Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit is waarom bewindvoerders zich ergeren aan de politieke discussie over hun werk

Gert Boeve, voorzitter Horus: 'Beeld is ongenuanceerd'

Dit is waarom bewindvoerders zich ergeren aan de politieke discussie over hun werk

25 mei 2024 Beschermingsbewind

De manier waarop minister Weerwind recent omging met Kamervragen over bewind is door veel bewindvoerders ervaren als 'een klap in het gezicht'. Dat zegt Horus-voorzitter Gert Boeve in een reactie op de gebeurtenissen van de afgelopen week.

'Een branche die toch al met de rug tegen de muur staat, voelde zich eerder aangevallen dan verdedigd door de minister', zegt Boeve. 'Vanuit het ministerie is geen enkel contact gezocht met onze brancheorganisaties over de berichtgeving in de media. RTL deed op suggestieve wijze alsof er sprake is van een lucratieve handel in dossiers. Dat doet geen recht aan wat wij in de praktijk zien. Dat een Kamerlid zonder voorbehoud meegaat in het spoor van RTL hoort erbij. Maar van de minister zou je toch mogen verwachten dat de moeite wordt genomen om contact op te nemen en te vragen of wij ons als bewindvoerders in het beeld herkennen, hoe het in de praktijk werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn.'

'Overheid maakte dit beleid'

'We zijn verbaasd dat de minister nu de bal volledig bij bewindvoerders neerlegt, terwijl we hier te maken hebben met wet- en regelgeving die door de overheid is vastgesteld en bekrachtigd door de Hoge Raad. Het forfaitaire systeem (de overnamevergoeding, red.) is een bewuste keuze van de overheid en als daar iets misgaat, is het aan de wetgever om dit anders te regelen. Het is merkwaardig dat bewindvoerders nu de schuld krijgen van regelingen die niet door bewindvoerders zelf zijn bedacht. Sterker nog: wij dringen al veel langer aan op een ander systeem van vergoeding.'

Regeling voor klanten malafide bewindvoerders is in de maak

'Zeker wanneer een malafide bewindvoerder van het dossier wordt gehaald en de rechter een nieuwe bewindvoerder benoemt, lijkt het ons juist in het belang van de cliënt dat de nieuwe bewindvoerder het dossier goed bekijkt en eventuele fouten herstelt. Dat is tevens de ratio achter die aanvangskosten. Wanneer de overheid nu opeens meent dat die werkzaamheden niet door cliënten hoeven te worden betaald, wat wij kunnen volgen, dan horen we graag waar bewindvoerders dan wel voor een vergoeding voor hun extra werkzaamheden terecht kunnen. Of is de minister van mening dat bewindvoerders dit dan maar 'om niet' zouden moeten doen? Overigens werken we zelf al aan een ander systeem voor deze specifieke doelgroep van gedupeerden van malafide bewindvoerders. Ook daarover hadden we het ministerie graag geïnformeerd voordat de minister in de Tweede Kamer meeging in het 'bashen' van bewindvoerders.'

'Beeldvorming wordt als grimmig ervaren'

'Wij kunnen ons niet onttrekken aan het beeld dat politiek Den Haag, inclusief de bewindspersonen, zich steeds meer in negatieve, ongenuanceerde en onvolledige bewoordingen uitlaat over bewindvoerders. Dat draagt bij aan een negatieve beeldvorming rond bewindvoerders die vaak onterecht is en door onze achterban als steeds grimmiger wordt ervaren. En dat terwijl wij tegelijk juist zien dat er tussen gemeenten, rechters en bewindvoerders juist steeds meer vertrouwen en eensgezindheid ontstaat.'

Moeizame dialoog

'Wij willen graag in gesprek zijn en blijven met de rijksoverheid om het beschermingsbewind beter te maken, de kwaliteit te verhogen en het toezicht te versterken. Wat ons betreft met een open en constructieve insteek. Helaas moeten we vaststellen dat er van de kant van de overheid nauwelijks ruimte lijkt om het echte gesprek over echte verbeteringen aan te gaan. Wanneer die moeizame dialoog wordt overschaduwd door niet onderbouwde uitspraken van een minister, die vooral bijdragen aan eenzijdige, negatieve stemmingmakerij dan vragen wij ons oprecht af of wij door het ministerie als een serieuze gesprekspartner worden beschouwd', aldus Boeve.

Horus

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind