Overslaan en naar de inhoud gaan

Wil je meedenken over de uitvoerbaarheid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?

Wil je meedenken over de uitvoerbaarheid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?

31 oktober 2019 Wetgeving

Het voorstel tot wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit voorstel wordt geregeld dat gemeenten van verschillende schuldeisers gegevens over betalingsachterstanden mogen ontvangen. Daarnaast regelt deze wet dat de gemeente gegevens mag inzien of bij derden mag opvragen die nodig zijn voor schuldhulpverlening.

De wet wordt verder uitgewerkt in het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van gegevensuitwisseling. In dit besluit staat onder andere beschreven wat de definitie van 'signaal' is in het kader van vroegsignalering. Ook staat erin bij wie de gemeente nadere informatie voor schuldhulpverlening kan opvragen, zoals inkomen, vermogen en openstaande vorderingen.

Het besluit staat nu open voor internetconsultatie. 

De invulling van dit besluit is van grote invloed op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Daarom organiseren Divosa, VNG en de NVVK een bijeenkomst om de uitvoerbaarheid van de wet en het besluit te toetsen. De aanbevelingen die uit deze bijeenkomst komen verwerken wij in een reactie op de internetconsultatie en de uitvoeringstoets die SZW heeft gevraagd.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 november van 10.00 - 12.00 uur bij Divosa, Wilhelminalaan 5  in Utrecht.

Meer informatie

Voorstel wijziging Wgs: gemeenten mogen betalingsachterstanden schuldenaars inzien

Sleutelwoorden

Wetgeving