Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering levert geld op, maar vraagt ook om investeren

Vroegsignalering levert geld op, maar vraagt ook om investeren

10 januari 2020 LobbyWetgeving

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg onder andere de NVVK, de VNG en Divosa om te reageren op de voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Wij hebben deze ‘uitvoeringstoets’ samen met Divosa en VNG gedaan. In een gezamenlijke bijeenkomst eind vorig jaar verzamelden we opmerkingen over de AMvB. Daarnaast hebben we NVVK-leden schriftelijk om input gevraagd.

Blij met komst AMvB

Dat er nu eindelijk een AMvB komt, daar zijn we blij mee. We wachten er al op sinds de invoering van de Wgs. Sinds het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er allerlei partijen die hun medewerking beperken vanwege het ontbreken van een AMvB bij de wet 

In onze reactie hebben we vastgesteld dat de AMvB voorloopt op de praktijk. Zij biedt mogelijkheden om direct te beschikken over alle informatie die nodig is. In sommige gevallen gaat het om toepassingen die technisch nog niet mogelijk zijn. Daarmee vormt de AMvB wel een goede basis voor de toekomst.

Beperking van de praktijk

De AMvB perkt daarnaast de huidige praktijk op sommige punten ook in. Vroegsignalering bijvoorbeeld wordt strakker gedefinieerd dan in de Wgs zelf.

Ook stelt de AMvB dat vroegsignalering ondanks de extra kosten ‘budgetneutraal’ kan worden uitgevoerd, omdat het ook geld oplevert. Dat laatste klopt, alleen komt de opbrengst niet altijd meteen terecht bij de partijen die het werk doen. Wij hebben het ministerie laten weten dat er volgens ons nog te weinig onderzoek beschikbaar is dat aantoont dat vroegsignalering direct geld oplevert. Bovendien zal de wet en de AMvB -als het goed- is ook leiden tot een groter bereik en een grotere vraag naar schuldhulp. Dat leidt dus ook tot grotere druk op de bestaande formaties. 

Voor het overige is de NVVK positief over de strekking van de AMvB.

Reacties VNG en Divosa

In haar reactie benoemt de VNG zes voorwaarden om doelmatig gegevens uit te wisselen:

  1. Behoud ruimte voor lokaal beleid bij het ontvangen, kwalificeren en verrijken van vroegsignalen
  2. Specificeer de typen vroegsignalen
  3. Stel een realistische termijn voor het plan van aanpak
  4. Zorg voor een integrale benadering van de schuldenproblematiek
  5. Beschikbaarheid van landelijke ICT-voorzieningen voor gegevensuitwisseling en de duidelijkheid van governance in de schuldenketen is nodig
  6. Zorg voor voldoende capaciteit en financiële middelen

Ook Divosa reageerde op de AMvB: 'Uitvoeringstoets: wijziging Wgs in huidige vorm niet effectief uitvoerbaar'

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving