Overslaan en naar de inhoud gaan

Snel inzicht in rijksvorderingen, en: onderzoek onder NVVK-leden

NVVK Live donderdag 20 april: meld je aan om mee te kijken

Snel inzicht in rijksvorderingen, en: onderzoek onder NVVK-leden

5 april 2023

Met één druk op de knop inzicht in alle vorderingen die overheidsschuldeisers op je hebben: dat biedt het Vorderingenoverzicht Rijk. Projectleider Kiske de Leest geeft in de komende aflevering van NVVK Live een update van dit project, dat recent een nieuwe fase in ging. Liselotte Maas deelt de resultaten van onderzoek onder NVVK-leden naar de kwaliteit van de dienstverlening.  

Meld je aan en kijk mee!

Aanmelden voor NVVK Live donderdag 20 april 16.00-17.00 uur. Presentatie: Marco Florijn.

Gemak en autononomie

Het Vorderingenoverzicht Rijk (vroeger bekend als de Blauwe Knop) zoekt bij de ontwikkeling 'de juiste balans in gemak, zorgplicht, autonomie. Het moet zo gebruiksvriendelijk zijn dat de meeste burgers er zelf gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat de burger op basis van overzicht en inzicht zelf goede keuzes kan maken. Bij een (tijdelijk) lager doenvermogen is het de bedoeling dat de burger goed kan worden ondersteund door een vrijwilliger of schuldhulpverlener met behulp van het overzicht.'

Het gaat om een 'dienst', niet om 1 app of site

Het doel is niet om één website of app te maken waar burgers een overzicht kunnen opvragen en inzien. Het doel is een dienst te bouwen die op de juiste plekken in een ‘Public Service Ecosystem’ ontsloten wordt.

schermen

Voorbeeldschermen uit de app

Sinds eind februari is de projectsite www.vorijk.nl in de lucht. Op deze site is voor organisaties die aansluiten op het Vorderingenoverzicht Rijk (VO Rijk) alle hiervoor benodigde informatie te vinden. De projectsite legt uit hoe het Vorderingenoverzicht werkt, welke vorderingen in beeld zijn, hoe het gegevensmodel eruit ziet en welke gegevens van de vorderingen bij voorkeur ontsloten worden. Ook licht vorijk.nl de architectuur toe en biedt de site de softwarecomponenten aan die kunnen worden gebruikt om aan te sluiten op het Vorderingenoverzicht.

10 leidende ontwerpprincipes

Bij het ontwerpen van de dienst Vorderingenoverzicht Rijk hanteren de betrokkenen de ontwerpprincipes van 'Gebruiker Centraal':

  1. Zet de gebruiker centraal
  2. Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie
  3. Wees pas tevreden als je gebruiker het is
  4. Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen
  5. Maak het eenvoudig voor de gebruiker
  6. Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk
  7. Ga uit van feiten, niet van aannames
  8. Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij
  9. Wees transparant en deel je kennis
  10. Werk samen, deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

Projectleider Kiske de Leest vertelt in NVVK Live hoe ver het team is en wat het Vorderingenoverzicht gaat betekenen voor mensen met schulden. 

Onderzoek NVVK-leden

Onze NVVK-Belofte bevat mooie ambities voor onze hulpvragers, maar we weten allemaal dat papier geduldig is. Hoe functioneert de Belofte in de praktijk, wilden we graag weten. We lieten door BMC onderzoek doen onder klanten van onze leden die op het moment van aanschrijven een lopend traject tot financiële hulpverlening ontvingen, of deze maximaal zes maanden daarvoor hadden afgerond én waarvan een e-mailadres bekend was.

Vijftien NVVK-leden namen deel, 1151 hulpvragers vulden een enquête in. Projectbegeleider Liselotte Maas overhandigt het onderzoek in NVVK Live aan Marco Florijn en gaat met ons door de belangrijkste resultaten heen. 

Hieronder lichten we vast een tipje van de sluier op, het betreft antwoorden op de vraag over het intakegesprek:

Intake

Meld je aan en kijk mee!

Aanmelden voor NVVK Live donderdag 20 april 16.00-17.00 uur. Presentatie: Marco Florijn.