Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam tekent convenant Lokale Overheid

'Convenant helpt gemeenten goed mee te werken aan schuldenrust'

Amsterdam tekent convenant Lokale Overheid

26 januari 2023

De gemeente Amsterdam zette donderdag haar handtekening onder het NVVK-convenant Lokale Overheid. De NVVK heeft dit convenant opgezet om schuldhulpverlening op gemeentelijk niveau efficiënter in te richten. Amsterdam is de vijftiende gemeente die het convenant ondertekent.

Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol van schuldeiser snel meewerkt aan schuldregelingen. Het  bevat onder andere de volgende afspraken:

 • tijdelijk pauzeren van de incassomaatregelen voor inwoners die aankloppen bij schuldhulp.
 • bij voorbaat akkoord gaan met betalingsvoorstellen die de schuldhulpverlener doet.

Ondertekening

Wethouder Marjolein Moorman en NVVK-voorzitter Marco Florijn

Wethouder Moorman: 'Veel van de acties en afspraken uit dit convenant heeft Amsterdam al gerealiseerd. Schuldenrust staat centraal in ons schuldenbeleid, zodat Amsterdammers de rust krijgen die nodig is om een oplossing voor hun betalingsproblemen te zoeken. Dit convenant helpt gemeenten om goed mee te werken aan schuldenrust. De gemeente Amsterdam steunt, ook vanuit de rol als schuldeiser, het NVVK-convenant Lokale Overheid daarom van harte. Wij moedigen andere gemeenten aan om zich hierbij aan te sluiten.'  

Wethouder Marjolein Moorman en NVVK-voorzitter Marco Florijn zetten beiden hun handtekening. Marco Florijn: 'Mooi dat ook Amsterdam nu met het convenant gaat werken. Het maakt schuldhulpverlening makkelijker. Daardoor hebben we meer tijd voor het echte werk: mensen duurzaam financieel gezond maken.'

Meer tijd voor vervolg

De schuldenrust die inwoners dankzij het convenant bereiken heeft een positieve invloed. Het zorgt ervoor dat ze samen met de schuldhulpverlener sneller aan een oplossing kunnen werken. Incassokosten lopen niet meer op en voor de schuldhulpverlener ontstaat meer tijd om schuldeisers die traag reageren, aan te sporen om snel een regeling overeen te komen.

Alle lokale overheidsschuldeisers kunnen aansluiten

Alle lokale overheden en uitvoeringsorganisaties kunnen het convenant gebruiken: gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingheffing of sociale kredietverlening.

Het convenant is tot nu toe door de volgende partijen ondertekend:

 • Landelijke vereniging van Lokale Belastinginners (LvLB)
 • Amsterdam
 • Brunssum
 • Deventer
 • Eijsden-Margraten
 • Gulpen-Wittem
 • Heerlen
 • Kerkrade
 • Landgraaf
 • Maastricht
 • Meerssen
 • Sittard-Geleen-Born
 • Stein
 • Vaals
 • Valkenburg
 • Zwolle

Wil jij net als bovenstaande ondertekenaars inwoners snel van schulden afhelpen? Teken dan ook! Neem contact op met projectbegeleiderJan Tingen.

Convenant Lokale Overheid: efficiënter schuldregelen in jouw gemeente