Overslaan en naar de inhoud gaan

'Vergoedingstelsel Wsnp-bewindvoerder doet beroepsgroep tekort'

NVVK reageert in consultatieronde op nieuw vergoedingsbeleid

'Vergoedingstelsel Wsnp-bewindvoerder doet beroepsgroep tekort'

31 juli 2023 LobbyWsnpWetgeving

De nieuwe vergoeding die het ministerie van Justitie voorstelt voor Wsnp-bewindvoerders, levert hen minder inkomsten op. Terwijl het werk nu al verliesgevend is, becijfert beroepsvereniging BBW. De NVVK ondersteunt het BBW-pleidooi om meer geld vrij te maken voor dit werk. Dat schrijven we in onze consultatiereactie op het voorgenomen vergoedingsbeleid.

In het voorontwerp ‘Besluit wijziging vergoeding bewindvoerder schuldsanering’ kiest het ministerie van Justitie voor een verhoging van de vergoeding voor werkzaamheden die 'looptijdonafhankelijk zijn'. Dat is een verstandige keuze, omdat dit werk na de halvering in een kortere periode plaats moet vinden, waardoor het arbeidsintensiever is. Voor de werkzaamheden die 'looptijdafhankelijk' zijn, kiest het ministerie niet voor een verhoging, terwijl ook hier de werkdruk toeneemt. De BBW zet in haar consultatiereactie uiteen dat dit zeer nadelig uitpakt voor Wsnp-bewindvoerders.

Financiering moet kostendekkend zijn

We pleiten in onze consultatiereactie voor een goede, kostendekkende financiering van het werk van Wsnp-bewindvoerders. Het betreft hoogopgeleide Hbo-professionals. Een adequate financiering zal verdere afname of uitholling van deze beroepsgroep voorkomen. Wsnp-bewindvoerders zijn juist ook voor het minnelijk traject belangrijk. 'Het huidige voorstel lijkt onvoldoende tegemoet te komen aan onze behoefte', schrijven we het ministerie.

Expertise Wsnp-bewindvoerders is waardevol

'De aanwezigheid van Wsnp-bewindvoerders is van groot belang, ook in de minnelijke schuldhulpverlening. Wsnp-bewindvoerders spelen een belangrijke rol bij het gebruik van instrumenten uit de faillissementswet, zoals het minnelijk moratorium, de voorlopige voorziening en het dwangakkoord. Hun expertise, inzet en brede, regionaal gespreide beschikbaarheid zijn van grote waarde bij het ondersteunen van het minnelijk traject.

Tevens zijn Wsnp-bewindvoerders van belang voor de pilot die toelating tot de Wsnp op een aangepaste wijze mogelijk maakt. Daarnaast fungeren zij als waardevolle sparringpartners voor onze leden en zijn zij verantwoordelijk voor het sluitstuk van het schuldhulpverleningstraject, waarmee vrijwel iedereen met schulden en goede intenties uiteindelijk een schone lei kan krijgen', aldus onze brief.

Continuïteit komt onder druk

Uit signalen die we uit onze vereniging krijgen, leiden we af dat de voorgestelde financiering naar verwachting zal leiden tot continuïteitsproblemen voor de beroepsgroep. Wij ondersteunen dan ook de reacties van andere partijen. Die geven aan dat de voorgestelde verhoging geen recht doet aan de intensivering van werkzaamheden gedurende de verkorte saneringsperiode van 18 maanden. Die kortere periode leidt niet tot vermindering van de werklast.

Het effect van het voorgenomen besluit (een 'overall' korting van 18%, volgens berekening door de BBW) lijkt ons niet gerechtvaardigd. Daarom pleiten wij ervoor om per 1 juli 2023 ook het Looptijd afhankelijke bedrag (Lab) te verhogen.

In onze consultatiereactie stippen we nog enkele andere zaken aan, waaronder de vergoeding voor de categorie ondernemers. Die is volgens ons te royaal. Daarnaast vinden we dat het voorstel niet duidelijk maakt of het looptijd-afhankelijke bedrag ook de periode omvat van het minnelijk traject wanneer dat achteraf bezien meetelt als 'Wsnp-tijd'. Het verdient volgens ons aanbeveling om dit te verduidelijken.

Onze consultatiereactie (PDF, 389 Kb)

Sleutelwoorden

LobbyWsnpWetgeving