Overslaan en naar de inhoud gaan

‘We willen het goede voorbeeld geven aan andere schuldeisers en gemeenten’

Deventer ondertekent convenant Lokale Overheid

‘We willen het goede voorbeeld geven aan andere schuldeisers en gemeenten’

13 juli 2022 SchuldregelingNVVK Arrangement

Na Zwolle heeft ook Deventer het convenant Lokale Overheid ondertekend. Wat motiveerde wethouder Rob de Geest (onder andere Werk en Inkomen) om zijn handtekening te zetten, en wat verwacht hij van het convenant?

 

Wat wil Deventer bereiken met het ondertekenen van het convenant Lokale Overheid? 

‘Deventer wil dat alle inwoners kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving, zonder dat ze stress ervaren van geldzorgen en problematische schulden. Belangrijk is daarom om schulden vroegtijdig te signaleren. En als er schulden zijn, willen we die zo goed mogelijk oplossen. Maar als gemeente zijn we naast schuldhulpverlener ook schuldeiser. Dus goede afspraken over hoe we die schuldeisersrol uitvoeren zijn belangrijk. We vinden het cruciaal dat dit op een wijze gebeurt die past bij sociaal incasseren. Het convenant Lokale overheid draagt daaraan bij. En bovendien: we hopen hiermee ook het goede voorbeeld te geven aan andere schuldeisers en gemeenten.’ 

Rob de Geest

Wethouder Rob de Geest. Beeld: Deventer

Brede toepassing

Op welke gemeentelijke afdelingen heeft jullie handtekening betrekking?

'Met name op de afdeling Inkomensondersteuning, Belastingen en de schuldhulpverlening. Maar we stimuleren om hiermee breder in de organisatie aan te werken.’ 

Wat moest er rond de ondertekening geregeld worden qua processen? 

‘Gelukkig waren er al veel onderdelen van het convenant die de teams al onderling met elkaar in werkafspraken hadden afgesproken. Wel wezenlijk anders is dat we het proces van schuldhulpverlening kunnen versnellen door nu al bij saldo-opgave wel of niet akkoord te geven.’  

Hoe ziet de schuldhulp in Deventer er in cijfers eigenlijk uit?

'Het BAD (budgetadviesbureau Deventer, team Schuldhulp) saneerde in 2020 voor ruim 5,5 miljoen aan schulden. De gemiddelde hulpvrager had 16 schuldeisers met 31.000 euro schuld. Er waren in dat jaar 1.784 gezinnen die hulp kregen, dat is zowel in een schuldregeling als bijvoorbeeld budgetbeheer.'

Stress tegengaan

Welk effect verwacht u van het werken met dit convenant? 

‘We hopen dat het hele traject van schuldhulpverlening voor onze inwoners soepeler gaat. Al helemaal nu steeds meer schuldeisers (en dus ook overheden) daarin hun rol pakken door op een meer sociale manier te incasseren en nog vaker mee te werken aan schuldregelingen. Want uiteindelijk willen we dat onze inwoners schuldenvrij zijn. De stress die bij schulden komt kijken heeft zoveel gevolgen in het leven van alledag. Niet alleen voor de schuldenaar zelf, maar ook bijvoorbeeld diens gezin, familie en werkgever. We hopen die stress op deze manier te kunnen tegengaan.’

Teken ook ons convenant

Heeft jouw gemeente in haar rol als schuldeiser nog geen convenant met de NVVK? Zet vandaag de eerste stap! Neem contact op via nvvk/convenanten.

Sleutelwoorden

SchuldregelingNVVK Arrangement