Overslaan en naar de inhoud gaan

VNG, NVVK en Divosa schrijven officiële reactie op onderzoek Ombudsman

‘Belangrijke aanbevelingen om meer burgers te bereiken’

VNG, NVVK en Divosa schrijven officiële reactie op onderzoek Ombudsman

29 mei 2024

NVVK, Divosa en VNG hebben een bestuurlijke reactie gegeven op het Ombudsman-rapport over de vroegsignalering van schulden, dat eerder dit jaar uitkwam. Het rapport wees onder meer op onderlinge verschillen tussen gemeenten bij het in een vroeg stadium opsporen van inwoners met schulden.

Bij vroegsignalering krijgen gemeenten een seintje van verhuurders, zorgverzekeraars en energie- of waterbedrijven wanneer een inwoner achterloopt met betalingen. Op die manier worden gemeenten in staat gesteld om snel contact te zoeken met de inwoner, zodat de geldproblemen niet groter worden. 

rapport

Verschillen onontkoombaar

In hun reactie stellen de NVVK, Divosa en VNG dat verschillen in de aanpak van vroegsignalering onontkoombaar zijn. Gemeenten kunnen immers voor een deel zelf bepalen hoe ze vroegsignalering vormgeven. In de reactie staat ook dat achter de cijfers over vroegsignalering veel informatie schuilgaat die niet altijd direct zichtbaar is. Tegelijk onderschrijven de drie partijen ‘het belang van de aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren zodat meer burgers een passend hulpaanbod krijgen voor hun schulden’.

Aanbevelingen ombudsman

De ombudsman onderstreept in het rapport het belang van persoonlijk contact met de inwoner, de waarde van de data die worden verzameld en het belang van kennis en expertise bij medewerkers van gemeenten bij de ondersteuning van inwoners. Ook wijst hij op het belang van goede samenwerking met de bedrijven die de signalen aanleveren, de zogeheten vaste lasten-partners. In hun bestuurlijke reactie geven de drie partijen aan hier zoveel mogelijk invulling aan te geven. 

Realistische verwachtingen

De VNG, Divosa en NVVK concluderen dat er een grote bereidwilligheid is bij gemeenten om samen met ketenpartners grote stappen voorwaarts te zetten. Ze blijven zich inzetten op vroegsignalering waarbij ze de reeds ingeslagen weg vervolgen; een weg van gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken stakeholders, realistische verwachtingen en een goede balans tussen benodigde tijd, inzet kwaliteit van de dienstverlening en financiële middelen, zodat vroegsignalering gezamenlijk succesvol gemaakt wordt.

Lees ook dit interview met NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens: ‘Elkaar blijven opzoeken maakt vroegsignalering effectiever’