Overslaan en naar de inhoud gaan

Rapporteur 'problematische coronaschulden' publiceert eindrapport

'Maatschappelijk probleem, generaal pardon is geen oplossing'

Rapporteur 'problematische coronaschulden' publiceert eindrapport

25 december 2023 Ondernemers

Voor 55.000 ondernemers met coronaschulden geldt dat vanwege de schulden hun toekomst op het spel staat. Het zijn vooral zzp'ers. Wat aanjager aanpak problematische schulden voor ondernemers Bruno Tideman betreft is hier sprake van 'een maatschappelijk probleem dat de overheid moet helpen oplossen'.

Die oplossing zit niet in een generaal pardon of verdergaand betalingsuitstel, vindt Tideman. Hij pleit voor een persoonlijke benadering. Gemeenten zijn daar volgens hem niet toe in staat. 'De weg naar publieke hulpverlening, zoals de gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt weinig bewandeld en de drempel die ondernemers daarbij ervaren daarvoor is hoog', hoorde Tideman in de gesprekken die hij voerde.

Tweede kans of zachte landing

Geschikte tussenpersonen die de taal van de ondernemer spreken en weten waar hulp te vinden is zijn er genoeg, constateert hij. Zij moeten wel hun krachten bundelen om effectief te zijn. Zo kunnen ondernemers 'een tweede kans of een zachte landing krijgen.'

Cover Tideman kopie

Illustratie uit rapport

In zijn rapport doet Tideman 34 aanbevelingen. Enkele daarvan belichten we hier:

  • Introduceer een voucherregeling zodat ondernemers achterstallige boekhouding kunnen bijwerken. Deze aanbeveling wordt niet overgenomen door de rijksoverheid. Als NVVK betreuren we dat. Samen met VNG hebben we hiervoor gepleit. Sommige gemeenten kennen hier al regelingen voor. Het zou bijgedragen hebben aan het idee van basisdienstverlening wanneer het rijk hier gehoor aan had gegeven. Volgens minister Adriaansens werkt het echter marktverstorend als hier geld voor beschikbaar zou komen. 'Het onderhouden van een boekhouding wordt gezien als de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer', aldus Adriaansens. Hij verwijst voor hulp naar de Ondernemers Zaak.
  • Introduceer een voucherregeling zodat ondernemers een levensvatbaarheidsonderzoek kunnen laten doen. Deze aanbeveling schuift de minister door naar het volgende kabinet.
  • De aanbeveling van Tideman om binnen de Msnp te experimenteren met verschillende vormen van hulp aan ondernemers krijgt al vorm. Samen met de VNG ontwikkelen we 'open standaarden' (een soort handreikingen), onder andere op het gebied van schuldhulp aan ondernemers.
  • De rapporteur bepleit uitbreiding van de plicht tot vroegsignalering naar bepaalde (specifieke) zakelijke schulden. 'Heel concreet denk ik hierbij aan een meldplicht krachtens de Wgs voor (structurele) betalingsachterstanden van zelfstandige ondernemers aan de Belastingdienst. Het melden hiervan aan de gemeenten kan helpen om deze ondernemers in beweging te krijgen. Ik pleit er daarom voor om dit in de wet te regelen', aldus Tideman. Minister Adriaansens schrijft aan de Kamer dat de Belastingdienst dit al onderzoekt en een pilot voorbereidt met gemeenten.

Achtergrondinformatie

Lees hier het rapport, alle aanbevelingen en de reactie van het kabinet per aanbeveling

De reactie van VNG op het rapport

Sleutelwoorden

Ondernemers