Vroegsignalering

Openbare community Vroegsignalering

De NVVK heeft een nieuw platform gecreëerd waar alle betrokken partijen bij vroegsignalering online ervaringen met elkaar kunnen delen. Deze community is openbaar en dus toegankelijk voor zowel NVVK-leden als ook overige schuldhulpverleners, ketenpartners en schuldeisers.

Ben je geen NVVK-lid en wil je toegang tot de community Vroegsignalering, gebruik dan de button Registreren community Vroegsignalering .

Ben je NVVK-lid, dan kun je in jouw profiel van het NVVK-ledenweb aangeven dat je toegang wil tot de community Vroegsignalering.

Registreren community Vroegsignalering

Leidraad Vroegsignalering van schulden

Op het gebied van vroegsignalering is al heel wat ervaring opgedaan. Nu het vanaf 1 januari 2021 wettelijk toegestaan is om signalen uit te wisselen, zal vroegsignalering nog meer ingezet worden om mensen met problematische schulden eerder in beeld te krijgen. De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk op kan leveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen.

In 2015 vroegen we daarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al om subisdie om een Leidraad Vroegsignalering te publiceren. Sindsdien heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom heeft de NVVK in samenwerking met Asessor en Bureau EV de Leidraad Vroegsignalering Schulden in 2018 geactualiseerd.

Website Vroegsignalering

Op de website Vroegsignalering vind je alle relevante documenten, praktische informatie en veelvoorkomende vragen & antwoorden over Vroegsignalering schulden. Samen vormen deze onderdelen een digitaal handboek Vroegsignalering van Schulden dat voor iedere gemeente en ketenpartner toegankelijk is.

Het is een dynamisch geheel. Vroegsignalering van schulden is volop in ontwikkeling. Informatie op de website wordt steeds geactualiseerd, zodat nieuwe inzichten en ervaring ook weer met iedereen kunnen worden gedeeld. De website werkt hiervoor onder andere samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de vaste lasten-partners, NVVK en Divosa. Daarnaast onderhouden we met verschillende organisaties contacten om elkaar over en weer te informeren, zoals bijvoorbeeld met Schouders Eronder.

Wat is vroegsignalering?

Vroegsignalering van schulden is een goede methode om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer schuldhulpverlenende organisaties geven vroegsignalering een plek in hun organisatie.

“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden”, aldus Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Er is veel bereikt en daar gaan we mee door.”

In de Leidraad vroegsignalering van schulden wordt vroegsignalering als volgt gedefinieerd.
Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening .

Recente ontwikkelingen

De (gewijzigde) Wet gemeentelijke schuldhulpverlening noemt vier soorten schuldeisers waarmee informatie uitgewisseld kan worden: woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Om te voorkomen dat deze partijen 355 keer met een gemeente om tafel moeten om het proces in te regelen, werkt de NVVK aan een landelijk convenant. Dat doen we met steun van het ministerie van SZW.

Na de zomer 2020 hopen wij het convenant te presenteren. 

Sinds 2015 zijn er al veel gemeenten gestart met pilots. Zij hebben ervaring opgedaan met het oppikken van verschillende combinaties van signalen (betalingsachterstanden). De kopgroep heeft een grote voortrekkersrol gehad bij het uitrollen van vroegsignalering in de praktijk. Die kopgroep bestaat uit de gemeenten Nijmegen, Tiel, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Leeuwarden, Arnhem, ’s Hertogenbosch,  Rotterdam, Zwolle en PLANgroep[.

De NVVK stelt de ervaringen van de kopgroep en andere organisaties graag beschikbaar. Verschillende rapporten over dit onderwerp en de evaluaties van de eerste pilots zijn op deze website verzameld. Tevens is er een uitgebreid rapport verschenen over privacy. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan met het combineren van signalen.

Rapporten en onderzoeken

Ben je geïnteresseerd in de rapporten en onderzoeken die we noemen in de Leidraad Vroegsignalering Schulden, download dan hier een overzicht met aanklikbare links naar deze documenten.

Eindelijk: één nationaal loket voor gesprek over geldzorgen

Schermafbeelding 2020-09-30 om 11.28.08.png30 september 2020 Voor alle Nederlanders is er vanaf deze week één telefoonnummer dat ze kunnen bellen bij geldzorgen: 0800-8115. Bellers worden indien gewenst meteen doorgeschakeld naar de gemeentelijke ... lees verder

Ministerie publiceert gewijzigde Wgs en inwerkingtredingsbesluit

NVVK_JPEG_SRGB_Web_Small_082.jpg14 juli 2020 Nederland heeft er een nieuwe wet bij: het ministerie van Sociale Zaken publiceerde in het online Staatsblad de gewijzigde Wgs, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het ... lees verder

Experimenteren in schuldhulpverlening is goed, maar vergeet effectmeting niet

Schermafdruk 2020-06-30 23.55.28.png30 juni 2020 Stuur jongeren uit je gemeente een kaartje als ze 18 worden, en informeer hen dan wat deze verjaardag financieel voor hen betekent. Of organiseer eens een workshop 'schuldeisers bellen', waarin ... lees verder

Zorgverzekeringslijn helpt in omgang met wanbetalers

Schermafdruk 2020-06-30 23.26.30.png30 juni 2020 Ruim 600.000 mensen hebben een betalingsachterstand op de premie van hun zorgverzekering. Bij een op de drie duurt die achterstand al langer dan een half jaar. Hoe is de situatie in de gemeente ... lees verder

Vroegsignalering maakt grote stap

Schermafdruk 2020-06-24 19.21.35.png24 juni 2020 Het is zover: huurders, zorggebruikers, waterverbruikers en energiegebruikers met een betaalachterstand mogen door de betrokken leveranciers aangemeld worden bij de gemeente. Een enorme stap ... lees verder
Naar boven