Overslaan en naar de inhoud gaan

Draag bij aan het Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers

Meld nu jouw dossier(s) aan

Draag bij aan het Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers

25 september 2023 OndernemersSaneringskrediet

Blog headerbeeld campagne Saneringskrediet voor ondernemers

In de reguliere schuldhulpverlening wordt steeds vaker het saneringskrediet als instrument ingezet. Het is aantrekkelijk voor schuldeisers, verkleint de administratieve workload voor schuldhulpverleners en biedt rust en overzicht voor mensen met schulden.

Maar een saneringskrediet is vaak niet mogelijk bij ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn. Omdat er doorgaans een hogere schuldenlast is. En wisselende inkomsten de kans op een succesvol traject kleiner maken. Komt een ondernemer ook nog eens niet in aanmerking voor een krediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Dan rest vaak niets anders dan een faillissement.

Terwijl een saneringskrediet veel meer voordelen kan bieden.

NVVK onderzoekt Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers

In de pilot Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers onderzoekt NVVK daarom samen met het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) hoe saneringskredieten het beste ingezet kunnen worden bij (ex-)ondernemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor zakelijke (en particuliere) schulden uit een (voormalige) onderneming. En waarbij een saneringskrediet voorheen als gewenste oplossingsrichting niet mogelijk was. Belangrijke voorwaarde: als de ondernemer zijn onderneming wil voortzetten, moet deze (aantoonbaar) levensvatbaar zijn.

Een mooi voorbeeld is dit artikel waarin Advocaat Phuong Nguyen beschrijft hoe zij via minnelijke schuldhulp een onderneming in de detailhandel met 21 vestigingen, 100 medewerkers en een schuldenlast van 4 miljoen wist te redden. Dat lukte mede dankzij samenwerking met vakgenoten en het delen van kennis en ervaringen. Waardoor ook de werkgelegenheid behouden bleef. Kortom: minnelijke schuldhulpverlening aan ondernemers is dus mogelijk, ook zonder faillissement.

Welke dossiers kan ik als schuldhulpverlener aanmelden?

Hoe groot is de behoefte? Welke ondernemers zijn hier het beste mee geholpen? En welke risico’s vormen de hogere kredieten? Dat willen we met deze pilot onderzoeken. Er zijn immers situaties waarin de Bbz niet de beste optie is of niet wordt toegekend. En in dat soort gevallen kan deze pilot uitkomst bieden. Daarnaast ligt het voor de hand om hangende, complexe of afgewezen dossiers in te sturen.

Voor het succes van de pilot is het van het grootste belang om 100 dossiers te verzamelen. Elk dossier telt. Deelname is laagdrempelig en het werkproces is net zo gemakkelijk als het treffen van een reguliere Msnp-regeling.

Gedurende de pilot geen financieel risico voor gemeenten en kredietbanken

Om de pilot succesvol te laten verlopen, dekt het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) gedurende deze pilot het (mogelijke) financiële risico. Daarvoor moet de schuldhulpverlenende organisatie een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een kredietbank. Deze kredietbank moet vervolgens een overeenkomst sluiten met het Waarborgfonds. Dat kan ook enkel voor deze pilot.

Samenwerken is nodig vanwege de gegevensuitwisseling die gaat plaatsvinden. Het is mogelijk en ook eenvoudig om je bij een kredietbank aan te sluiten. Neem contact met ons op als je daar vragen over hebt of problemen ondervindt bij het aansluiten. We helpen je graag verder.

Er is ruimte voor 100 dossiers, meld nu jouw dossier(s) aan

Ken jij een (ex-)ondernemer waarvoor een saneringskrediet een goede oplossing is? Vraag dan snel een borgstelling aan. Klik hier voor meer informatie over de pilot.

Meer weten over het Saneringskrediet voor (ex-)ondernemers?

logo saneringskrediet nvvk

Ga naar de informatiepagina op nvvk.nl voor uitgebreidere informatie, de kennishub en updates.

Sleutelwoorden

OndernemersSaneringskrediet