Overslaan en naar de inhoud gaan

Convenant Zorgverzekeraars Nederland

Convenant Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

 • Ingangsdatum convenant: 10 februari 2010
 • Betrokken partijen: alle zorgverzekeraars in Nederland. Zie lijst www.zn.nl/zorgverzekeraars/contactgegevens
 • Soort convenant: branchespecifieke afspraken voor minnelijke schuldhulpverlening

Snel naar:

Toelichting

Pijl Convenant NVVK - Zorgverzekeraars Nederland

Informatie voor de 1e fase

 • In de gaten houden of de klant er op wijzen dat hij oplet op welke wijze de premie en de verhoogde premie moet worden voldaan. Soms dient alles aan het CJIB te worden voldaan, soms alleen de verhoogde premie.
 • In de gaten houden of de klant er op wijzen dat wanneer de bronheffing er af is de klant weer zelf verantwoordelijk is voor het betalen van de premie aan de zorgverzekeraar.
 • De beslagvrije voet mag worden opgehoogd met het bedrag van de verhoogde premie. (Je mag niet van een boete spreken maar van een verhoogde premie, anders mag je de beslagvrije voet niet verhogen).

Incasso opschorten voor 120 dagen begint (stabilisatiefase)?

 • Bronheffing kan gedurende maximaal 8 maanden worden opgeschort. Binnen 8 maanden dient duidelijk te zijn of er een minnelijk akkoord is bereikt. Het voorstel dient dus tijdig verzonden te worden.
 • Opschorten van de incassomaatregelen geldt alleen voor de niet-betaalde premies. Geldt dus niet voor niet-betaalde eigen risico en eigen bijdragen.
 • De rol van ZIN (was CVZ) en CJIB wordt uitgebreid beschreven in de FAQ die hieronder staat. Voor nadere informatie wordt daarnaar verwezen.

Informatie voor de 2e fase

-

Bijzonderheden

Het convenant met de Zorgverzekeraars Nederland kan worden toegepast door zowel leden als niet-leden van de NVVK.

Niet-NVVK-leden mogen alleen de stabilisatieovereenkomst zonder logo gebruiken. NVVK-leden gebruiken de stabilisatieovereenkomst mét logo.

Zie ook Wanbetalersregeling

Belangrijke informatie voor het gebruik van de stabilisatieovereenkomst

Als voorbereiding op een schuldregeling

De stabilisatieovereenkomst dient enkel ter voorbereiding op een minnelijke schuldregeling. De verleiding is groot om de overeenkomst altijd in te sturen, omdat dan de bronheffing kan worden voorkomen of opgeschort. Dat is echter niet de bedoeling.

Binnen 8 maanden moet er een schuldregeling zijn gestart

De stabilisatieovereenkomst dient alleen naar de Zorgverzekeraars te worden gestuurd wanneer de reële inschatting kan worden gemaakt dat er binnen acht maanden duidelijkheid is over het bereiken van een akkoord met alle schuldeisers. Concreet betekent dit, dat er ongeveer vier maanden gebruikt kunnen worden voor de stabilisatiefase en ongeveer vier maanden voor het bereiken van een algemeen akkoord.

Binnen 6 weken hervatten betaling maandelijkse premie

Daarnaast is het alleen zinvol om de stabilisatieovereenkomst in te sturen, wanneer binnen zes weken de betaling van de maandelijkse premie hervat kan worden. Wanneer deze voorwaarde niet nagekomen wordt, of wanneer de termijn van acht maanden wordt overschreden, zal de Zorgverzekeraar doorgaans niet meer meewerken aan een minnelijke regeling.

Slechts éénmaal per 10 jaar

De stabilisatieovereenkomst kan bij sommige zorgverzekeraars per debiteur slechts éénmaal in de 10 jaar worden ingestuurd en dient daarom zorgvuldig te worden gebruikt.

Contact

 • Algemene postbus van de betreffende ziektekostenverzekering, zie polisblad en correspondentie van de klant.
 • Of via e-mail, zie daarvoor het overzicht met e-mailadressen per zorgverzekeraar (pdf, 1 MB) (alleen voor leden).
 • In de lijst staan ook contactpersonen bij zorgverzekeraars die je kunt benaderen als je in het reguliere traject vastloopt (alleen voor leden)

Downloads

Convenant NVVK - ZN (pdf, 548 kB)

Bij dit convenant zijn de volgende documenten opgesteld

Kennisbank

Thema

Convenanten