Overslaan en naar de inhoud gaan

Drie gemeenten gezocht: ontwikkelingsgericht onderzoek naar lerende organisaties in de schuldhulpverlening en zorg & welzijn

Drie gemeenten gezocht: ontwikkelingsgericht onderzoek naar lerende organisaties in de schuldhulpverlening en zorg & welzijn

20 maart 2019

Samen aan de slag met het (meer) lerend maken van uw organisatie rondom schuldhulpverlening? Doe mee aan ons ontwikkelgericht onderzoek!

In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek voor Schouders Eronder werken Ecorys en CAOP samen. Ecorys en CAOP begeleiden uw organisatie in het proces naar het worden van een (meer) lerende organisatie.

Wat houdt het in?

Tijdens het intakegesprek denkt Ecorys met u mee om een concreet vraagstuk te formuleren waarop uw organisatie kan verbeteren. Voorbeelden van leertrajecten zijn het (verder) inbouwen van de plan-do-check-act cirkel, implementeren van bewezen effectieve methoden in de uitvoering, beter bereiken van doelgroepen en verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen en/of met externe partijen. Tijdens een gesprek komen we samen uit op een invulling die past bij uw gemeente.

Elke schuldhulporganisatie wordt aan een zorgorganisatie gekoppeld om zo te kunnen leren van een organisatie uit een andere sector. In principe werven Ecorys en CAOP deze zorgorganisaties, maar als u de voorkeur geeft aan een zorgorganisatie waarmee u samenwerkt in de keten, dan is dit zeker ook mogelijk.

Elke deelnemende organisatie is vertegenwoordigd door vier personen: een manager, een beleidsmedewerker en twee professionals met cliëntcontact. Zij zijn met z’n vieren de dragers van de verandering binnen de organisatie.

Tijdens de onderzoeksperiode komt u vier keer samen met de andere organisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van kennisuitwisseling en het verder vormgeven van het leerproces. Tussen de bijeenkomsten door gaat u aan de slag met uw ontwikkelpunten. Om u tussen de bijeenkomsten door ook te kunnen ondersteunen in het proces, worden telefonische voortgangsgesprekken gehouden.

Wat levert het op?

  • Een gepersonaliseerd routeplan. Dit is een overzicht van de te zetten stappen tijdens het traject en in de toekomst, afgestemd op uw leerdoelen.
  • Deelname resulteert in een relevant netwerk van andere lerende organisaties, dat blijvend kan ondersteunen, ook na afloop van het project.
  • Ontvangst van het onderzoeksrapport en de handreiking ‘Handvatten voor lerende organisaties in de schuldhulpverlening’.
  • Het worden van een lerende organisatie hangt samen met afname van ziekteverzuim, toename van werknemerstevredenheid en verbetering van de cliënt-/patiëntenzorg.

Voor wie?

Gemeentelijke afdelingen/uitvoeringsorganisaties schuldhulpverlening, WMO, participatie, werk & inkomen.

Wanneer?

April t/m november 2019.

Tijdsinvestering

  • Deelname kost per organisatie ongeveer 11,5 dag in totaal.
  • Ruim 3 dagen per professional (voor 2 professionals: ruim 6 dagen).
  • Ongeveer 2,5 tot 3 dagen voor een beleidsmedewerker.
  • Ongeveer 2,5 tot 3 dagen voor een manager.

De activiteiten bestaan uit deelname aan een focusgroep (alleen voor professionals), vier bijeenkomsten, tweemaal een huiswerkopdracht en tussentijdse telefonische voortgangsgesprekken.

Vragen

Voor vragen neem contact op met:
Indra van der Valk
E indra.vandervalk@ecorys.com
M +31 6 40516585