldeisers.

Bekijk het overzicht van sociale banken per provincie en gemeente

Wat zijn de voordelen?

Vergeleken met een schuldbemiddeling heeft een saneringskrediet verschillende voordelen:

 • Het biedt rust en overzicht voor mensen met schulden zodat ze weer kunnen meedoen in de maatschappij (bijvoorbeeld een opleiding volgen of werken).
 • Voor schuldhulpverleners verkort het saneringskrediet het minnelijke traject, en vermindert het de administratieve belasting.
 • Het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten. Ze krijgen binnen enkele weken het afgesproken bedrag in plaats van een 18 maanden durend administratief bewerkelijk schuldbemiddelingstraject. Het voorkomt ook incassokosten en kosten van (loon)beslagen.

De NVVK stimuleert gemeenten daarom om in principe saneringskredieten in te zetten, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Inmiddels verstrekken NVVK-leden meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Saneringskredieten zijn onderdeel van het NVVK-arrangement, 3 initiatieven voor versnelling van de schuldhulpverlening. De andere twee zijn 'werken met convenanten' en het Schuldenknooppunt.

De NVVK publiceerde het Handboek Saneringskrediet dat gemeenten handvatten geeft voor de aanpassing van het beleid en de implementatie: het inrichten van een kredietfaciliteit, het aanpassen van werkprocessen en de cultuurverandering die daarbij hoort.

Gemeenten kunnen daarbij ook hulp en advies krijgen van de NVVK-accountmanagers Yaacoub Abbassi en Nico Wuarbanaran

Het Waarborgfonds Saneringskredieten (Wsk) is opgericht om de inzet van saneringskredieten aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor gemeenten. Dat doet het Wsk door borgstellingen af te geven. Het Waarborgfonds neemt hiermee het risico voor gemeenten weg.

Sociale leningen

Kredietbanken helpen ook mensen die geld willen lenen voor bepaalde aankopen of voor hun onderneming, maar daarvoor niet terecht kunnen bij een commerciële kredietverlener. Dat doen ze zonder winstoogmerk, als onderdeel van hun taak om armoede te bestrijden.

Met een sociaal krediet kunnen mensen hun woonomstandigheden verbeteren, een opleiding volgen of een bedrijf starten. Sociale kredieten zijn rentedragend, met een rentepercentage dat meestal 2% lager is dan maximaal toegestaan.

Een sociale lening wordt verleend op aanvraag van een particulier. Aanvragers moeten wel voldoen aan de voorwaarden: ze hebben een inkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm en ze kunnen geen krediet krijgen bij een commerciële financier.

Kredietbanken zorgen dat een lening nooit iemands draagkracht te boven gaat en binnen een redelijke termijn terug te betalen is, meestal in maximaal 60 maanden. Kredietbanken voeren een sociaal incassobeleid. Dat betekent dat ze bij betalingsachterstanden vroegtijdig met iemand overleggen over een oplossing.

Bekijk het overzicht van sociale banken per provincie en gemeente

Sociaal krediet betekent sociale winst

In de visie van de NVVK is sociaal krediet een onmisbaar onderdeel van kredietverlening en een effectief instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. Investeren in en door sociaal krediet levert sociale winst op en kan een positieve bijdrage leveren aan het economisch klimaat van een stad of regio. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en kredietbanken zelf de mogelijkheden van sociaal krediet volop benutten.

De NVVK vindt dat uitvoeringskosten van een sociale lening niet doorberekend zouden moeten worden en dat de rente zo laag mogelijk moet zijn. Gemeenten zouden middelen beschikbaar moeten stellen voor deze dienstverlening.

Meer over sociaal bankieren lees je in de publicatie Meerwaarde sociaal bankieren (pdf, 408 kB)

Wat doen kredietbanken nog meer?

Mensen kunnen door of via de kredietbank ook ondersteuning op maat krijgen bij financiële vraagstukken of problemen. De kredietbank biedt bijvoorbeeld schuldhulpverlening en helpt mensen een beroep te doen op regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Een kredietbank is dus financier, onafhankelijk financieel adviseur en hulpverlener.

Bekijk het overzicht van sociale banken per provincie en gemeente

Regels voor kredietbanken

Kredietbanken werken in opdracht van het bestuur van de gemeente of regio waar ze zijn gevestigd. Dat bestuur ziet toe op hun werkzaamheden. Ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor financiële instellingen, waaronder de Wet financiering decentrale overheden, de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op het financieel toezicht.

Alle kredietbanken zijn lid van de NVVK en conformeren zich aan de regels van de NVVK, zoals de Gedragscode Sociale Kredietverlening (pdf, 179 kB) en het Bankreglement.

Voor leden

De NVVK biedt leden meer informatie en handige documenten. Log in voor meer voor onder meer het aanvraagformulier en modelteksten voor kredietovereenkomsten.

Sociale Banken per provincie en gemeente

Vind een sociale bank in je provincie:

Drenthe

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zuid-Holland

Nieuws over sociale kredietverlening

 1. isolatie - erik mclean unsplash.jpg

  NVVK start pilot 'Verduurzaamheidslening'

  In een schuldregeling en toch geld lenen voor energiebesparing? Het kan

  28 maart 2023 Sociale KredietverleningPreventie

  Woningbezitters met hoge energielasten en schulden lijken in een vicieuze cirkel te zitten. Want in een schuldregeling kun je geen geld lenen om je huis te verduurzamen, terwijl de hoge energielasten voor nieuwe schulden zorgen. De NVVK start een pilot om verduurzamingsfinanciering toch mogelijk te maken voor deze groep. Meld je aan!

 2. NVVK_JPEG_SRGB_Web_Full_088.jpg

  NVVK lanceert 'Wie doet wat'

  Nieuw: database van deelnemers aan convenanten en procesversnellers

  30 mei 2022 SchuldeisersSociale Kredietverlening

  Sinds deze week vind je een database op onze website waarin je snel kunt nagaan welke schuldeiser of gemeente (of andere schuldhulpverlenende instantie) deelneemt aan bepaalde innovaties of overeenkomsten. Denk aan convenanten, het Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen en de functie van 'sociale bank' voor saneringskredieten en sociale leningen.

 3. Euro's - Unsplash - Ibrahim Boran.jpg

  ‘Elke gemeente kan straks saneringskredieten verstrekken’

  Komst Waarborgfonds is sluitstuk langdurige NVVK-lobby

  16 september 2021 LobbySociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet

  Staatssecretaris Wiersma van SZW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer te verwachten dat het aantal saneringskredieten zal stijgen na het operationeel worden van het Waarborgfonds saneringskredieten. In de brief schetst Wiersma in grote lijnen de werking van het Fonds. Maar wanneer kunnen de eerste Waarborgfonds-saneringskredieten verstrekt worden?