Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Aedes-convenant geeft duidelijkheid voor gemeenten, corporaties en huurders’

Versnel het schuldregelproces bij huurachterstanden

‘Aedes-convenant geeft duidelijkheid voor gemeenten, corporaties en huurders’

19 september 2023 SchuldeisersSchuldregeling

Sinds dit voorjaar regelen woningcorporatie Oosterpoort en de gemeenten Heumen en Berg en Dal de schuldregelingsaanpak schulden bij huurachterstand volgens het ‘Modelconvenant schuldhulpverlening NVVK – Aedes’. Jenny Boonzaayer, beleidsmedewerker schuldenproblematiek en schuldhulpverlener bij de gemeente Heumen, vertelt waarom dit convenant gemeenten, corporaties en huurders veel oplevert.

De gemeente Heumen (NVVK-lid) is een kleine gemeente met ruim 17.000 inwoners. Corporatie Oosterpoort verhuurt zo’n 5000 sociale huurwoningen in de gemeenten Berg en Dal en in Heumen. Beide gemeenten tellen in totaal 53.000 inwoners. ‘We zijn kleine spelers wat de samenwerking vergemakkelijkt’, zegt Jenny Boonzaayer. ‘Maar wat primair belangrijk is om het convenant succesvol te maken is voor kleine en grote gemeenten en corporaties hetzelfde.’

Jenny Boonzaayer

Jenny Boonzaayer

Incassomaatregelen opschorten

Kortgezegd versnelt het NVVK/Aedes-convenant het proces van schuldregelen bij een huurachterstand. Daar zijn onder andere huurders met schulden bij gebaat, maar ook corporaties en NVVK-leden. Woningcorporaties moeten wel eerst zelf het convenant ondertekenen. Boonzaayer: ‘Met de corporatie hadden we al een convenant Vroegsignalering uit 2019, over het aanmelden van huurachterstanden bij de gemeente. In dit nieuwe convenant ga je met elkaar een stap verder. Zo werken de corporaties altijd mee aan schuldregelingsvoorstellen en gaan ze automatisch akkoord, schorten ze incassomaatregelen op en nemen gemeenten bij nieuwe huurschulden bepaalde maatregelen.'

Individueel tekenen is noodzakelijk

'Met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst sloot de NVVK op landelijk niveau convenanten. Bij het Aedes-convenant moeten alle lokale partners, dus gemeenten en corporaties, stuk voor stuk zelf tekenen.’ 

Vroeg dat veel tijd en werk?

‘Nee, de ondertekening van het convenant wordt je als samenwerkingspartners gemakkelijk gemaakt. De NVVK sloot dit convenant namens al haar leden met Aedes, dus als gemeente hoefden we in principe niets te doen. Mijn collega's van Oosterpoort kregen afgelopen mei van de vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties een mail dat het Aedes-convenant er lag. Zij benaderden ons of we hier de meerwaarde van inzagen, en dat zagen we. We hadden al afspraken gemaakt over betalings- en schuldregelingen maar deze lagen nog niet vast in een convenant.’

Wat is die meerwaarde voor alle betrokkenen, inclusief de huurder met schulden?

‘Misschien is dat wel het beste te omschrijven als 'duidelijkheid voor iedereen'. Wanneer je als gemeente een schuldregeling gaat opzetten, is het gewoon fijn om te weten dat schuldeisers automatisch akkoord gaan op basis van dit convenant. Een corporatie kan er door het convenant op vertrouwen dat wij als gemeente alleen maar schulden gaan regelen als de situatie stabiel is. En voor de huurder met schulden kan eerder rust gecreëerd worden omdat we met schuldeisers afspraken hebben gemaakt en dus in rust aan de schuldhulpverlening kunnen werken.’ 

Deze 3 voorwaarden maken het Aedes model-convenant succesvol:

  1. Korte lijnen tussen de gemeente en de woningcorporaties. Jenny Boonzaayer: ‘Is er tussen de gemeente en woningcorporatie goed contact, dan sta je op voorsprong. Is er nauwe samenwerking rondom omgaan met betalingsachterstanden, betalingsregelingen en afspraken over inhouding? Dan zal de samenwerking rondom het Aedes-convenant ook makkelijker gaan.’
  2. Gemeenten en corporaties houden zich aan afspraken. ‘Voor een succesvolle aanpak van vroegsignalering is dit essentieel, zagen we al. Dat geldt ook bij dit convenant over schuldenregelingen. Door de ondertekening beloven wij bijvoorbeeld aan de woningcorporatie dat, als mensen zich aanmelden, wij hen helpen bij het bereiken van een financieel stabiele situatie waarin de huur en andere vaste lasten weer betaald gaan worden. De huurachterstand en eventuele andere schulden worden afgelost door betalingsregelingen of een schuldregeling. Mocht dat om een bepaalde reden niet lukken en wij weten de reden, dan moeten we dat op tijd aan de corporatie melden. En zo zijn er meer afspraken die we met elkaar moet nakomen om het convenant te laten werken.’
  3. Jaarlijkse evaluatie van het effect van het convenant. ‘Dit ligt in het verlengde van je houden aan afspraken. Het is natuurlijk fijn dat je daarvan de resultaten ziet, en daarvoor dient een jaarlijkse evaluatie. Onze gemeente en de woningcorporatie Oosterpoort maakten een paar jaar geleden afspraken over het melden van schulden, al voor dit wettelijk moest. Door evaluatie ervan konden we na een jaar inzichtelijk maken dat er minder grote huurschulden en meer kleine betalingsregelingenontstonden. Dus de afspraken hadden effect, concludeerden we.’

'Zoek lokaal het gesprek, zodat alle corporaties meedoen'

Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur van de NVVK, is er blij mee dat de corporatie Oosterpoort de ondertekening samen met de gemeenten Heumen en Berg en Dal heeft opgepakt. 'Wij zijn het convenant overeengekomen met Aedes, maar individuele corporaties beslissen zelf of ze tekenen. Het is dus heel belangrijk dat NVVK-leden het gesprek hierover zoeken om corporaties te stimuleren om te tekenen. Ons doel is dat alle corporaties tekenen. In de praktijk zien we dat persoonlijk contact leggen tussen betrokkenen uit de gemeente en de corporaties het beste werkt.’

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

Advies nodig? Vraag ons erbij!

Wil je ook het Aedes convenant ondertekenen met jouw corporatie(s) en zoek je vooraf advies over de aanpak? Vraag gratis advies aan ons Serviceteam.

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling