Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Geef bewindvoerders tijd om digitaal communiceren met Rechtspraak te regelen’

Reactie NVVK op ontwerpbesluit elektronisch communiceren:

‘Geef bewindvoerders tijd om digitaal communiceren met Rechtspraak te regelen’

6 april 2024 LobbyBeschermingsbewindWetgeving

Veilige en snelle communicatie tussen bewindvoerders en de rechtspraak is belangrijk. Daar past digitalisering bij, en dat minister Weerwind van Justitie en Veiligheid digitaal communiceren wil verplichten steunen we. Maar we pleiten wel voor een regeling die bewindvoerders tijd geeft hun systemen aan te passen, schrijven we in een consultatiereactie aan de minister. 

De minister wil regelen dat onder meer beschermingsbewindvoerders verplicht zijn elektronisch te communiceren met de kantonrechter. Dit draagt bij aan een efficiënt werkproces, is de gedachte erachter, en is een kwaliteitseis waar de Rechtspraak steeds meer waarde aan hecht. 

Overgangsregeling

De NVVK ziet het belang ervan zeker in, staat in onze reactie op het ontwerpbesluit. Ga echter niet te snel, voegen we daaraan toe. Een aantal grote leden van de NVVK beschikt (nog) niet over een systeemkoppeling met het digitale toezichtsysteem van justitie, KEI. Daardoor is digitaal communiceren over rekeningen, verantwoordingen, verslagen, machtigingsverzoeken en andere stukken rondom curatele, bewind en mentorschap nog niet mogelijk.  

Daarom vraagt de NVVK aan de minister om een overgangsregeling te treffen voor bewindvoerders die extra tijd nodig hebben. Binnen een redelijke termijn kunnen zij dan alsnog de systeemkoppeling met KEI regelen. 

Sleutelwoorden

LobbyBeschermingsbewindWetgeving