Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Eén betalingsregeling voor betaalachterstanden bij rijksoverheid’

Minister Schouten publiceert aanpak geldzorgen en schulden

‘Eén betalingsregeling voor betaalachterstanden bij rijksoverheid’

13 juli 2022 WetgevingSaneringskrediet

Betalingsachterstanden moeten we eerder signaleren en de doorverwijzing naar financiële hulpverlening moet beter, schrijft minister Schouten in een Kamerbrief waarin ze haar beleid voor de komende periode schetst. De rijksoverheid herziet haar rol als schuldeiser. Er komt meer uniformiteit en de mogelijkheid overheidsschulden te pauzeren.

De top-3 van de 11 belangrijkste maatregelen uit Schoutens aanpak van geldzorgen, armoede en schulden richt zich op het versterken van bestaanszekerheid. Het gaat dan om een hoger minimumloon, een onderzoek naar hoe hoog het ‘sociaal minimum’ zou moeten zijn en beleid om ervoor te zorgen dat meer mensen gebruikmaken van bestaande inkomensondersteunende maatregelen.

Andere belangrijke maatregelen zijn:

  • Betalingsachterstanden eerder en beter signaleren, waarbij mensen sneller worden doorverwezen naar passende hulp.
  • Eén betalingsregeling voor betalingsachterstanden bij de rijksoverheid door de aangesloten uitvoeringsorganisaties, met de mogelijkheid om schulden te pauzeren.
  • In overleg met gemeenten worden extra middelen beschikbaar gemaakt om schuldhulpverlening aan zelfstandigen te verbeteren.
  • Door het Waarborgfonds saneringskredieten kunnen alle gemeenten saneringskredieten aanbieden, ook aan jongeren en zelfstandigen.

Minister Schouten wil daarnaast inzetten op financiële educatie van kinderen en jongeren en het voorkomen van geldzorgen bij levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of 18 jaar worden.

'Belang portefeuille Armoede is toegenomen'

‘Toen ik net begon vroegen sommige mensen zich af of dat nu wel nodig was, een minister voor Armoedebeleid’, vertelde minister Schouten aan de NOS. ‘Inmiddels twijfelt niemand meer aan die noodzaak.’ Volgens de NOS is door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie Schoutens portefeuille in het kabinet ‘een van de belangrijkste geworden’.

‘De hoge inflatie komt enorm aan bij lage en middeninkomens. Mensen kunnen niet meer rondkomen’, aldus Schouten. Ze kondigde bij de NOS voor augustus nieuwe besluiten aan om deze groepen tegemoet te komen. Die besluiten zullen volgens haar ‘de bestaanszekerheid structureel vergroten.’ Het kabinet denkt daarbij aan lagere inkomstenbelasting en een hogere vermogensheffing, aldus de minister.

'Vertrouwen in overheid geschaad'

In haar brief aan de Kamer schrifjt Schouten een overheid na te streven ‘die laagdrempelige hulp biedt, naast mensen staat en hen vertrouwen geeft. Te lang is uitgegaan van de gedachte dat mensen de regels begrijpen en dus volgen. Terwijl regels en regelingen vaak complex zijn en een fout snel is gemaakt, met soms hoge terugvorderingen en boetes tot gevolg. Dat heeft het vertrouwen in de overheid geschaad.’ 

In de onderbouwing van haar beleidskeuzes citeert minister Schouten onder andere het rapport dat de NVVK liet maken over de meetbare waarde van schuldhulp. Daaruit blijkt onder andere dat elke euro voor financiële hulpverlening de maatschappij €1,40 - €2,00 oplevert. 'Het betreft hier alleen de meetbare impact: veel effecten op het welzijn en welbevinden van hulpvrager zijn niet in geld uit te drukken', aldus minister Schouten.

Minister Schouten spreekt op NVVK Nazomercongres

In een documentaire die we lieten maken proberen we overigens wel te schetsen wat de effecten zijn op de levens van hulpvragers. Die documentaire wordt gepresenteerd op ons Nazomercongres, donderdag 15 september. Tijdens dit congres gaan we na wat er de komende 10 jaar moet gebeuren in de financiële hulpverlening. Minister Schouten hoopt het congres ook bij te wonen. Wil je er ook bij zijn? Zie voor meer informatie en aanmelden onze Agenda.

In 2 A4'tjes is dit de aanpak die minister Schouten voor ogen heeft: 

Beleid minister Schouten in beeld-1

Beleid minister Schouten in beeld-2

Lees ook dit persbericht waarin het ministerie de kern van de aanpak beschrijft

Sleutelwoorden

WetgevingSaneringskrediet