Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste Brabantse gemeente tekent convenant Lokale overheid

Eerste Brabantse gemeente tekent convenant Lokale overheid

27 maart 2023 Schuldeisers

Minder onnodige incassokosten en meer tijd om hulpvragers inhoudelijk te begeleiden, dat zijn twee voordelen van het convenant Lokale overheid dat de NVVK ontwikkelde. Oss tekende het, als eerste Brabantse gemeente.

Namens de gemeente tekende wethouder Jacco Peter Hooiveld. Hij heeft armoedebeleid en schuldhuklpverlening in zijn portefeuille. Het convenant werd namens de NVVK ondertekend door bestuurslid Ruud van den Tillaar. De ondertekening vond plaats in de Week van het Geld.

week geld

De NVVK ontwikkelde het convenant om schuldhulpverlening op gemeentelijk niveau efficiënter te regelen. Oss is de eerste gemeente in Noord-Brabant die het convenant ondertekent.

Gemeente Oss ondertekent NVVK convenant[46] kopie

Links NVVK-bestuurslid Ruud van den Tillaar, rechts wethouder Hooiveld van de gemeente Oss

Convenant-bepalingen

Gemeenten helpen inwoners wanneer die schulden hebben, maar zij zijn vaak ook een van de organisaties waar de inwoner schulden heeft. Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol van schuldeiser snel meewerkt aan schuldregelingen. Het bevat onder andere de volgende afspraken:

- tijdelijk pauzeren van de incassomaatregelen voor inwoners die hulp vragen

- bij voorbaat akkoord gaan met betalingsvoorstellen die de schuldhulpverlener doet.

Meer tijd voor vervolg

Het convenant zorgt voor schuldenrust bij de inwoner. Daardoor kan deze samen met de schuldhulpverlener sneller aan een oplossing werken. Incassokosten lopen niet meer op en voor de schuldhulpverlener ontstaat meer tijd om de problematische schulden op te lossen.

Wethouder Hooiveld: ‘Ik vind het belangrijk dat inwoners met schulden zo goed mogelijk worden geholpen. Inwoners die schulden bij de gemeente hebben, kunnen we rust en duidelijkheid verschaffen. Dit convenant zorgt daar mede voor, doordat we de incasso’s tijdelijk pauzeren en mee werken aan schuldregelingen.’

Voor alle lokale overheidsschuldeisers

Alle lokale overheden en uitvoeringsorganisaties kunnen het NVVK-convenant gebruiken: gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingheffing of sociale kredietverlening. ‘We streven ernaar dat al deze partijen aanhaken. Werken met de NVVK-convenanten maakt schuldhulpverlening efficiënter, waardoor we meer tijd houden voor waar het echt om gaat: duurzaam perspectief bieden op een financieel gezonde toekomst’, aldus NVVK-voorzitter Marco Florijn. 

NVVK Convenant Lokale overheid

Sleutelwoorden

Schuldeisers