Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK Live over halvering saneringstermijn

Van 36 naar 18 maanden: hoe werken we daar naartoe?

NVVK Live over halvering saneringstermijn

14 februari 2023 WsnpWetgevingSchuldregelingSaneringskrediet

In september 2022 pleitten we er in onze Toekomstagenda voor om de Msnp-periode te halveren. In een brief aan de Tweede Kamer beschreef minister Schouten haar voornemen dit inderdaad te gaan doen. In nauw overleg met onder meer het ministerie van SZW en de VNG werken we nu uit hoe de halvering vorm kan krijgen. In NVVK Live van donderdag 23 februari gaan we over het onderwerp in gesprek. Meld je aan om mee te kijken!

Tijdens ons Nazomercongres in september presenteerden we onze Toekomstagenda. Onderdeel daarvan: onze ambitie om de saneringsperiode in de Msnp te verkorten. Daarom zijn we blij met de brief aan de Kamer waarin minister Schouten op 3 februari de verkorting aankondigde. Inzet van de minister is dat meer mensen hulp krijgen en dat zij sneller van hun schulden af zijn.

Msnp-termijn is onderlinge afspraak

De komende weken werken we met anderen aan de vormgeving van de verkorte saneringsperiode. De termijn van een minnelijke regeling is feitelijk een onderlinge afspraak tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Daarom gaat de minister in gesprek met de NVVK en de VNG over dit voornemen.

De wetswijziging voor verkorting van de Wsnp is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. Het ministerie van Justitie werkt aan de invoering van die wet. In het amendement waarmee de Tweede Kamer de verkorting realiseerde is ook een Algemene Maatregel van Bestuur aangekondigd. Die krijgt de komende tijd vorm. Uitgangspunt is dat de inkorting van de looptijd van de wettelijke schuldsanering gelijk van kracht wordt met de ingangsdatum van de halvering van het minnelijk traject.

In NVVK Live praat voorzitter Marco Florijn over al deze ontwikkelingen onder andere door met beleidsadviseur Joeri Eijzenbach van de NVVK. Aanmelden om mee te kijken kan hier.

Veel vragen rond verkorting

De halvering van de saneringsperiodes in zowel Wsnp als Msnp roept natuurlijk allerlei vragen op:

  • Moet er overgangsrecht komen en hoe ziet dat eruit? 
  • Op welke manier werkt het ministerie van JenV het aangenomen amendement verder uit? Verandert hiermee de positie van de rechter ?
  • Gaan hulpvragers en schuldeisers in de aanloop naar een nieuwe werkwijze anders denken en doen?   
  • Hoe zorgen we ervoor dat de halvering het gewenste effect krijgt: meer hulpvragen en duurzaam financieel evenwicht en financiële gezondheid?

De halvering van Wsnp en Msnp trekt veel aandacht naar zich toe. Maar de Kamer nam ook nog andere belangrijke amendementen aan. De verhouding tussen minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening verandert door het aangenomen amendement over een eerdere ingangsdatum van het wettelijke traject wanneer er in het minnelijke traject al aflossing heeft plaatsgevonden. Van grote betekenis is ook de nieuwe optie van een versnelde route richting Wsnp wanneer een minnelijke poging overduidelijk kansloos is. 

 Wat gebeurt er op dit moment?

In de komende weken nemen we namens de NVVK-leden deel aan speciale sessies die belegd worden door het ministerie van Sociale Zaken. We betrekken natuurlijk leden bij de input die we leveren. Naar verwachting monden de sessies in maart of april uit in een plan voor het invoeren van de aangepaste werkwijze.  

Blijf schuldregelingen starten

Vooralsnog is het belangrijkste NVVK-advies: blijf iedereen stimuleren om nu hulp te vragen, en ga door met voorbereidingen voor schuldregelingen bij problematische schulden. Uiteraard adviseren we je om te werken met een saneringskrediet, tenzij dat echt niet voor de hand liggend is. Ook roepen we je op om je gemeente aan te sluiten op het landelijke Waarborgfonds. En we vragen je consequent gebruik te maken van afspraken die we maakten met  schuldeisers in convenanten en collectief schuldregelen. Ben je nog niet aangesloten op het Schuldenknooppunt? Bespreek het op je afdeling. Met deze voorzieningen (het NVVK Arrangement) bereik je de broodnodige versnelling in schuldentrajecten. Zodat jij je kunt focussen op wat de hulpvrager nodig heeft om weer duurzaam financieel gezond te worden.

Overgangsregelingen zijn onderwerp van gesprek

We zetten ons ervoor in dat er goede regelingen komen voor iedereen, ook tijdens deze overgangsperiode naar een andere manier van werken. Op dit moment is er nog niets te zeggen over de uitkomst van de gesprekken daarover.  

Meld je aan voor NVVK Live, daarin geven we een eerste update van de gesprekken die we nu over dit onderwerp voeren.

Kort daarna organiseren we een tussentijdse sessie waarin we met leden in gesprek gaan over de richting waarin het overleg voor de halvering zich ontwikkelt.

Informatiebijeenkomst volgt

Als er duidelijkheid is over het moment van invoering van de halvering organiseren we eveneens een ledensessie, om iedereen te informeren over de uitkomst van de voorbereidingen en over de manier waarop invoering plaats kan vinden.

Abonneer je op onze nieuwsbrief als je snel op de hoogte wilt zijn van nieuwe ontwikkelingen. Volg ons ook op LinkedIn voor updates.

Sleutelwoorden

WsnpWetgevingSchuldregelingSaneringskrediet