Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenanten - pagina 3

Samenwerking met schuldeisers en andere ketenpartners

Convenanten

Een convenant is een samenwerkingsafspraak tussen de NVVK en een schuldeiser over het minnelijk traject van schuldhulpverlening, vanaf vroegsignalering tot en met schuldregelen en finale kwijting. Daardoor verbetert de samenwerking tussen NVVK-schuldhulpverleners en schuldeisers of andere ketenpartners die kunnen bijdragen aan een betere SHV-dienstverlening. De NVVK vertegenwoordigt ruim 90% van alle schuldhulpverlenende organisaties.

Snel naar:

Hoe werkt het?

Een convenant bestaat uit afspraken en wederzijdse verplichtingen. Het uitgangspunt van een convenant is wederzijds vertrouwen. NVVK-leden werken volgens de NVVK-Gedragscodes. De schuldhulpverlener behartigt zowel de belangen van de schuldeiser als die van de schuldenaar. We baseren ons op gestandaardiseerde rekenmethodes. Hierdoor ontstaat een transparante en eerlijke schuldregeling. Onderhandelen over bedragen is niet nodig want schuldeisers ontvangen het hoogst haalbare aanbod.

Voordelen van een convenant

 • Beter voor mensen met schulden: sneller duidelijkheid en sneller vrij van schuldzorgen.
 • Beter voor schuldeisers: sneller duidelijkheid, minder kosten en minder tijd kwijt.
 • Beter voor hulpverleners: minder tijd kwijt aan administratieve handelingen, sneller de randvoorwaarden op orde, meer tijd om te werken aan gedragsverandering.

Bijzondere afspraken

De afgesloten convenanten zijn alleen in te zien voor de convenantpartij en de NVVK-leden via de Kennisbank. Hierin lees je de algemene afspraken, maar ook de bijzondere afspraken. 

Een uitzondering is het convenant met Zorgverzekeraars Nederland. Deze is ook van toepassing op niet-NVVK-leden. 

Met welke organisaties heeft de NVVK een convenant afgesloten?

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK heeft een Landelijk Convenant Vroegsignalering afgesloten met de volgende koepels: 

 • Aedes
 • Energie Nederland
 • IVBN (institutionele beleggers in vastgoed)
 • Kences (studentenhuisvesters)
 • Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven
 • Vastgoedbelang
 • VNG
 • VGM NL
 • Zorgverzekeraars Nederland

Meer informatie over het Landelijk Convenant Vroegsignalering vind je in de Kennisbank.

Convenanten minnelijke schuldhulpverlening

De basis van het merendeel van de convenanten minnelijke schuldhulpverlening is gelijk. Aanvullende bijzondere afspraken met de convenantspartijen zijn vastgelegd in een addendum. 

Download de factsheet 'Een convenant met de NVVK: winst voor iedereen' (pdf, 1 MB) 

Met een convenant op basis van het huidige model-convenant, gaat de schuldeiser bij voorbaat akkoord met de saldo-opgave. De schuldeiser ontvangt geen voorstel meer en ontvangt alleen nog de definitieve beslissing over de schuldregeling. Spelen er belemmeringen, zoals recidive of vermoedens van fraude, dan kan de schuldeiser dit melden bij de saldo-opgave en ontvangt zij alsnog eerst een voorstel. In enkele oudere convenanten staan nog afwijkende afspraken. Indien relevant wordt dit bij het betreffende convenant aangegeven. 

De NVVK heeft convenanten afgesloten met individuele partijen over de minnelijke schuldhulpverlening

Een overzicht van alle convenanten vind je ook in de Kennisbank.

Overige convenanten

Tot slot zijn er 4 bijzondere convenanten en samenwerkingsafspraken afgesloten:

Meer informatie

Interesse in een convenant, stuur dan een e-mail naar info@nvvk.nl

Nieuws over Convenanten

 1. 200331 infographic NVVK arrangement.png

  Donderdagmiddagsessie over saneringskredieten, Collectief Schuldregelen, convenanten en het Schuldenknooppunt

  Stadsbank Oost-Nederland profiteert van alle procesversnellers in de schuldhulp

  7 september 2021 Saneringskrediet

  Het afgelopen jaar werden er in snel tempo vernieuwingen doorgevoerd om schuldhulp efficiënter en beter te maken: saneringskredieten, Collectief Schuldregelen, convenanten en het Schuldenknooppunt. Hoe bevalt dat in de praktijk? Bij de donderdagmiddagsessie op 2 september vertelde klantmanager Latoya Rijkschroeff over de ervaringen van Stadsbank Oost-Nederland met de procesversnellers.

 2. Jenny den Hartog.jpeg

  Kies niet, maar omarm het hele NVVK Arrangement

  Wie van de drie? Saneringskredieten, Collectief schuldregelen of het Schuldenknooppunt

  11 augustus 2021 SchuldeisersSchuldregelingSaneringskrediet

  Jenny den Hertog is projectleider Collectief Schuldregelen bij de NVVK. Ze weet ook veel over die andere procesversnellers uit het NVVK Arrangement: saneringskredieten, convenanten en het Schuldenknooppunt. Daarom blogt ze over de vraag die ze regelmatig krijgt van gemeenten: waar moet ik voor kiezen?

 3. irene+koole.jpeg

  ‘Snellere schuldregeling vergroot vertrouwen in overheid’

  Convenant met lokale overheidsschuldeisers op komst

  30 juli 2021 Schuldeisers

  ‘Gemeenten maken via hun afdeling schuldhulpverlening en de NVVK afspraken met allerlei private schuldeisers. Het lijkt mij logisch dat gemeenten in hun rol als schuldeiser ook afspraken maken met de NVVK’, vindt beleidsadviseur Irene Koole.