Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Elkaar blijven opzoeken maakt vroegsignalering effectiever’

NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens:

‘Elkaar blijven opzoeken maakt vroegsignalering effectiever’

29 mei 2024

Net als vorig jaar organiseren VNG, Divosa en NVVK dit jaar bijeenkomsten tussen gemeentelijke uitvoering en vaste lasten-partners om beter zicht te krijgen op elkaars aanpak rond vroegsignalering. Dat staat in de officiële reactie van de drie organisaties op het vroegsignaleringsrapport dat de Ombudsman in februari uitbracht.

De officiële reactie vind je hier.

Vaste lasten-partners moeten zich meer bewust worden van hun taak om ‘sociaal te incasseren’, schreef de Ombudsman in februari in zijn rapport ‘Hoe vroeger hoe beter’. Rechtstreeks contact tussen gemeenten en grote vaste lastenpartners ontbreekt vaak. En als er dan iets misgaat met het aanleveren van signalen, dan is het voor gemeenten ‘lastiger om aan te geven dat een signaal onterecht is afgegeven’, aldus de Ombudsman. 

‘Waardevolle oproep Ombudsman’ 

In hun reactie schrijven Divosa, NVVK en VNG: ‘We zijn ons bewust van het belang van een goede samenwerking met de ketenpartners, waaronder vaste lasten-partners. Gemeenten benoemen zelf ook dat ze graag meer contact met vaste lasten-partners willen.’  

‘De oproep van de Ombudsman om het rechtstreekse contact tussen gemeenten en schuldeisers te verstevigen vind ik waardevol’, reageert NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens. ‘Het afgelopen jaar hebben we met Divosa en de VNG gesproken met 7 gemeenten en 4 grote vaste lasten-partners uit de energie- en zorgverzekeraarssector. We verkenden samen de reis die een achterstands-signaal maakt. Wat doet een signaalpartner als een klant niet betaalt, wanneer krijgt de gemeente een signaal door, hoe gaat de gemeente met het signaal om en wat gebeurt er als er geen of juist wel contact ontstaat met de inwoner?’ 

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

Meer inzicht door gesprek 

‘Op die manier brachten we alle gebeurtenissen rond 62 signalen in kaart. Dat leverde over en weer veel vragen op. Er ontstaat zo beter zicht op wat belangrijk is in de samenwerking, en we kregen nieuwe inzichten in wat er nodig is om effectief te zijn in vroegsignalering.’

Hennekens: ‘Er is wederzijds af en toe verwondering over hoe vroegsignalering aangepakt lijkt te worden. De gesprekken brachten beide kanten dichter bij elkaar. Ze droegen ook bij aan kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling én vaste lasten-partners onder elkaar. Je ziet dat zowel bij gemeenten als bij signaalpartners betrokken mensen met goede intenties hun werk zo goed mogelijk proberen te doen. Contact met elkaar is daarom heel waardevol.’

'Samen signaalreis bekijken' wordt vervolgd 

Het gezamenlijk onderzoeken van ‘de signaalreis’ vervolgen de drie organisaties dit jaar in drie andere regio’s in Nederland. Daarbij betrekken ze deze keer ook verhuurders en drinkwaterbedrijven. De opbrengst van de gesprekken vorig jaar wordt binnenkort gepubliceerd door Divosa, zodat ook anderen kennis kunnen nemen van de bevindingen en er hun voordeel mee kunnen doen.

'Achter de cijfers over vroegsignalering gaat veel informatie schuil die niet altijd direct zichtbaar is', weet Hennekens. Zo kan een inwoner na een contactpoging vanuit de gemeente zelf een betalingsregeling treffen zonder dat dat bij de gemeente bekend is. Of hij meldt zich maanden later met een hulpvraag. Daarom is het ook zo belangrijjk de werking van vroegsignalering te evalueren als onderdeel van de héle keten van schuldhulpverlening. Alleen dan kunnen we de daadwerkelijke impact ervan op de (financiële) situatie van een inwoner duidelijk maken.'

Inwoners behoeden voor geldzorgen 

‘Van vroegsignalering kun je geen succes maken zonder goede samenwerking’, concludeert Hennekens. ‘De gezamenlijke intentie is: inwoners behoeden voor grote geldzorgen. Vanuit die gedachte brengen we het onderwerp zo dicht mogelijk bij de partijen die erbij betrokken zijn. We doen er alles aan om te zorgen dat het dichtbij blíjft.’  

‘We dagen bijvoorbeeld de partijen ook in onze Expeditie Vroegsignalering uit om elkaar op te zoeken. En natuurlijk zijn we alweer volop bezig met een interactief programma voor de volgende Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering, op 1 oktober in Utrecht’. 

Document met geleerde lessen 

Ben je geïnteresseerd in het ‘lessons learned’-document van de gesprekken tussen signaalpartners en gemeenten? Abonneer je op onze nieuwsbrief, dan hoor je als eerste wanneer het beschikbaar is. Daar lees je ook wanneer de inschrijving voor de Landelijke Bijeenkomst opent.