Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze studiemiddag 'Schuldhulp ondernemers' wil je niet missen

Kabinetsrapporteur Tideman presenteert aanbevelingen

Deze studiemiddag 'Schuldhulp ondernemers' wil je niet missen

24 oktober 2023 Ondernemers

Bijna een jaar was hij 'aanjager voor de aanpak van problematische schulden bij ondernemers'. Advocaat Bruno Tideman levert binnenkort zijn definitieve aanbevelingen af bij het kabinet, dat hem aanstelde in zijn tijdelijke functie. Op onze studiemiddag 'Schuldhulp aan ondernemers' doet Tideman verslag van zijn bevindingen en presenteert hij zijn aanbevelingen. Jij kunt erbij zijn!

Tideman werkt sinds september vorig jaar als aanjager. Van het kabinet kreeg hij deze opdracht mee:

  • Het aanjagen van concrete oplossingen binnen bestaande wettelijke kaders voor ondernemers met problematische schulden die tussen wal en schip vallen.
  • Het signaleren van casuïstiek overstijgende knelpunten in de omgang met problematische schulden van ondernemers/ondernemingen.
  • Het signaleren van problemen die spelen bij gemeenten in hun taak om goede schuldhulp aan ondernemers te bieden.
  • Samen met betrokken partijen zoals de VNG, MKB-NL en KVK samenwerking rondom informatievoorziening, doorverwijzing en ondersteuning van ondernemers aanjagen, ter bevordering van de bekendheid, toegankelijkheid van schuldhulp voor ondernemers, en het aanbod van (schuld)hulp aan ondernemers te bevorderen.
  • Het rapporteren aan het kabinet over de omgang van schulden van ondernemers, gerealiseerde oplossingen in de uitvoeringspraktijk bij schuldenproblematiek van ondernemers, welke individuele casuïstiek overstijgende knelpunten mogelijk beleidsinterventie behoeven.
  • Oog hebben voor eventuele knellende regels waar ondernemers met problematische schulden tegen aanlopen, in relatie tot het voorkomen van dreigende faillissementen.

De aanbevelingen uit de eerste hand

Zijn aanbevelingen zien we met spanning tegemoet. Op onze studiemiddag krijg je ze rechtstreeks van Bruno Tideman te horen. Er is ruim gelegenheid hem vragen te stellen over zijn aanbevelingen.

In het dagelijks leven is Tideman advocaat, curator en rechter-plaatsvervanger. Hij was lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland, voorzitter van de commissie Insolventierecht VNONCW/MKB-Nederland en voorzitter van de stichting Insolventie Mediation.

Paneldiscussie met veel ruimte voor interactie

Na zijn biijdrage neemt Bruno Tideman ook deel aan een panelgesprek dat we organiseren, onder leiding van NVVK-voorzitter Marco Florijn. Bij dat gesprek schuift onder andere ook Boris Wielinga aan, operationeel directeur van Over Rood. Dat is een organisatie van vrijwilligers die ondernemers met schulden en achterstanden helpen om de boel weer op orde te krijgen.

Meedoen? 

Meld je hier aan voor deze interessante bijeenkomst, op dinsdagmiddag 28 november in Zeist.

Sleutelwoorden

Ondernemers