Vroegsignalering

Landelijk Convenant Vroegsignalering

Het landelijke Convenant Vroegsignalering vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Het convenant is op 10 november 2020 ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven en Zorgverzekeraars Nederland. Op 15 december 2020 tekende ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters, private en particuliere verhuurders mee aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering. 

Downloads

Veel gestelde vragen over het Landelijk Convenant Vroegsignalering
Heb je vragen over het het Landelijk Convenant Vroegsignalering? De NVVK heeft alle vragen en antwoorden voor je een rijtje gezet:

Aanmelden
Wil je gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekeningsproces? Dat kan via onderstaande links:

Heb je je al aangemeld en een login? Inloggen doe je hier: nvvk.vroegsignalering.nl/login

Openbare community Vroegsignalering

De NVVK heeft een nieuw platform gecreëerd waar alle betrokken partijen bij vroegsignalering online ervaringen met elkaar kunnen delen. Deze community is openbaar en dus toegankelijk voor zowel NVVK-leden als ook overige schuldhulpverleners, ketenpartners en schuldeisers.

Ben je geen NVVK-lid en wil je toegang tot de community Vroegsignalering, gebruik dan de button Registreren community Vroegsignalering .

Ben je NVVK-lid, dan kun je in jouw profiel van het NVVK-ledenweb aangeven dat je toegang wil tot de community Vroegsignalering.

Registreren community Vroegsignalering

Leidraad Vroegsignalering van schulden

Op het gebied van vroegsignalering is al heel wat ervaring opgedaan. Nu het vanaf 1 januari 2021 wettelijk toegestaan is om signalen uit te wisselen, zal vroegsignalering nog meer ingezet worden om mensen met problematische schulden eerder in beeld te krijgen. De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk op kan leveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen.

In 2015 vroegen we daarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al om subisdie om een Leidraad Vroegsignalering te publiceren. Sindsdien heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom heeft de NVVK in samenwerking met Asessor en Bureau EV de Leidraad Vroegsignalering Schulden in 2018 geactualiseerd.

Website Vroegsignalering

Op de website Vroegsignalering vind je alle relevante documenten, praktische informatie en veelvoorkomende vragen & antwoorden over Vroegsignalering schulden. Samen vormen deze onderdelen een digitaal handboek Vroegsignalering van Schulden dat voor iedere gemeente en ketenpartner toegankelijk is.

Het is een dynamisch geheel. Vroegsignalering van schulden is volop in ontwikkeling. Informatie op de website wordt steeds geactualiseerd, zodat nieuwe inzichten en ervaring ook weer met iedereen kunnen worden gedeeld. De website werkt hiervoor onder andere samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de vaste lasten-partners, NVVK en Divosa. Daarnaast onderhouden we met verschillende organisaties contacten om elkaar over en weer te informeren, zoals bijvoorbeeld met Schouders Eronder.

Wat is vroegsignalering?

Vroegsignalering van schulden is een goede methode om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer schuldhulpverlenende organisaties geven vroegsignalering een plek in hun organisatie.

“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden”, aldus Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Er is veel bereikt en daar gaan we mee door.”

In de Leidraad vroegsignalering van schulden wordt vroegsignalering als volgt gedefinieerd.

Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening . 

Rapporten en onderzoeken

Ben je geïnteresseerd in de rapporten en onderzoeken die we noemen in de Leidraad Vroegsignalering Schulden, download dan hier een overzicht met aanklikbare links naar deze documenten.

Bijna 2/3e gemeenten ondertekenden Convenant vroegsignalering

Kraan dicht.jpg19 januari 2021 Bijna 2 op de 3 Nederlandse gemeenten ondertekenden het Landelijk Convenant Vroegsignalering, en de rij instanties die signalen aanlevert groeit ook gestaag. Ons land telt sinds 1 januari 352 ... lees verder

Gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor landelijke monitoring Vroegsignalering

ketting.jpg06 januari 2021 Er is goed nieuws voor gemeenten die nog willen aansluiten voor de landelijke monitoring Vroegsignalering. Zij kunnen zich alsnog aanmelden.  Hoe kun je aanmelden? Wil je aansluiten als gemeente, ... lees verder

Meer tijd voor ondertekening convenant vroegsignalering

Digitaal ondertekenen24 december 2020 De NVVK krijgt veel telefoontjes van gemeenten rond de digitale ondertekening van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Vanwege de decemberperiode met feestdagen hebben we besloten de ... lees verder

Apeldoorn: meer mensen met geldzorgen bereiken met een vouwkaart

logo-gemeenteapeldoorn.png17 december 2020 Volgend jaar moeten alle gemeenten met vroegsignalering aan de slag. Maar hoe neem je in deze coronatijd het beste contact op bij signalen van schulden? De gemeente Apeldoorn gaat in 2021 onder ... lees verder

Vroegsignalering: is jouw gemeente al aangemeld?

Signaal Vroegsignalering17 december 2020 Deze week ondertekenden ook private-, particuliere- en studentenwoningverhuurders het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Inmiddels staan er 'aan de andere kant' al 160 gemeenten klaar om ... lees verder
Naar boven