Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe ervaart een hulpvrager jouw organisatie?

Laat jouw organisatie kosteloos onderzoeken op de omgang met de NVVK Belofte in de praktijk

Hoe ervaart een hulpvrager jouw organisatie?

28 november 2022

Elk NVVK-lid belooft op basis van de NVVK Belofte om volgens 6 heldere uitgangspunten hulpvragers tegemoet te treden. De NVVK gaat nu onderzoeken hoe die Belofte in de praktijk functioneert. De eerste 20 leden die zich melden mogen gratis meedoen aan het onderzoek.

De NVVK Belofte stelt dat leden de aanmelding van hulpvragers zonder drempels laten verlopen, dat ze hulp geven op basis van vertrouwen, dat ze snel duidelijkheid geven waar hulpvragers aan toe zijn, dat ze geen klanten buiten de boot laten vallen, dat ze de druk van schuldeisers zo snel mogelijk verlagen en klanten zo snel mogelijk schuldenzorgvrij maken en houden.

Omgang met Belofte in de praktijk

Het onderzoek naar de omgang met de NVVK Belofte wordt op verzoek van de NVVK uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau BMC en start begin 2023. Doel is te achterhalen hoe de Belofte in de praktijk functioneert. Daarvoor bevragen we onder andere hulpvragers die via jouw organisatie gebruik maken van financiële hulpverlening. Deelnemers ontvangen na afloop een compleet rapport met de bevindingen. Voor de eerste 20 aanmelders is deelname gratis, anderen betalen 1.000 euro. Direct aanmelden voor het onderzoek kan via een mail naar l.maas@nvvk.nl.

Wat vinden hulpvragers?

We zijn bezig met de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader. Onderdeel hiervan is onderzoek naar de NVVK Belofte, waar leden sinds twee jaar mee werken. De NVVK Belofte bestaat uit 6 overkoepelende uitgangspunten die klanten van elk NVVK-lid mogen verwachten. We willen nu graag van de klanten weten hoe zij de NVVK Belofte in de praktijk ervaren. Worden in de ogen van de klanten de 6 uitgangspunten van de NVVK Belofte nagekomen?

nvvk-belofte

De onderzoeksopzet is zodanig dat leden er makkelijk aan mee kunnen werken en de resultaten onderling goed vergelijkbaar zijn. Er worden geen herleidbare gegevens van lidorganisaties gedeeld met andere organisaties. De rapportage (onder andere in de vorm van een factsheet) geeft inzicht in de waardering van klanten vanm jouw organisatie, en biedt aanknopingspunten ter verdere verbetering van de hulpverlening.

Startbijeenkomst voor al je vragen

Op donderdag 8 december van 13.00 tot 14.00 verzorgt BMC een digitale bijeenkomst waarbij het onderzoekstraject officieel wordt gestart. BMC presenteert dan de onderzoeksopzet en de vragenlijst en kan ingaan op vragen. Aanmelden voor de startbijeenkomst kan per mail: l.maas@nvvk.nl.

Onderzoeksopzet in het kort

Het betreft een onderzoek met de volgende uitgangspunten:

  • Het is een kwantitatief onderzoek, waarbij een gestandaardiseerde vragenlijst naar klanten in financiële hulpverlening wordt verzonden.
  • De verzending per mail wordt verzorgd door de deelnemende NVVK-leden, zodat de privacy van de klanten geborgd is. Er hoeven geen persoonsgegevens te worden gedeeld.
  • De vragenlijst wordt door BMC in samenwerking met de NVVK en enkele NVVK-leden opgesteld, waarbij de NVVK Belofte dient als uitgangspunt. De vragenlijst is maximaal 30 vragen lang.
  • De onderzoeksperiode betreft de maanden januari en februari (2023). BMC geeft instructies wanneer de vragenlijsten dienen te worden verzonden.
  • In maart levert BMC een rapportage op aan de NVVK met de resultaten van alle deelnemende NVVK-leden samengevoegd. De individuele NVVK-leden krijgen hun eigen resultaten van BMC in een factsheet opgeleverd.
  • Om mee te doen moet je aan een tweetal voorwaarden voldoen. Je moet beschikken over mailadressen van je klanten, waarbij het belangrijk is dat uiterlijk half januari 2023 een controle op de correctheid van de mailadressen is uitgevoerd, en je moet tijd vrijmaken om uiterlijk eind januari de vragenlijsten per mail te verzenden. Verder nemen de NVVK en BMC je al het werk uit handen.

Als je nu al vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met NVVK-projectmedewerker Liselotte Maas, l.maas@nvvk.nl.

Ook andere NVVK-leden worden betrokken

Naast de leden die zich zelf aanmelden proberen we in dit onderzoek ook een beeld te krijgen van de omvang met de NVVK Belofte bij andere NVVK-leden. Daarvoor werken we met mysteryguests, mensen die zich aanmelden voor hulpverlening en daarbij nagaan of de gang van zaken tijdens de aanmelding in lijn is met de NVVK Belofte.
Het kan dus zijn dat je, ook wanneer je je niet hebt opgegeven om mee te doen, toch een aanmelding ontvangt van een ‘mystery-cliënt’. Het gaat om maximaal twee contacten per lid. Zodra er een afspraak is gemaakt, of het contact op een andere manier is afgerond, maken we kenbaar dat het om een onderzoek gaat.
Ook voor vragen hierover kun je terecht bij Liselotte Maas.

Kijk hier een video over de NVVK Belofte: