Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilot 'Schuld ondernemer regelen met saneringskrediet'

100 saneringskredieten beschikbaar tegen gunstige condities

Pilot 'Schuld ondernemer regelen met saneringskrediet'

19 april 2023 Ondernemers

Veel ondernemers zijn niet geholpen met reguliere, standaard-schuldhulpverlening. Samen met het Waarborgfonds saneringskredieten (‘Wsk’) starten we daarom een pilot 'Saneringskredieten voor ondernemers'. Meld een hulpvrager aan, en profiteer van de gunstige voorwaarden.

Ondernemers hebben vaak hogere schulden en inkomsten zijn flexibel, waardoor een saneringskrediet andere risico’s heeft dan bij particuliere hulpvragers.

Met de pilot willen we inzicht krijgen in:

  • de behoefte aan saneringskredieten voor ondernemers
  • de feitelijke risico’s van de hogere kredieten én
  • welke ondernemers hiermee geholpen kunnen worden.

Er is binnen de pilot ruimte om maximaal 100 saneringskredieten te verstrekken. Het Waarborgfonds Saneringskredieten (Wsk) geeft bij toelating tot de pilot een borgstelling aan de betrokken kredietbank voor het te verstrekken saneringskrediet. Vanaf 1 juni kan het Wsk borgstellingen gaan afgeven. Om de uitvoering zo gemakkelijk mogelijk te houden, hanteren we een 0% premie gedurende de pilot.

Voor wie?

De pilot staat open voor hulpvragen van (ex-) ondernemers en natuurlijke personen met hoofdelijke aansprakelijkheid, met zakelijke en/of private schulden.

Voorwaarden

  • De (ex-)ondernemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eenmanszaak of andere bedrijfsvorm en is privé aansprakelijk voor zakelijke en/of particuliere schulden.
  • Het betreft een saneringskrediet als onderdeel van de gemeentelijke schuldhulpverlening (op grond van de Wgs).
  • De schuldhulpverlener heeft kennisgenomen van en werkt zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de NVVK-gedragscode en modules.
  • Het saneringskrediet is gebaseerd op 18 maanden keer de afloscapaciteit.
  • De aflostermijn is 18 maanden, maar maatwerk is mogelijk door een flexibele aflostermijn van maximaal 36 maanden.
  • De levensvatbaarheid moet worden aangetoond bij voortzetting van de onderneming, waarmee tevens de afloscapaciteit is vastgesteld.

We gaan van start. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.  Al belangstelling? Mail dan naar Gaby van Loon of Judith van Geffen.

Sleutelwoorden

Ondernemers