Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Laat externe financiële hulpverleners toe tot Suwinet’

Reactie NVVK op wetsvoorstel Proactieve dienstverlening SZW

‘Laat externe financiële hulpverleners toe tot Suwinet’

6 april 2024 LobbyWetgeving

Het kabinet wil het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen tegengaan. Daarvoor is de wet 'Proactieve dienstverlening SZW' in de maak. In onze consultatiereactie op de wet vragen we aandacht voor financiële hulpverleners die op basis van uitbesteding voor een gemeente werken. Zij moeten voor dit doel ook toegang krijgen tot het bijbehorende systeem Suwinet.

Met de toekomstige wet Proactieve dienstverlening SZW kunnen gemeenten, UWV en SVB op eigen initiatief onderzoeken wie waarschijnlijk recht heeft op een uitkering of andere ondersteunende voorzieningen, maar deze niet gebruikt. Onder deze voorzieningen valt overigens ook financiële hulpverlening. Daar kunnen inwoners met financiële zorgen in de toekomst dus makkelijker op geattendeerd worden door UWV en SVB.

Uitbestede medewerkers ook toegang geven

Om na te gaan of iemand recht heeft op inkomensondersteunende voorzieningen, mogen financiële hulpverleners persoonsgegevens inzien en verwerken. Dat gebeurt via Suwinet.  

Dat proactieve dienstverlening zich ook richt op voorzieningen zoals schuldhulpverlening is een goede ontwikkeling. Het is echter wel nodig dat ook financiële hulpverleners die via uitbesteding taken uitvoeren voor dit doel toegang krijgen tot Suwinet, schrijven we in een consultatiereactie op het wetsvoorstel ‘Proactieve dienstverlening SZW’. Daarvoor moet de toegang dus uitgebreid worden.

Gemeenten zijn beperkt

‘Gemeenten kunnen de toegang tot het systeem Suwinet bij de uitvoering van de Wgs maar beperkt uitbreiden tot de partijen waaraan zij een wettelijke taak hebben uitbesteed. De NVVK zou graag zien dat hier aandacht voor komt, zodat financiële hulpverleners die via uitbesteding een wettelijke taak uitvoeren ook toegang hebben tot Suwinet’, schrijven we in onze consultatiereactie.

Koppeling met Landelijke Pauzeknop en Schuldenknooppunt

We opperen in onze reactie ook toe te werken naar een landelijke applicatie voor schulden- en inkomstenoverzichten. ‘Graag zouden we zien dat in de uitvoering, en specifiek bij de vormgeving van een digitaal loket, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor aansluiting bij of samenwerking in de huidige ontwikkelingen op het gebied van een Landelijke Pauzeknop en het Schuldenknooppunt.’ 

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving