Overslaan en naar de inhoud gaan

Eindeleveringssignaal energiebedrijf vereist geen onmiddellijke actie

Ministerie schept duidelijkheid over vroegsignaleringsregels

Eindeleveringssignaal energiebedrijf vereist geen onmiddellijke actie

1 november 2023 Wetgeving

Stel: een energiebedrijf heeft een wanbetaler en het bedrijf heeft het voornemen te stoppen met de levering van energie. Conform afspraken daarover krijgt de gemeente waar de betrokkene woont een 'eindeleveringssignaal'. Vereist de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dan dat de gemeente binnen 3 dagen naar die inwoner toegaat om hulp te bieden? Nee, zegt het ministerie van Sociale Zaken na vragen van de NVVK erover.

Het ministerie heeft nu een toelichting gegeven hoe zij het 'eindeleveringssignaal' van een energiebedrijf interpreteert. Daarover schrijft Sociale Zaken ons:

Geen bedreigende situatie

'Het eindeleveringssignaal kan niet per definitie worden gezien als een bedreigende situatie die bij aanvaarding van het aanbod daartoe binnen drie dagen leidt tot een eerste gesprek (artikel 4, tweede lid, van de Wgs). Van een dergelijke situatie is in dit kader enkel sprake bij (daadwerkelijke) beëindiging van onder meer de levering van gas, elektriciteit of stadsverwarming. Omdat het nog 20 werkdagen duurt voordat het contract daadwerkelijk wordt beëindigd en er vervolgens nog 4-6 weken verstrijken voordat de netbeheerder daadwerkelijk fysiek komt afsluiten, wordt een eindeleveringssignaal niet aangemerkt als bewijs van een ‘bedreigende situatie’.  

Wel een goede indicatie van schulden

'Door de huidige inzet van de Regeling Afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en het feit dat een ‘eindeleveringssignaal’ niet specifiek als vroegsignaal in de Wgs is benoemd, kan SZW een eindeleveringssignaal zonder voorafgaand vroegsignaal voor nu alleen maar zien als een ‘regulier’ vroegsignaal in de zin van de Wgs, te weten een in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening genoemd signaal van schuldeisers over betalingsachterstanden, dat een goede indicatie vormt voor meer schulden. Wanneer er wel een vroegsignaal aan het eindeleveringssignaal voorafgaat, kunnen gemeenten het eindeleveringssignaal in de praktijk van vroegsignalering gebruiken als ‘geüpdatet’ of ‘verrijkt’ signaal. Zoals dit in de huidige praktijk van vroegsignalering ook al gebeurt bij opeenvolgende signalen.  

Ga zelf na wat passend is

'Het staat gemeenten echter vrij een eindeleveringssignaal anders te prioriteren dan een 'regulier' vroegsignaal. SZW verzoekt gemeenten, net als met elk ander signaal, per situatie te kijken in hoeverre van het signaal een dreiging uitgaat en of andere passende aanpak nodig is.' 

Drinkwatersignalen

Binnenkort volgt een vergelijkbare uitleg van onduidelijkheid rond afsluitsignalen van drinkwaterbedrijven. Wil je het meteen weten als het bericht daarover gepubliceerd wordt? Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Sleutelwoorden

Wetgeving