Overslaan en naar de inhoud gaan

18 maanden aflossen in plaats van 36: hoe werkt dat bij ondernemers?

Gemeente bepaalt zelf looptijd BBZ-krediet

18 maanden aflossen in plaats van 36: hoe werkt dat bij ondernemers?

15 juni 2023 Ondernemers

Ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van hun onderneming kunnen een aanvraag doen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. De rechtsvorm van de onderneming is niet bepalend voor het verlenen van hulp.

Had of heeft de inwoner een BV? Ook dan kan er schuldhulp gevraagd worden. Dan geldt wel de regel dat alleen schulden in de BV waarvoor de ondernemer persoonlijk verantwoordelijk is, meegenomen worden in de schuldregeling.

18 maanden aflossen

Als een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van zijn onderneming en een aanvraag voor de gemeentelijke schuldhulpverlening doet op basis van de Wgs, dan is de verkorting van de aflosperiode uiteraard ook van toepassing op zijn schuldregeling.

Saneringskrediet voor ondernemers

Je kunt nu overigens ook een saneringskrediet (met een borgstelling van het Waarborgfonds) inzetten voor ondernemers. Hier vind je er alle info over.

Hoe zit het met een Bbz-krediet?

De schulden van een ondernemer kunnen niet alleen worden gesaneerd door schuldbemiddeling of een saneringskrediet van een kredietverstrekker. Een andere optie is een krediet verstrekt door een derde. Wat ook kan: een saneringskrediet op basis van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Uitgebreide informatie over het BBZ vind je in de Handreiking Bbz van Stimulansz en PPO. Ook op de webpagina Bijstand voor zelfstandigen van de Rijksoverheid vind je nuttige info.

18 maanden Bbz hangt af van gemeente

De verkorting van de aflosperiode geldt niet automatisch voor een krediet op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De verkorting is namelijk van toepassing op schuldregelingen die uitgevoerd worden op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Het Bbz is een ander soort regeling, gebaseerd op de Participatiewet. Het is aan gemeenten om hier eigen beleid op te maken. Je gemeente kan ervoor kiezen om voor een schuldregeling op basis van een Bbz-krediet dezelfde termijn te hanteren die geldt voor schuldregelingen in de Msnp.

Vragen? Judith van Geffen, senior beleidsadviseur NVVK

Sleutelwoorden

Ondernemers