Overslaan en naar de inhoud gaan

Experiment: Wsnp-bewindvoerders helpen bij aanvraag Wsnp

Experiment: Wsnp-bewindvoerders helpen bij aanvraag Wsnp

2 maart 2021

Wanneer Wsnp-bewindvoerders hulp geven aan particulieren en zzp'ers die toegelaten willen worden tot de Wsnp, wat voor effect heeft dat dan? Dat wordt de komende tijd duidelijk, nu er een pilot start waaraan iedere geregistreerde Wsnp-bewindvoerder deel mag nemen.

Tijdens de pilot krijgen mensen met schulden (zowel particulieren als zzp’ers/(ex-)ondernemers) bijstand van een Wsnp-bewindvoerder bij het indienen van een verzoekschrift tot toelating in de Wsnp, inclusief het opstellen van alle benodigde bijlagen. Daar hoort ook de artikel 285 Fw-verklaring bij. Die verklaring beschrijft dat de hulpvrager geen gebruik kan maken van andere regelingen om schulden op te lossen. De verklaring geeft ook aan dat de hulpvrager geprobeerd heeft een minnelijk traject te starten en dat dit niet is gelukt.

Idee van Bureau Wsnp

Het idee voor de pilot komt uit een quickscan die Bureau Wsnp maakte op verzoek van het ministerie van Rechtsbescherming. Onderwerp was de toegankelijkheid van de Wsnp. De pilot was een van de aanbevelingen uit de quickscan.

Het doel van de pilot is in beeld brengen wat deze inzet van Wsnp-bewindvoerders betekent voor de doorstroming van het minnelijk naar het wettelijk traject én wat de hulp bij het aanvragen betekent voor de toegankelijkheid van de Wsnp.

Ervaring schuldhulpverleners

De betrokken onderzoekers kijken ook naar de effecten bij de afdelingen schuldhulpverlening van gemeenten en de effecten bij de afdelingen Insolventie van de rechtbanken. Verder maken ze inzichtelijk wat het effect is op de werkvoorraad van de Raad voor Rechtsbijstand. Naast de kwantitatieve effecten worden ook de ervaringen van de gemeentelijke schuldhulpverleners, de beschermingsbewindvoerders, de rechtbankmedewerkers, de Wsnp-bewindvoerders en de burgers/schuldenaren in het onderzoek meegenomen.

De pilot inventariseert ook de kosten van de hulp, zodat duidelijk is wat er financieel nodig is als het experiment omgezet wordt in beleid.

Meer informatie