Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK publiceert petitie voor landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

NVVK publiceert petitie voor landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

2 november 2019 LobbyWetgevingBeslag

Voor mensen met problematische schulden is het saneringskrediet een optie die vaker gebruikt kan worden, vindt de NVVK. Daarom presenteert de vereniging een petitie die de oprichting beoogt van een landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet. Daarmee wordt de gereedschapkist van de schuldhulpverlener verrijkt.

Schuldenregelen is altijd maatwerk. Een saneringskrediet is niet in alle gevallen het aangewezen middel. Maar het is wel een middel dat vaker toegepast kan worden. Daarom stelde de NVVK een petitie op voor de leden van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie komt donderdagmorgen 14 november bij elkaar om met staatssecretaris Van Ark de status van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet door te nemen.

Sinds de NVVK het idee voor een landelijk Waarborgfonds lanceerde hebben grote schuldeisers zoals energiebedrijven en zorgverzekeraars hun sympathie uitgesproken voor het plan. Sociale Banken Nederland, een samenwerkingsverband van alle Nederlandse kredietbanken, staat klaar om het idee uit te voeren.

Dit is de petitie die naar de Kamerleden is gestuurd:

Petitie namens de NVVK voor een Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

Wat lost het Waarborgfonds op?

 • Een Waarborgfonds vergemakkelijkt de inzet van het saneringskrediet.
 • Gemeenten zien nu nog vaak af van schulden regelen via een saneringskrediet in verband met onbekendheid van het instrument en het niet kunnen inschatten van de risico’s van wanbetaling.
 • Voor schuldeisers en schuldhulpverleners wordt door inzet van het saneringskrediet het minnelijke traject met 30 maanden verkort.
 • Voor de schuldeiser bespaart het saneringskrediet incassokosten en kosten van (loon)beslagen. Zij krijgen in enkele weken duidelijkheid en ontvangen direct het afgesproken bedrag in plaats van een 3-jarig administratief bewerkelijk minnelijk traject.
 • Voor de schuldhulpverlener ontstaat een enorme reductie van administratieve rompslomp.

Hoe werkt het Saneringskrediet?

 • Voor iedereen met problematische schulden, die in aanmerking komt voor een Msnp, wordt voortaan standaard ingezet op een saneringskrediet. Alleen wanneer een aanzienlijke stijging van het inkomen waarschijnlijk is, wordt nog voor een 3-jarig schuldregelingstraject gekozen.
 • Volgens een standaardberekening wordt met de schuldenaar een haalbaar plan voor een schuldenvrije toekomst overeengekomen waarbij het saneringskrediet in 36 maanden wordt afgelost. De standaard- berekening is opvraagbaar bij de hulpverlener en hierop worden controles door de NVVK-leden1 uitgevoerd.
 • Bij uitbetaling van het saneringskrediet ontvangen de schuldeisers direct het afgesproken bedrag.
 • Schuldeisers schelden het deel van de schuld buiten het saneringskrediet kwijt. In 25% van de gevallen slaagt een 3-jarig schuldregelingstraject nu niet en wordt de (oude) schuld weer opeisbaar.
 • Tijdens de aflosperiode, en indien nodig ook daarna, wordt adequate hulpverlening verleend aan mensen met problematische schulden.

Rol kredietbanken

 • De kredietbanken verstrekken de saneringskredieten. Dit doen zij al sinds eind jaren ’80. Sommige kredietbanken hebben de aanvraag en afwikkeling van saneringskredieten al enige jaren gedigitaliseerd. Deze techniek kunnen alle andere kredietbanken overnemen.
 • Het Waarborgfonds maakt dus gebruik van de bestaande infrastructuur van kredietbanken, samenwerkend in Sociale Banken Nederland (SBN) en de NVVK.
 • SBN kan nu al een landelijk dekkend netwerk vormen en kan gebruikt worden voor de uitrol van het Waarborgfonds. Deelnemende kredietbanken hebben een sociaal karakter en geen winstoogmerk. Alle SBN-leden zijn aangesloten bij de NVVK.
 • Het Waarborgfonds staat borg voor de door kredietbanken verstrekte saneringskredieten. In dit fonds kan publiek en privaat geld gestort worden om opstart- en exploitatiekosten te dekken. Er bestaat bij een aantal private financiers interesse.
 • Per saneringskrediet storten de kredietbanken een bedrag terug in het Waarborgfonds. Dit is belangrijk want hierdoor ontstaat een revolverend fonds.

Randvoorwaarden Landelijk Waarborgfonds Schuldsanering

 • Het Waarborgfonds heeft een looptijd van minimaal 15 jaar.
 • Om kredietverstrekking mogelijk te maken is financiering van kredietbanken noodzakelijk zodat kredietbanken tegen uniforme leenvoorwaarden funding kunnen aantrekken. Met dit geleend geld verstrekken de kredietbanken saneringskredieten. De basis hiervoor ligt er feitelijk al omdat kredietbanken nu ook al extern gefinancierd worden.
 • Het totale bedrag aan problematische schulden in Nederland bedraagt volgens een conservatieve schatting 30 miljard euro. De NVVK-leden helpen jaarlijks ongeveer 86.000 mensen. De gemiddelde schuld van schuldhulpvragers is 43.000 euro. Vermenigvuldig dat met 86.000 en je komt op jaarlijks 3,6 miljard (afgerond 3 miljard) euro. Voor het verstrekken van saneringskredieten is een Waarborgfonds van 1% van de oorspronkelijke schuld nodig. De hoogte van het Waarborgfonds zou dus 30 miljoen euro moeten worden.
 • NB: Het percentage wanbetalers schommelt nu tussen de 3 á 4%, blijkt uit ervaring van kredietbanken, die nu al werken met een borgstellingsfonds. Volgens verschillende kredietbanken zou het percentage wanbetalers op kunnen lopen naar 8 á 10% van de kredietnemers. Dit zijn voorzichtige en veilige aannames die verder onderzocht moeten worden.

Wil je meer lezen over het Waarborgfonds? Download dan de petitie van de NVVK voor het Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet (pdf, 122 kB)

20200115 Infographic Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

Sleutelwoorden

LobbyWetgevingBeslag